• Pojeďte s námi na výlet
    Pojeďte s námi na výlet
  • Návštěva našich klientů na koncertu
    Pojďte s námi na koncert

Podpořili nás v roce 2016

Děkujeme všem naši dárcům a příznivcům za důvěru a podporu naší organizace, díky níž jsme můžeme i nadále rozvíjet činnost a naplňovat naše poslání a vizi. Velice si této pomoci vážíme a oceňujeme ji.

Konkrétními činy jsme společně v roce 2016 usnadnili nelehký životní úděl 57 dětem a dospělým se zdravotním postižením a jejich rodinám z celé ČR.

DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE POMÁHAT.

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčka pomoci dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby naleznete v sekcí "Jak můžete pomoci?".

 

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací

Jméno a sídlo dárce
Příspěvek/ Dotace na projekt
Částka
Město Beroun
Pořízení stropního systému pro bezpečný přesun imobilních klientů - http://www.erilens.cz/produkty/roomer-stropni-zvedaci-systém
50 000 Kč
Nadace GCP
Pořízení stropního systému pro bezpečný přesun imobilních klientů - http://www.erilens.cz/produkty/roomer-stropni-zvedaci-systém
37.000 Kč
Konto Bariéry - Nadace Charty 77
Pořízení stropního systému pro bezpečný přesun imobilních klientů - http://www.erilens.cz/produkty/roomer-stropni-zvedaci-systém
50 000 Kč
Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové
Pořízení stropního systému pro bezpečný přesun imobilních klientů - http://www.erilens.cz/produkty/roomer-stropni-zvedaci-systém
20 000 Kč
Adventní koncerty České televize 2016
Rozšíření kapacity služeb bezbariérového Penzionu Klubíčko Vráž - 2. etapa
1. Dostavba a funkční zprovoznění multifunkční dílny/volnočasového centra „Klubák“
2. Pořízení a instalace vysokozdvižné vertikální plošiny
3. Stavba kanalizační přípojky a přečerpávací stanice
4. Výměna dřevěného obložení stropů v podkroví a instalace protipožárních sádrokartonů v podkroví penzionu.
cca 2 300 000 Kč

(bude upřesněno v březnu 2017)

Obec Vendolí
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Vendolí/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
5 000 Kč
Město Svitavy
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Svitavy/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
6 000 Kč
Město Slaný
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Slaný. Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
5 000 Kč
Městská část Praha 12
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům městské části Praha 12/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
10 000 Kč
Středočeský kraj (Humanitární fond)
Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Využívání návazných služeb/ Příspěvek na mzdové náklady SAS.
600 000 Kč
Nadace Jedličkova ústavu
Rozšíření nabídky fakultativních služeb o pravidelné celoživotní vzdělávání klientů a terapie - MZDOVÉ NÁKLADY
20 000 Kč
Obec Horní Bezděkov
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Horní Bezděkov/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
9 000 Kč
Nadační fond Agrofert
Příspěvek na provozní náklady projektu "Poskytování pobytových odlehčovacích služeb s nepřetržitým celoročním provozem dětem se zdravotním postižením z celé ČR".
75 000 Kč
Obec Tmaň
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Tmaň/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
6 000 Kč
Obec Dobřichovice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Dobřichovice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
5 000 Kč
Obec Kyšice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Kyšice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
3 000 Kč
Obec Vinařice u Kladna
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Vinařice u Kladna/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
2 500 Kč
Obec Velká Dobrá
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Velká Dobrá/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
3 000 Kč
Obec Zaječov
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Zaječov/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
5 000 Kč
Město Kladno
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Kladno/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
70 000 Kč
Město Hořovice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Hořovice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
20 000 Kč
Městys Komárov
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Komárov/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
5 000 Kč
Obec Loděnice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Loděnice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
5 000 Kč
Obec Chrustenice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Chrustenice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
10 000 Kč
Město Beroun
Poskytování veřejně prospěšných služeb občanům města Beroun/ Příspěvek na rozšíření osobní asistence o Asistovanou dopravu.
25 000 Kč
Město Beroun
Poskytování veřejně prospěšných služeb občanům města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
80 000 Kč
Město Beroun
Beroun - město bez bariér/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady pracovníků mapovacích týmů - MZDOVÉ NÁKLADY.
60 000 Kč
Obec Tetín
Příspěvek na charitativní akce "Tetín pro Klubíčko" pořádané v roce 2016 v Tetíně.
15 000 Kč
Nadace GCP
Vybudování terapeutické a relaxační místnosti a multifunkční dílny, kde budou probíhat terapie, volnočasové aktivity, výtvarné a pracovní činnosti klientů - PRONÁJEM 2 BUNĚK.
100 000 Kč
Nadace Dětský mozek
Pobytové odlehčovací služby pro klienty s těžkým mentálnim a kombinovaným postižením - MZDOVÉ NÁKLADY.
15 000 Kč
Středočeský kraj
Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služby/ Osobní asistence.
989 800 Kč
Středočeský kraj
Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby e zdravotním postižením.
717 300 Kč
Středočeský kraj
Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služby/ Odlehčovací služby.
180 900 Kč
Úřad práce
Příspěvky na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání - MZDOVÉ NÁKLADY.
44 000 Kč

