• Pojeďte s námi na výlet
    Pojeďte s námi na výlet
  • Návštěva našich klientů na koncertu
    Pojďte s námi na koncert

Podpořili nás v roce 2015

Děkujeme všem našim dárcům a příznivcům za důvěru a podporu naší organizace, díky níž jsme mohli di nadále rozvíjet činnost a naplňovat naše poslání a vizi. Velice si této pomoci vážíme a oceňujeme ji.

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací

 Jméno a sídlo dárce
 Příspěvek/Dotace na projekt
 Částka
Obec Nižbor Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Nižbor/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb  3.000 Kč
Obec Tetín Příspěvek na charitativní akci "Tetín pro Klubíčko" pořádanou dne 18. - 19.9.2015 v Tetíně. 6.000 Kč
Obec Tlustice Poskytnutí registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Tlustice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.  10.000 Kč
Město Černošice Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi města Černošice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. 4.000 Kč
Nadace ČEZ/Plníme přání Úhrada sociálních služeb: odlehčovací služby a osobní asistence konkrétním uživatelům. 58.182 Kč
Nadace Charty 77/Konto Bariéry Elektrický zvedák "Invalid" pro přesun klientů do Dacie.  24.536 Kč
Středočeský kraj  Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb/Osobní asistence. 133.000 Kč
Středočeský kraj Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociální služby/Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 95.800 Kč
Středočeský kraj Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociální služby/Odlehčovací služby. 24,500 Kč
Obec Hýskov Poskytování registrovaných sociálních služeb a další veřejně prospěšných služeb občanovi obce Hýskov/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. 1.000 Kč 
Obec Tmaň Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Tmaň/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. 5.000 Kč
Obec Kyšice Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Kyšice/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. 3.000 Kč
Obec Velká Dobrá Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Velká Dobrá/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. 2.000 Kč
Středočeský kraj Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/Příspěvek na mzdové náklady sociálních služeb. 600.000 Kč
Obec Tetín Příspěvek na charitativní akci "Tetín pro Klubíčko" - sobota 16.5.2015 v Tetíně. 6.000 Kč
Obec Městečko u Křivoklátu Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Městečko u Křivoklátu/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. 1.000 Kč
Město Svitavy Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Svitavy/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. 3.000 Kč
Obec Loděnice Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Loděnice/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. 5.000 Kč
Obec Tišice Poskytování registrovaných sociálních služeb a další veřejně prospěšných služeb občanovi obce Tišice/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. 5.000 Kč
Město Dobřichovice Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi města Dobřichovice/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. 5.000 Kč
Obec Vinařice u Kladna Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Vinařice/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. 2.500 Kč
Městys Komárov Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi městysu Komárov/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. 5.000 Kč
Obec Zaječov Poskytnutí registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Zaječov/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. 20.000 Kč
Obec Chrustenice Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Chrustenice/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. 10.000 Kč
Město Kladno Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Kladna/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. 30.000 Kč
Město Hořovice Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Hořovice/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. 5.000 Kč
Středočeský kraj Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb/Osobní asistence. 875.000 Kč
Středočeský kraj Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb/Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 659.300 Kč
Středočeský kraj Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb/Odlehčovací služby. 160.000 Kč
Město Beroun Poskytování veřejně prospěšných služeb občanům města Berouna/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. 80.000 Kč
Město Beroun Beroun - město bez bariér/Příspěvek na provozní a mzdové náklady pracovníků mapovacích týmů. 60.000 Kč
Úřad práce Beroun Příspěvky na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání. 445.083 Kč
DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM - k 31. 12. 2015
3.346.901 Kč

