• Pojeďte s námi na výlet
  Pojeďte s námi na výlet
 • Návštěva našich klientů na koncertu
  Pojďte s námi na koncert

Projekty realizované v roce 2017

Benefice s Divokými husami

V letošním roce tým Klubíčka slaví významné výročí - 20 let svého fungování v oblasti poskytování kvalitních sociálních služeb a volnočasových aktivit pro rodiny, které pečují o děti a dospělé s těžkým zdravotním postižením a seniory.

V sobotu 8. dubna 2017 od 16:00 do 22:00 do Kulturního domu Plzeňka budeme slavit naše DVACETINY na akci s názvem  "Klubíčko pomáhá již 20 let"

A na co se můžete těšit?

 • Prodejní výstavka výrobků klientů NNO
 • Tvořivé dílny pro děti
 • „Nešišlej“ – představení pro děti s logopedickými písničkami
 • Taneční vystoupení - skupina Shakeelah Tribe
 • Koncert Petry Černocké
 • ... a mnohá překvapení

Naše dvacetiny podpoří  Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí výtěžek naší slavnostní akce až do výše 60 000 Kč.

Celý výtěžek bude použit na rekonstrukci podkroví Penzionu Klubíčko Vráž tak, aby vyhovovalo hygienickým a požárním předpisům.

Po rekonstrukci bude možné zvýšit kapacitu poskytovaných služeb.