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací CELKEM za rok 2016

3 661 800 Kč

 

Finanční dary

Jméno a sídlo dárce
Využití finančního daru
Částka
Ing. Haubnerova Irena, Praha
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
 2 000 Kč
Klabanová Eva
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
 400 Kč
Ludvíková Iva, Beroun
 Nákup notebooku s dotykovou obrazovkou.
 200 Kč
Zelenková Zuzana, Beroun
 Nákup notebooku s dotykovou obrazovkou.
 200 Kč 
Kadlecová Marie
 Nákup notebooku s dotykovou obrazovkou.
1 000 Kč 
Anonymní dárce
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
500 Kč 
Ing. Fleischmanová Ivana, Tetín
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
2 000 Kč
ZŠ Tuchlovice/ Výtěžek sběru víček pro Klubíčko
 Nákup notebooku s dotykovou obrazovkou.
 2 212 Kč
Pizzerie Corleone, Praha/ Výtěžek veřejné sbírky
 Nákup notebooku s dotykovou obrazovkou.
 1 832 Kč 
ARPZPD v ČR, Klub Vánek Náchod
 Přístavba nové multifunkční místnosti, rekonstrukce podkroví.
 85 000 Kč
Štáhl Luděk
 Nákup notebooku s dotykovou obrazovkou.
300 Kč
p. Marková
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
 2 000 Kč
Anonymní dárce
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
 1 000 Kč
Agentura HA-MArtina, Karlštejn
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
 10 000 Kč
Radostová Zdena, Praha
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
 500 Kč
Řičicová Pavla, Praha
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
 2 000 Kč 
Čechová Danuše, Svitavy
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
1 000 Kč
Kreisingerovi, Hořovice
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
 2 000 Kč 
Nádějová Alena, Kladno
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
2 000 Kč 
Klement Jiří
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
300 Kč 
Tradiční vánoční výstava/ Zámek Nižbor - 25. - 27. 11. 2016/ Výtěžek veřejné sbírky
 Nákup vybavení a potřeb pro činnosti a terapie klientů.
4 054 Kč
DENTNAP Kladno, MUDr. Jirsová Marie
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
 5 000 Kč 
Tradiční setkání k 17.listopadu 1989/ Tetín - 16. 11. 2016/ Výtěžek veřejné sbírky
 Nákup vybavení a potřeb pro činnosti a terapie klientů.
 1 070 Kč
Dušičkové pečení/ Chyňava - 12. 11. 2016/ Výtěžek veřejné sbírky
 Nákup vybavení a potřeb pro činnosti a terapie klientů.
 1 850 Kč
KMP Bürotechnik, s.r.o. Čkyně/ Výtěžek projektu "Sbírej toner"
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
 12 134 Kč 
Tetín pro Klubíčko/ Dobročinný bazar výrobků klientů a knih"/ Tetín - 16. - 17.9.2016/ Výtěžek veřejné sbírky
 Nákup vybavení a potřeb pro činnosti a terapie klientů.
2 316 Kč 
Hrnčířské trhy/ Beroun - 10. - 11.9.2016/ Výtěžek veřejné sbírky - dobrovolné parkovné
 Nákup vybavení a potřeb pro činnosti a terapie klientů.
13 849 Kč 
Výtěžek z prodeje výrobků klientů
 Nákup vybavení a potřeb pro činnosti a terapie klientů.
1 500 Kč 
Výtěžek z prodeje bazaru
 Nákup vybavení a potřeb pro činnosti a terapie klientů.
 500 Kč 
Výtěžek z prodeje výrobků klientů
 Nákup vybavení a potřeb pro činnosti a terapie klientů.
1 165 Kč 
Anonymní dárce
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
 400 Kč 
CRUISE SUMMER DAY/ Tetín - 9. 7. 2016/ Výtěžek veřejné sbírky
Nákup vybavení a potřeb pro činnosti a terapie klientů.
 2 736 Kč 
Rodina Kopeckých, Slaný
 Finanční dar na nákup mobilní klimatizace.
10 000 Kč 
Tetín pro Klubíčko/ Dobročinný bazar výrobků klientů a knih"/ Tetín - 20. - 21. 5. 2016/ Výtěžek veřejné sbírky
 Nákup vybavení a potřeb pro činnosti a terapie klientů.
3 213 Kč 
Studio Apokork, Bárta Petr, Králův Dvůr
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
1 000 Kč
Medicentrum Beroun
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
5 000 Kč
Mgr. Wachtlová Renáta, Hořovice
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
20 000 Kč
Anonymní dárce
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
5 000 Kč
Kadeřnictví Šmíd Martin, Praha / Výtěžek veřejné sbírky
Nákup vybavení a potřeb pro činnosti a terapie klientů.
1 556 Kč
Šmíd Martin a spol., Praha / Talent bez hranic / Výtěžek akce
Nákup vybavení a potřeb pro činnosti a terapie klientů.
21 171 Kč
Šmíd Martin a spol., Praha / Slet čarodějnic v JampaDampa/ Praha - 29.4.2016 / Výtěžek akce
Nákup notebooku s dotykovou obrazovkou. 
10 010 Kč
Martin Šmíd a spol., Praha/ Andělé pomáhají/ Praha 26.2.2016 / Výtěžek akce
Nákup vybavení a potřeb pro činnosti a terapie klientů.
11 000 Kč
Zdravotní ústav Ústí nad Labem - kolektiv pracovníků pobočky Kladno / Dobrovolný příspěvek za akci Ledová Praha 2016
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
1 000 Kč
3. ZŠ Beroun/ Výtěžek sběru víček pro Klubíčko
Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
2 520 Kč
Mgr. Schovánková Ivana, Beroun
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
5 000 Kč
Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
10 000 Kč
Manželé Trejbalovi, Beroun
 Nákup vybavení a potřeb pro činnosti a terapie klientů.
20 000 Kč
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
20 000 Kč
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
35 000 Kč
Křížová Markéta
 Nákup vybavení a potřeb pro činnosti a terapie klientů.
500 Kč
Fialovi, Lhotka u Lochovic/ Pravidelný měsíční příspěvek
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
800 Kč 
Ing. Frnka Tomáš, Praha/ Pravidelný měsíční příspěvek
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
1 200 Kč
Bc. Smolíková Martina/ Pravidelný měsíční příspěvek
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
2 400 Kč
Šromová Blanka, Beroun/ Pravidelný měsíční příspěvek
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
6 000 Kč
Zemanová Ivana/ Pravidelný měsíční příspěvek
 Provozní náklady Odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
300 Kč
DMS/ Výtěžek zaslaných DMS
 Nákup vybavení a potřeb pro činnosti a terapie klientů.
4 418 Kč 