Finanční dary

 Jméno a sídlo dárce
Využití finančního daru
Částka
 Ing. Trejbal Zdeněk, Beroun  Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti (poskytování odlehčovacích služeb) 15.000 Kč
 Jiroutová Jitka, Kladno   893 Kč
 MUDr. Pípalová Milena, Hořovice   5.000 Kč
Kassl Viktor, Praha    2.000 Kč
 Čížek Robert, Svitavy    10.000 Kč
 Ing. Řičica Jindřich   3.000 Kč
Dárce, který si přeje zůstat v anonymitě   1.000 Kč
 Šulcovi, Černošice   500 Kč
 MUDr. Jirsová Marie, Kladno   5.000 Kč
Zemanová Ivana   150 Kč
Ing. Bruthansová Jaroslava, Hořovice   3.000 Kč
MUDr. Kolářová Věra, Beroun   2.000 Kč
Manželé Trejbalovi, Beroun   20.000 Kč
Ing. Štěpánková Eva, Praha   10.000 Kč
Prodej výrobků klientů na akci Vánoční koncert Zdického smíšeného sboru/Zdice - 9.12.2015 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. 1.963 Kč
Prodej výrobků klientů na akci Vánoční jarmark/Chyňava ZŠ - 8.12.2015 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. 857 Kč
 Čížkovi. Svitavy Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. 600 Kč
Fominová Denisa, Ejpovice Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. 1.000 Kč
Prodej výrobků klientů na akci Vánoční jarmark/Beroun Plzeňka - 5.12.2015 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. 308 Kč
3. ZŠ Beroun/Výtěžek ze sběru plastových víček   2.520 Kč
Výtěžek veřejné sbírky na akci "Setkání k 17. listopadu/Tetín - 16.11.2015 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. 1.974 Kč
Výtěžek veřejné sbírky/Dobročinný bazar výrobků klientů na akci "Výstava ZOČSD"/Nižbor - 13. - 15. 11. 2015 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. 3.457 Kč
 Výtěžek veřejné sbírky/Dobročinný bazar výrobků klientů a knih na akci "Tetín pro Klubíčko"/Tetín - 18. - 19.9.2015 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. 7.768 Kč
Veseta, Kyšice   50.000 Kč
Arriva pic. Doxford Elektrický zvedák "Invalift" pro přesun klientů do Dacie. 26.469 Kč
Výtěžek veřejné sbírky/Akce "CRUISE SUMMER DAY"/Tetín - 11.7.2015. Vybavení Dacie pro Asistovanou dopravu klientů. 5.366 Kč
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha Podpora charitativní akce "Tetín pro Klubíčko" - sobota 16.5.2015. 10.000 Kč
Páleníčkovi, Tetín Podpora charitativní akce "Dobročinný bazar" - neděle 31.5.2015. 300 Kč
Výtěžek veřejné sbírky Dobročinný bazar výrobků klientů na akci "MDD na Tetíně"/Tetín - 31.5.2015 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. 2.578 Kč
Winter, spol. s r.o., Velká Dobrá a Marešovi, Horní Bezděkov   4.000 Kč
Výtěžek veřejné sbírky/Dobročinný bazar výrobků klientů na akci "Májové slavnosti"/Skryje - 23.5.2015 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. 2.573 Kč
Táborských, Hostomice   1.000 Kč
Výtěžek veřejné sbírky/Dobročinný bazar výrobků klientů a knih na akci "Tetín pro Klubíčko"/Tetín - 16.5.2015 Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. 4.772 Kč
Lomy Mořina, spol. s r.o. Podpora charitativní akce "Tetín pro Klubíčko" - sobota 16.5.2015. 10.000 Kč
Výtěžek veřejné sbírky/III. období Nákup pomůcek pro multismyslovou terapii snoezzelen 6.007 Kč
Rehabilitační ústav Kladruby/Výtěžek ze sběru plastových víček (230 kg) Nákup pomůcek pro multismyslovou terapii snoezzelen 1.380 Kč
Zdravotní ústav Ústí nad Labem - kolektiv pracovníků pobočky Kladno   820 Kč
Manželé Trejbalovi, Beroun  

20.000 Kč

20.000 Kč

Mgr. Wachtlová Renáta  

20.000 Kč

Hořovice  

500 Kč

JUDr. Straka Štefan, Košice  

8.137 Kč

JUDr. Straka Štefan, Košice Úhrada poskytnutých služeb klienta D.Košíka.

18.987 Kč

Frnka Tomáš, Praha Pravidelný měsíční příspěvek.

1.200 Kč

Bc. Smolíková Martina, Praha Pravidelný měsíční příspěvek.

2.400 Kč

Šromová Blanka, Beroun Pravidelný měsíční příspěvek.

5.900 Kč

FINANČNÍ DARY CELKEM - k 31. 12. 2015

286.442 Kč

Finanční podpora projektu Sociální automobil

Reklamní agentura Kompakt spol. s r.o. - Českomoravská reklamní agentura Poděbrady se zavázala do července 2015 pomocí reklam získat finanční prostředky na nákup automobilu z. DACIA Dokker.

Automobil bude speciálně upraven pro převoz imobilních osob a bude využíván pro asistovanou přepravu klientů se zdravotním postižením - zejména klientů Penzionu Klubíčko Vráž, kteří tak budou moci využívat síť návazných služeb (např. rehabilitace, bazén, solná jeskyně), jezdit na výlety, kulturní a sportovní akce apod., což napomůže jejich další integraci do většinové společnosti.

Pro další zájemce bude možno zajistit kromě transportu i osobní asistenci (např. doprovod k lékaři, zajištění dopravy z domu do vozidla apod).

