• Pojeďte s námi na výlet
    Pojeďte s námi na výlet
  • Návštěva našich klientů na koncertu
    Pojďte s námi na koncert

Podpořili nás v roce 2017

 

Děkujeme všem naši dárcům a příznivcům za důvěru a podporu naší organizace, díky níž jsme můžeme i nadále rozvíjet činnost a naplňovat naše poslání a vizi.

Velice si této pomoci vážíme a oceňujeme ji.

DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE POMÁHAT.

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčka pomoci dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, naleznete v sekcí "Jak můžete pomoci?"

 

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací

Jméno a sídlo dárce

Příspěvek/ Dotace na projekt

Částka

Středočeský kraj/ Humanitární fond
Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/. Příspěvek na provozní a mzdové náklady.Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
400 000 Kč
Město Černošice 
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Černošice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
5 000 Kč
Úřad práce
Dotace na chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením v\tvořená v Sociálním podniku Klubák z.ú.
120 480 Kč
Město Svitavy
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Svitavy/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
6 000 Kč
Obec Tetín
Příspěvek na charitativní akce "Tetín pro Klubíčko" pořádané v roce 2017 na Tetíně
15 000 Kč
Město Dobřichovice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Dobřichovice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
5 000 Kč
Nadace GSK
Vzdělávání pracovníků za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb/ Kurz alternativní komunikace a Kurz bazální stimulace.
59 900 Kč
Amazon - návrh a hlasování zaměstnanců
Rekonstrukce podkroví Penzionu Klubíčko Vráž s cílem rozšíření kapacity pobytových odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
87 391 Kč
Nadace Agrofert
Poskytování pobytových odlehčovacích služeb s nepřetržitým celoročním provozem dětem a mladistvým s mentálním a kombinovaným postižením z celé ČR.
100 000 Kč
Nadace Divoké husy/ Znásobení výtěžku charitativní akce "Klubíčko pomáhá již 20 let"
Rekonstrukce podkroví Penzionu Klubíčko Vráž s cílem rozšíření kapacity pobytových odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
60.000 Kč
 Město Hořovice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Hořovice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
10 000 Kč 
 Obec Kyšice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce  Kyšice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
3 000 Kč 
 Obec Velká Dobrá
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Velká Dobrá/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
3 000 Kč 
 Obec Zaječov
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Zaječov/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
5 000 Kč 
Statutární město Kladno
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Kladno/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
90 000 Kč
Obec Vinařice u Kladna
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Vinařice u Kladna/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
3 000 Kč
Adventní koncerty České televize 2016
Rozšíření kapacity služeb bezbariérového Penzionu Klubíčko Vráž - 2. etapa
2 052 511 Kč
Městys Komárov
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Komárov/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
5 000 Kč
Obec Loděnice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Loděnice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
5 000 Kč
Obec Chrustenice
Poskytování sociálních služeb občanovi obce Chrustenice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb 
10 000 Kč  
Město Beroun
Sociální podnik Klubák, z.ú./ Beroun - město bez bariér/ Příspěvek na mzdové náklady pracovníků mapovacích týmů
40 000 Kč
Město Beroun
Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady/ Asistovaná doprava osob se zdravotním postižením a seniorů
30 000 Kč
 Město Beroun 
Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Osobní asistence a Asistované dopravy 
25 000 Kč  
 Město Beroun 
Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Týdenního stacionáře
60 000 Kč  
 Město Beroun
Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Odlehčovacích služeb 
50 000 Kč  
 Město Beroun 
Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
15 000 Kč  
 Středočeský kraj 
Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Týdenní stacionář 
823 300 Kč  
 Středočeský kraj
Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Osobní asistence 
1 187 200 Kč  
 Středočeský kraj 
Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
1 610 500 Kč  
 Středočeský kraj
Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Odlehčovacích služeb
508 700 Kč  
Městský obvod Ostrava - Hrabová
Poskytování sociálních služeb občanům města Ostravy/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady  sociálních služeb
6 638 Kč
Obec Podluhy
Poskytování sociálních služeb občanům města Podluhy/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady  sociálních služeb
5 000 Kč
ČSOB pomáhá regionům 2017 – Jarní výzva/ Fórum dárců, z.s., Praha
Terapeutický pobyt zaměřený arteterapii, muzikoterapii a canisterapii. Dále bude na programu keramický a výtvarný kurz, rehabilitační skupinová cvičení, různá relaxační cvičení, návštěvy relaxační zahrady, celodenní výlet aj.
46 100 Kč
Obec Horní Bezděkov
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Horní Bezděkov/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
9 000 Kč
Pardubický kraj
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům Pardubického kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
17 000 Kč

