• Pojeďte s námi na výlet
    Pojeďte s námi na výlet
  • Návštěva našich klientů na koncertu
    Pojďte s námi na koncert

Klubíčko v České televizi

Shlédněte archív pořadu Klíč zde http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/217562221700015/, ve kterém uvidíme reportáž natočenou přímo v Klubíčku Beroun z.ú. Štáb České televize strávil s klienty dva celé dny. První natáčecí den začal v ranních hodinách v penzionu Na Vráži, kde klienti po rozcvičce předvedly běžné činnosti, mezi které patří individuální vzdělávání se speciálním pedagogem konceptem bazální stimulace, která nabízí jedincům podněty pro vývoj jejich osobnosti. Veselo bylo při muzikoterapii, ke zpěvákům a muzikantům v pirátských kostýmech si pobrukoval i kameraman a dobrá nálady přilákala Stellinku, což je mladá fenečka, která pomocí canisterapie příznivě působí na psychiku a motivuje k fyzickým cvikům klienty. Pak už jsme relaxovali a malovali akrylovými barvami obrázky a prakticky seznamovali diváky s kouzlem arteterapie. První natáčecí den byl nabitý aktivitami v Klubíčku, druhý den jsme se rozhodli strávit mimo penzion. Po té štáb ráno vyzpovídal paní ředitelku Klubíčka Alenu Peckovou, která diváky seznámila s novými plány na rozšíření prostor Klubíčka, které získalo prostředky z Adventního benefičního koncertu ČT. Klienti ale také nezaháleli, na Tetíne zkontrolovali KnihoBudku, která je jejich projektem pro veřejnost k bezplatnému půjčování a výměně knih a vydali se do Nižbora. Tamní zámek pro Klubíčko připravil krásný interaktivní program o pravěku. Klienti si vyzkoušeli drcení obilí a výrobu placek, střelbu z kuše, tvorbu hliněných šperků a oblékli se do keltských dobových kostýmů. Na rozloučenou jsme si všichni zazpívali s doprovodem keltských nástrojů a unaveni, ale plni zážitků jsme zamířili zpět do Klubíčka na Vráž. Takže, nezapomeňte se dívat na pořad Klíč a dejte nám vědět, jak se Vám to líbilo. Třeba prostřednictvím facebook.com/KlubickoBeroun.