 Tento projekt podporují
Jméno dárce
Sídlo dárce
Městys Cerhovice
 Nám. Kapitána Kučery 10, Cerhovice
Markéta Kohoutová, Nakládání s nebezpečnými odpady
Sládkova 595, Zbiroh
Autronic, s.r.o.
Chrustenice 270, Loděnice
Prave Rakovník, a.s.
Na Spravedlnosti 1893, Rakovník
Ekocis, spol. s r.o.
Bubovice 61, Karlštejn
 AXA CNC stroje, s.r.o.
Na Cintlovce 1580/5, Hořovice
Safir Beroun, s.r.o.
Hostímská 584/8, Beroun
Ing. Štochl Karel  - GGS
Dr. Holého 976, Hořovice
Mgr. Sakačová Miluše, Lékárna U černého koně, Beroun
Česká 60/10, Beroun
Damis s.r.o.
Chaloupky 154, Komárov
Forte Beroun, spol. s r.o.
Pod Hájem 324, Králův Dvůr
Mikroregion Hudlicko
OÚ Železná 28, Železná
Obec Chrustenice
Chrustenice č.p. 69, Loděnice
AutoMotoSport, s.r.o.
Milínská 168, Příbram III
Ing. Hatan Vítězslav, Zemědělské stroje Rokycany
Arbesova 866/III, Rokycany 6
Gluetec Systém, s.r.o.
Tovární 500, Žebrák
Klekner Jaroslav - Střechy Jakl
1. května 531, Komárov
Narex Zdice, s.r.o.
Vápenka 331, Zdice
Autodoprava Chalupecká, s.r.o.
Jarov 76, Beroun
Andres a Vild, spol. s r. o.
Na Louce 96, Králův Dvůr
HMS, s.r.o.
Masarykova 234, Hořovice
Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r.o.
Jiráskova 656, Dobříš
Ing. Kuba František
Hálkova 176, Příbram 1
TEN ART, spol. s r.o.
Březohorská 253, Příbram VII
Sorex, spol. s r.o.
Hostomice pod Brdy
Město Králův Dvůr
Náměstí Míru 139, Králův Dvůr
 Ing. Mach Martin
Na Příkopě - Panský mlýn, Beroun
Lenčéš Zdeněk
Jivina 56, Komárov
Město Hořovice
Palackého nám. 2, Hořovice
Teza, spol. s r.o.
Jungmannova 156, Hořovice
Kešner a.s.
Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1
Českomoravský beton, a.s.
Beroun 660, Beroun
Holub Kamil
Předměstí 2161, Žatec
Motocentrum Milín, a.s.
Milín 354, Milín
Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 8, Praha 5
Chlazení Machalouš, s.r.o.
Ohrazení 53 - Ledenice, České Budějovice
Webac Vibro, spol. s r.o.
K Podlesí 539, Příbram
Kverneland Group Czech, s.r.o.
Košťálkova 1527, Beroun
Město Beroun
Husovo nám. 68, Beroun
Pondělíček Milan, Nástrojárna
Letenská 69, Hořovice
AGP Beroun - Agropodnik, a.s.
Pod Hájem 324, Králův Dvůr
Ing. Hatan Vítězslav
Arbesova 866/III, Rokycany
Keramet, spol. s r.o.
Pod Třešněmi 616/9
MPC Systém, spol. s r.o.
Pod pekárnami 157/3, Praha 9 - Vysočany
Weber Miroslav
Masarykova 159, Hořovice

Věcné dary

 Jméno a sídlo dárce
Věcný dar
Hodnota daru
Pliml Jaroslav, Zdice Tříkolka dětská, tříkolka pro dospělé. 12.000 Kč
Šmíd Martin a přátelé, Praha 100 CD "Klubíčko plné písniček" - určeno k prodeji. 10.000 Kč
Hromádka Miroslav, Beroun Elektrický skutr. 10.000 Kč
Vávrovi, Kyšice Kuchařské knihy, společenské hry. 1.000 Kč
Hruška Martin, Rock klub Prdel, Beroun Dataprojektor a promítací plátno. 8.790 Kč
Jandová Jenny, Kladno Budka pro ptáčky. 1.500 Kč
Martínek Stanislav, Studenec  Starší dětská kola a brusle. 7.000 Kč 
Kothanovi, Kladno Dřevo a jiný materiál (údržba, výroba Knihobudek, ...) Lampa s barevným efektem.

 1.000 Kč

700 Kč

Egrtovi, Zaječov

Kuchyňská linka, sporák, odsavač par, mikrovlnná trouba.

Výtvarné potřeby.

Hygienické potřeby.

30.000 Kč

200 Kč

600 Kč

Müllerovi, Lážovice

Hygienické potřeby/Jaro 2015.

Hygienické potřeby/Podzim 2015.

600 Kč

600 Kč

Černých, Městečko u Křivoklátu

Kancelářské a hygienické potřeby.

