• Pojeďte s námi na výlet
  Pojeďte s námi na výlet
 • Návštěva našich klientů na koncertu
  Pojďte s námi na koncert

Profil NNO Klubíčko Beroun, z.ú.

Klubíčko Beroun, z. ú. je nezisková, transparentní a veřejně prospěšná organizace  pečující o děti a dospělé převážně s těžkým zdravotním postižením a seniory.

Od roku 1997 využíváme zkušenosti osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem, a znalosti odborníků ku prospěchu našich klientů. Klademe vysoký důraz na dialog s rodinou -  praktické rady pečujících, jejich prožitky a znalost problematiky jsou pro fungování Klubíčka neocenitelným přínosem.

Aktivity Klubíčka vždy vycházely z aktuálních potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými, jež se nachází v obtížné životní situaci. Je pro nás důležité podat pomocnou ruku těm, kteří sami život s handicapem znají a obtížně hledají příležitost se uplatnit.

 

 • Naše poslání

Posláním neziskové organizace Klubíčko Beroun, z.ú. je sdílet s rodinami pečujícími o blízkého se zdravotním postižením či seniora náročnou péči takovou formou a v takovém v rozsahu, jaký rodina aktuálně potřebuje a umožnit tak uživateli žít v jeho přirozeném prostředí.

 • Náš cíl

Naším cílem je poskytovat komplex terénních, ambulantních i pobytových sociálních služeb, terapií, celoživotního vzdělávání, integrovaných volnočasových aktivit, který umožní uživatelům žít v jejich přirozeném prostředí a zároveň uživatelům vytvářet podmínky pro navazování přirozených sociálních kontaktů mimo rodinu, poskytnout prostor pro seberealizaci uživatele, posilovat jeho samostatnost a soběstačnost a pomoci mu maximálně rozvinout jeho potenciálrespektem k jeho potřebám.

 • Naše vize

Klubíčko Beroun, z. ú. je stabilní, nezávislá a konkurenceschopná nezisková organizace poskytující dětem a dospělým  se zdravotním postižením a seniorům komplex terénních, ambulantních i pobytových sociálních služeb, terapií, celoživotního vzdělávání, integrovaných volnočasových aktivit, možnost přechodného ubytování i celoročního bydlení a nabídku pracovního uplatnění.

 

Principy fungování

 • Transparentnost a profesionalita

Klubíčko Beroun z. ú. je členem Asociace veřejně prospěšných organizací, která sdružuje organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání veřejně prospěšné činnosti.
Na stránkách http://clenove.avpo.cz/katalog_detail/165/klubicko-beroun-o-p-s-socialni-firma-prospesna-nejen-lidem-se-zdravotnim-postizenim/ zveřejňujeme výsledky našeho hospodaření včetně součtu tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů).
Zřídili jsme transparentní účty za účelem poskytnutí detailních informací o našich transakcích široké veřejnosti. Pomocí internetu tak mohou dárci i veřejnost jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky.
Viz: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2600168295, https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2900220753

 • Sociální podnikání

Naším cílem je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro skupinu osob výrazně znevýhodněných na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. Těmito osobami jsou lidé se zdravotním postižením, pečující osoby a dlouhodobě nezaměstnaní.
Dne 23. 3. 2016 Klubíčko založilo "Sociální podnik Klubák, z. ú.", ve kterém vytváříme nová chráněná pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postižením.

 • Integrace

Nabízíme řadu integrovaných volnočasových aktivit a pobytů pro rodiny se postiženými i zdravými dětmi.
Aktivně využíváme návazných služeb jiných institucí a napomáháme tak integraci našich klientů.
Naši klienti pravidelně navštěvují rehabilitace a masáže v Rehabilitační nemocnici v Berouně, kroužky keramiky v Muzeu berounské keramiky, ekofarmy, kde se setkávají  s domácími i exotickými zvířaty. Společně se svými zdravými vrstevníky a mladými dobrovolníky jezdí naši klienti na různé výlety, víkendové i prázdninové pobyty, tábory, společně navštěvují kulturní představení a sportovní turnaje v našem okolí.

 

Způsob fungování, identifikace

Název organizace Klubíčko Beroun, z. ú.
IČO 241 51 262
Sídlo Damilská 172, 266 01 Tetín
Datová schránka 9q72ykp
webové stránky http://www.klubickoberoun.cz/index.php/klubicko-beroun
Facebook https://www.facebook.com/KlubickoBeroun/
Právní forma Od 31. 8. 2011 do 31. 12. 2016 obecně prospěšná společnost, od 1. 1. 2017 zapsaný ústav.
NNO Klubíčko Beroun, o.p.s. byla založena dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a dne 31. 8. 2011 zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 841.
Od 1. 1. 2017 změna právní formy na zapsaný ústav dle § 405 zákona č. 89/ 2012 Sb., Občanský zákoník - zapsáno v rejstříku ústavů vedeného Městským soudem, v oddílu U, vložka 510.
Bankovní spojení Transparentní účet organizace:      2600168295/2010
Transparentní účet veřejné sbírky: 2900220753/2010
Působnost Klubíčko Beroun, z. ú. působí na území Středočeského kraje, především v regionech Berounsko, Hořovicko, Kladensko a Rakovnicko.
Členství v jiných organizacích Asociace veřejně prospěšných organizací - https://www.avpo.cz/
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. - Klubu Uzlík - http://klubuzlik.webnode.cz/
Spolupráce s jinými organizacemi Zakladatelka NNO Klubíčko Beroun, z. ú. je od r. 2000 členem Republikového výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. - http://arpzpd.cz/
Zakladatelka NNO Klubíčko Beroun, z. ú. je od r. 2004 členem Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun

 

Ke stažení: