• Pojeďte s námi na výlet
    Pojeďte s námi na výlet
  • Návštěva našich klientů na koncertu
    Pojďte s námi na koncert

Projekty realizované v roce 2016

  • Přístavba multifunkční místnosti, rekonstrukce podkroví Penzionu Klubíčko Vráž

Pro rozšíření kapacit našich služeb a činností klientů potřebujeme v našem Penzionu Klubíčko Vráž přistavit další místnost, ve které bude dílna pro pracovní a výtvarné činnosti klientů a společenský a relaxační koutek. A také zrekonstruovat podkroví tak, aby vyhovovalo hygienickým a požárním předpisům.

S projektem "Rozšíření kapacity služeb bezbariérového Penzionu Klubíčko Vráž - 2. etapa" jsme uspěli jsme ve výběrovém řízení na Adventní koncerty České televize 2016 a zařadili se tak mezi 104 vybraných organizací z celé ČR, které byly během 26 let fungování této sbírky podpořeny. Během našeho koncertu dárci zaslali úžasných 1.582.674 Kč, ale sbírka probíhala až do 15. 2. 2017. Po jejím ukončení Klubíčko získalo 2.052.010,80 Kč.

Dále náš projekt na přístavbu a rekonstrukci podpořil klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Vánek, z.ú. z Náchoda částkou 85.000 Kč a Nadace GCP částkou 100.000 Kč.

Budovat a rekonstruovat začneme na jaře 2017. Díky této podpoře bude možné rozšířit zázemí pro klienty a zvýšit kapacitu poskytovaných služeb.

 

  • Nákup a instalace stropního zvedacího systému Erilans

Uživatelé služeb soustředěných v našem Penzionu Vráž jsou většinou vozíčkáři. Až dosud jsme pro jejich přesun používali zapůjčené starší pojízdné zvedáky, které však již dosluhovaly. Díky příspěvkům Nadace Charty 77 - Konto Bariéry (50.000 Kč), Výboru dobré vůle - Nadaci O. Havlové (20.000 Kč), Nadace GCP (37.000 Kč) a Městu Beroun (50.000 Kč) jsme mohli do 2 pokojů, koupelny a WC pořídit zvedací stropní systém, který umožňuje bezpečný přesun klientů. http://www.erilens.cz/produkty/roomer-stropni-zvedaci-system

 

  • Rozšíření nabídky fakultativních služeb o pravidelné celoživotní vzdělávání klientů a terapie

Díky příspěvku Nadace Jedličkova ústavu ve výši 20.000 Kč jsme mohli rozšířit nabídka fakultativních služeb o pravidelné celoživotní vzdělávání klientů a terapie.

 

  • Poskytování Odlehčovacích služeb klientům z celé ČR

Naše Odlehčovací pobyty využívají pravidelně klienti z celé ČR. Službu však financuje pouze Středočeský kraj. Klientům z jiných krajů pomohla služby financovat Nadace Agrofert částkou 75.000 Kč a Nadace Dětský mozek částkou 15.000 Kč. Díky těmto příspěvkům jsme mohli poskytnout Odlehčovací služby 30 klientům z celé ČR.