1.000 Kč

Volková Marie, Kladno

Autorádio.

1.832 Kč

Kahounovi, Chrustenice

Didaktické pomůcky pro vzdělávání klientů.

500 Kč

Kahounovi, Chrustenice

Občerstvení na raut.

3 CD s hudbou.

100 Kč

300 Kč

Diasová Eva, Frýdek Místek

Výtvarné potřeby a hračky.

400 Kč

Čížkovi, Svitavy

Nákup potřeb pro závěsy (50%ceny).

Darování štaflí.

3.000 Kč

750 Kč

Veselá Marie, Praha

Venkovní sprcha.

75 Kč

Coufal Jan, Čelechovice na Hané

Hygienické potřeby.

Obraz.

400 Kč

500 Kč

Peckovi, Tetín

Matrace, kompenzační pomůcky, hygienické potřeby.

2.000 Kč

Langová Hana, Libomyšl

Vlastnoručně vyrobené šperky určené k prodeji na charitativních akcích.

1.000 Kč

Microsoft ve spolupráci s AVPO ČR

Odprodej kancelářského nábytku v ceně 20 Kč za 1 kus (4 velké pracovní stoly, 3 zásuvkové kontejnery, velká magnetická a popisovací tabule)

20.000 Kč
Pelcová Václava, Zdejcina

Obrazovka "Akvárium", didaktické hračky a sedačka do vany.

3.000 Kč
Hanzlovi, Vinařice u Kladna

Úklidové a čisticí prostředky.

500 Kč
Linet spol. s r.o., Slaný Želevčice

Polohovací lůžko NOVOS

17.118 Kč
Jiroutová Jitka, Kladno

Nafukovací bazény.

Povinná výbava do automobilu (trojúhleník, lékárnička ...).

Pečivo na raut.

Zakoupení GO kuónu/SR.

Stavebnice Lego.

1.000 Kč

500 Kč

300 Kč

370 Kč

150 Kč

Schilinger Petr, Shlegel (Německo)

Sazenice muškátů (12 kusů)

Ošťavovač.

450 Kč

1.000 Kč

Neznámý dárce

Darování DVD přehrávače

1.000 Kč

Kopeckých, Slaný

Darování kancelářského papíru.

100 Kč

Foltýnovi, Tmaň

Darování 7 CD s pohádkami.

350 Kč

DMA, Praha

Darování nájezdních ližin a sleva na nákup kompenzačních pomůcek.

10.000 Kč

Hříbalovi, Knižkovice

Darování tabule na malování.

150 Kč

Polámaný mraveneček, Praha

Darování repasovaných kompenzačních pomůcek (rehabilitační kočár a golfky, mechanický vozík a polohovací sedačka TOBI).

50.000 Kč

Smolíkovi, Praha

Nákup potřeb pro závěsy (50%ceny).

Darování štaflí.

Darování hygienických potřeb.

Doprava nábytku a jiných potřeb.

Darování ohniště.

Darování starších kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (sedačka, polohovací polštáře).

3.000 Kč

750 Kč

1.500 Kč

3.000 Kč

2.500 Kč

10.000 Kč

VĚCNÉ DARY CELKEM - k 31. 12. 2015

222.585 Kč

Služby

 Jméno a sídlo dárce
Poskytnutá služba, nebo sleva za poskytnutí služby
Hodnota služby
Družstvo Eurosignal, Praha Připojení internetu zdarma (2 odběrná místa).  
MUDr. Hamouzová Tereza, Beroun Sleva na poskytování závodní lékařské péče. 1.200 Kč
Vytiskněte.cz, Praha Vytisknutí vizitek zdarma. 4.000 Kč
Johnny Servis s.r.o., Tetín Sleva na zapůjčení stanů a lavic na akci "Tetín pro Klubíčko" - 19.9.2015. 6.050 Kč
Chalupa GGS, s.r.o., Beroun Zaměření Penzionu Klubíčko pro účely přípravy stavebního řízení.  
 Svoboda Miloslav, Rudná Kontrola spalinové cesty zdarma. 1.000 Kč
Chalupa GGS, s.r.o., Beroun Geodetické práce zdarma.  
Johnny Servis s.r.o. Tetín Sleva na zapůjčení stanů a lavic na akci Cruise summer day, 11.7.2015. 1.239 Kč
Johnny Servis s.r.o., Tetín Sleva na zapůjčení stanů a lavic na akci "Tetín pro Klubíčko" - 16.5.2015. 6.183 Kč
CMS Consulting, s.r.o., Beroun Přihlášení internetu zdarma po dobu 12 měsíců. 4.800 Kč
SLUŽBY CELKEM - k 31.12.2015 29.703 Kč