Finanční dary CELKEM za rok 2016

360 106 Kč 

 

Věcné dary

Jméno a sídlo dárce
Věcný dar
Hodnota daru
Studio Jogínka, Beroun
Darování 7x přikrývky, 1x karimatka.
2 000 Kč
Jíchovi, Zaječov
Občerstvení.
100 Kč
Foltýnovi, Tmaň
Hrnky pro výrobu dárkových předmětů.
300 Kč
Pecková Alena, Tetín
Skleničky a dekorace pro výrobu dárkových předmětů.
300 Kč
Ratajovi, Praha
Skleničky pro výrobu dárkových předmětů.
300 Kč
SUPRA PRESS s.r.o. - razítka a vizitky Kladno
Kancelářské potřeby (papír, fixy, zvýrazňovače, propisky, …), posypová sůl.
1 000 Kč
Hruška Martin,Rock Club Prdel, Beroun
Houpací lavice, regály na potřeby pro činnosti.
8 700 Kč
Coufal Jan
 
Kancelářské potřeby, mycí a úklidové prostředky.
2 000 Kč
Žampionový substrát.
200 Kč
Trejbal Zdeněk, Beroun
Rychlovarná konvice, kancelářská židle a anatomický polštář.
2 000 Kč
Gaubeová Pavlína, Nižbor
Výtvarný materiál.
100 Kč
Jiroutová Jitka, Kladno
   
