• Pojeďte s námi na výlet
  Pojeďte s námi na výlet
 • Návštěva našich klientů na koncertu
  Pojďte s námi na koncert

Profil NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Chráněná dílna prospěšná

nejen lidem se zdravotním postižením

Sociální podnik Klubák, z.ú. byl založen neziskovou organizací Klubíčko Beroun z.ú., jejíž aktivity vždy vycházely z aktuálních potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými.

 • Sociální podnik Klubák, z. ú. je nezisková, transparentní a veřejně prospěšná organizace fungující na principech sociálního podnikání.
 • Zaměstnáváme více jak 50% osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech (chráněná dílna).
 • Dále zaměstnáváme osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené).

 

 • Naše poslání

Posláním neziskové organizace Sociální podnik Klubák, z.ú. je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.
Těmito osobami jsou lidé se zdravotním postižením (OZP), pečující osoby a dlouhodobě nezaměstnaní.

 • Náš cíl

Naším cílem je vybudování a provozování sociálního podniku, který přinese lidem se zdravotním postižením, pečujícím osobám a dalším lidem znevýhodněným na trhu práce dlouhodobé pracovní uplatnění a jehož činnost bude prospěšná veřejnosti. Zároveň chceme vytvářet prostor pro seberealizaci pracovníků, posilovat jejich samostatnost a soběstačnost a pomoci jim maximálně rozvinout jejich pracovní potenciálrespektem k jejich potřebám.

 • Naše vize

Sociální podnik Klubák, z. ú. je stabilní, nezávislý a konkurenceschopný sociální podnik zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce a poskytující veřejně prospěšné služby obcím, různým institucím, firmám i široké veřejnosti.

 

Sociální podnik Klubák, z. ú. vytváří nová chráněná pracovní místa a nabízí pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením a pečujícím osobám a jiným osobám dlouhodobě znevýhodněným na trhu práce.

 • Nácvik pracovních dovedností v tréninkovém pracovišti Klubák
 • Zaměstnání v chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.
  • Nabídka pracovního uplatnění v provozním zázemí Penzionu Klubíčko, Květnová 109, Vráž
  • Nabídka pracovního uplatnění při zajišťování zakázek od obcí, firem a veřejnosti
  • Nabídka pracovního uplatnění v administrativě
  • Nabídka pracovního uplatnění v přímé péči o klienty

 
PŘEDNOSTNĚ zaměstnáváme:

 • Dospělé se zdravotním postižením v produktivním věku
 • Osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením
 • Dlouhodobě nezaměstnané (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené)
   

 

Principy fungování

 • Transparentnost a profesionalita

Zřídili jsme transparentní účet za účelem poskytnutí detailních informací o našich transakcích široké veřejnosti. Pomocí internetu tak mohou dárci i veřejnost jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky.
Viz: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2301005461

 • Sociální podnikání - Deklarace principů sociálního podnikání

   

  • Sociální podnik Klubák, z.ú. ve svých podnikatelských aktivitách v maximální míře reaguje na potřeby našeho regionu na vytvoření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižení, pečující osoby a osoby jinak sociálně znevýhodněné. Poskytování veřejně prospěšných služeb reaguje zároveň i na potřeby trhu.
  • V našem regionu pracuje několik organizací, které v rámci sociálních služeb (sociálně terapeutické dílny) připravují své klienty pro výkon pracovních činností, ale ti jen těžko hledají své uplatnění na trhu práce. Tato skutečnost se objevuje i v komunitních plánech měst a obcí našeho regionu. Sociální podnik Klubák, z.ú. chce na tuto potřebu zareagovat.
  • Sociální podnik Klubák, z.ú. se aktivně podílí na rozvoji sociálního podnikání v rámci regionu Berounsko a Hořovicko i Středočeského kraje, podporuje svou činností sociální začleňování osob zdravotně postižených, pečujících osob a osob jinak sociálně znevýhodněných a prosazuje jejich zájmy v místní komunitě.
  • Sociální podnik Klubák, z.ú. též aktivně spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v regionu Berounsko a Hořovicko a spolupodílí se na dalším rozvoji komunitního plánování měst a obcí regionu tak, aby v něm kontinuálně narůstala podpora sociálního začleňování osob zdravotně postižených a sociálního podnikání jakožto významného a progresivně se vyvíjejícího fenoménu podnikání v regionu. 

   

 

Způsob fungování, identifikace

Název organizace Sociální podnik Klubák, z. ú.
IČO 048 67 271
Sídlo Květnová 109, 267 11 Vráž u Berouna
Datová schránka b8zyq45
webové stránky http://www.klubickoberoun.cz/index.php/zamestnavani-ozp
Facebook https://www.facebook.com/KlubickoBeroun/
Právní forma Sociální podnik Klubák, z.ú. založila nezisková organizace Klubíčko Beroun, z.ú. dle § 405 zákona č. 89/ 2012 Sb., Občanský zákoník a dne 23. března 2016 byl Sociální podnik Klubák, z.ú. zapsán v rejstříku ústavů vedeného Městským soudem v Praze v oddílu U, vložka 387.
Bankovní spojení Transparentní účet organizace: 2301005461/2010
Působnost Sociální podnik Klubák, z.ú. působí na území Středočeského kraje, především v regionech Berounsko, Hořovicko, Kladensko a Rakovnicko.
Spolupráce s jinými organizacemi Ředitelka NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. je od r. 2000 členem Republikového výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dět v ČR, z. s. - http://arpzpd.cz/ 
Ředitelka NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.. je od r. 2004 členem Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun

  

Ke stažení:

 

Pokud máte zájem o zaměstnání v chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú., neváhejte nás kontaktovat:

  Monika Vaňková email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel. +420 603 40 20 40

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.