Gril.
400 Kč
Sazenice.
200 Kč
Skleněná forma.
100 Kč
Zapůjčení tiskárny se skenerem zdarma.  
Kučerová Kateřina, Praha 1
Fotoaparát.
500 Kč
Hanzlová Iveta, Vinařice
 
 
Hygienické potřeby.
2 200 Kč
Krmení a pamlsky pro osmáky.
200 Kč
Granule pro osmáky.
200 Kč
Schillinger Petr, Schlegel, Německo
Vařič na plyn a dvě kartuše.
1 000 Kč
Jelínková Marie, Praha
 
Čaje, káva, šťáva, cukr a polévky v sáčku do hrnečku.
500 Kč
Občerstvení.
200 Kč
Klabanová Eva, Litoměřice
Jednorázové bryndáky.
500 Kč
Dvořáková Lucie, Slaný
Bonbony pro klienty.
200 Kč 
Rejmanová Ludmila, Vendolí
Ovoce pro klienty.
100 Kč 
Anonymní dárce
 Zbytkový a kazový materiál pro výtvarné činnosti klientů.
300 Kč 
p. Šebestová
Dětské knihy.
1 000 Kč 
Šrůtová Ivana, Kladno
 
Knihy - encyklopedie.
1 000 Kč 
Hrnky, talíře, podložky.
1 500 Kč 
rodina Müllerova, Lážovice
Vánoční výzdoba, jmelí, vánoční bonbony pro klienty.
300 Kč 
Heričová Anna, Jihlava
Potraviny - vajíčka a citrony pro klienty.
100 Kč 
Kopecká Kateřina, Slaný
Sušenky, bonbony, čokoládová lízátka a ovoce pro klienty.
300 Kč 
Šmíd Martin a spol., Praha
CD určená k prodeji, knihy pro klienty.
10 000 Kč 
Bláha Miroslav, Plzeň
CD s písničkami.
50 Kč
p. Havránková, Borová u Chomutova
Pletené ponožky.
2 000 Kč

 

Služby

Jméno a sídlo dárce
Poskytnutá služba nebo sleva za poskytnutí služby
Hodnota služby
Srp Jan, Zaječov
Pokácení břízy.
3 000 Kč
SUPRA PRESS s.r.o. - razítka a vizitky Kladno
2x logo Penzion Klubíčko / Zdarma.
1 000 Kč
EKUS Beroun
Sleva na zpracování účetnictvíí a personalistiky/ Měsíčně sleva činí cca 3.000 Kč.
36 000 Kč
Družstvo EUROSIGNAL, Beroun
Připojení internetu zdarma (2 odběrná místa)/ Měsíčně sleva činí cca 900 Kč.
10 800 Kč
MUDr. Hamouzová Tereza, Beroun
Sleva na poskytování závodní lékařské péče.
2 400 Kč
Modrej Beroun
Volné vstupenky na pořádané akce.
2 000 Kč 
Laduš, tiskopisy - razítka, Beroun
Výroba razítka.
500 Kč 
Motl Jiří, Praha
Kurz první pomoci.
1 000 Kč 
Koupelny na klíč / Stehlík Jiří
Sleva na elektrikářské práce.
2 000 Kč
Do projektu „Sbírej toner“ se v roce 2016 zapojili:
ACTIVEPRINT s.r.o., CK Osvěta Hořovice, EKUS Beroun, Golf Resort Beroun, HASO Beroun, Hrad Karlštejn, Hrad Křivoklát, Hrad Točník, CHALUPA GGS s.r.o., Knihovna Hořovice, Majer Martin, Město Zdice, MIC Beroun, MUDr. Hamouzová, Obec Běštín, Obec Hýskov, Obec Nižbor, Obec Stehelčeves, Obec Tetín, Obec Vráž, Obec Zadní Třebaň, Obecní úřad Slatina, Okresní soud v Berouně, Ombudsman, OÚ Tuchlovice, Středočeský kraj, Svobycomp s.r.o., SZŠ Beroun, Tip sport Beroun + pobočky, Tlustice, Vodafone Beroun, Záchranná služba SK, ZŠ a MŠ Vinařice u Kladna, 3.ZŠ Beroun, ZŠ Jungmannova Beroun, ZŠ Tetín, ZŠ Zdice, Zubni ordinace paní doktorky Asiny.
Celkový výtěžek ze sbírky činí 12.134 Kč.