CELKEM k 10. 1. 2018

7 943 407 Kč 

 

Finanční dary

Jméno a sídlo dárce

Využití finančního daru

Částka

Sbor církve bratrské, Praha5
Účelový dar pro klienta PK na pořízení kompenzační pomůcky - elektrikého skůtru
23 843 Kč
Tetín pro Klubíčko/ Dobročinný bazar výrobků klientů/ Tetín - 16. 9. 2017/ Výtěžek veřejné sbírky
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
3 526 Kč
Hrnčířské trhy/ Beroun - 9. - 10.9.2017/ Výtěžek veřejné sbírky - dobrovolné parkovné
 Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
5 829 Kč
 
Město Goslar/ Výtěžek z prodeje na stánku při Hrnčířských trzích v září 2017
 Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování)/ Výroba a instalace venkovního požárního schodiště
17 494 Kč 
CRUISE SUMMER DAY/ Tetín - 15. 7. 2017/ Výtěžek veřejné sbírky
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
5 880 Kč
 
Pizzerie Corleone, Praha/ Výtěžek veřejné sbírky
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
695 Kč 
Prodej výrobků klientů/ Výtěžek veřejné sbírky
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
1 056 Kč
Kadeřnictví Šmíd Martin, Praha / Výtěžek veřejné sbírky
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
2 194 Kč 
Hrnčířské trhy/ Beroun - 6. - 7.5.2017/ Výtěžek veřejné sbírky - dobrovolné parkovné
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
13 971 Kč 
MUDr. Spal Antonín, Beroun
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
3 500 Kč
Anonymní dárce, Beroun
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
30 000 Kč
Čížkovi, Svitavy
Poskytování služeb vnukům L. a T. Čížkovi ze Svitav
1 000 Kč
Účastníci akce "Ledová Praha"/
Dobrovolný příspěvek za akci Ledová Praha
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
1 340 Kč 
Buzuluk a.s., Komárov
Příspěvek na notebook s velkou dotykovou obrazovkou
 2 000 Kč
Manželé Trejbalovi, Beroun
Penzion Klubíčko Vráž/ Vybudování přístavby (multifunkční místnost) a rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování)
 50 000 Kč
Fialovi, Lhotka u Lochovic/
Pravidelný měsíční příspěvek
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
1 200 Kč
Ing. Frnka Tomáš, Praha/
Pravidelný měsíční příspěvek
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
1 200 Kč
Bc. Smolíková Martina, Praha/
Pravidelný měsíční příspěvek
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
2 400 Kč
Šromová Blanka, Beroun/
Pravidelný měsíční příspěvek
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
6 000 Kč
DMS 
Tréninkové pracoviště Klubák/ Nákup potřeb pro činnosti klientů
17 941 Kč
Zámek Nižbor -výtěžek veřejné sbírky (Květy a plody podzimu)
Penzion Klubíčko Vráž/ Vybudování přístavby (multifunkční místnost) 
3 658 Kč
Veřejná sbírka (Tradiční setkání 17. listopadu)
Penzion Klubíčko Vráž/ Vybudování přístavby (multifunkční místnost) 
1 063 Kč
Veřejná sbírka (Jarmark Srbsko)
Penzion Klubíčko Vráž/ Vybudování přístavby (multifunkční místnost) 
414 Kč
DENTNAP KLADNO S.R
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování)..
5 000 Kč
Ing. Řičicová Pavla, Praha
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
4 000 Kč
Mixl Lubomír, Praha
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
1 000 Kč
Dashkouskaya Natall.
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
300 Kč
Dvořáková Lucie, Nelahozeves
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
7 000 Kč
Nadějová Alena, Kladno
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
2 500 Kč
Peckovi, Tetín
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
36 000 Kč
Strejček Pavel, Svinaře
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
1 000 Kč
Burian Petr, Poděbrady
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
10 000 Kč
     

CELKEM k 31. 12. 2017 

263 004 Kč

 

Věcné dary

Jméno a sídlo dárce

Věcný dar

V hodnotě

Pecková Alena
Darování koťat a potřeb k nim.
1 000 Kč
Jiroutová Jitka
Penzion Klubíčko Vráž/ Nákup potřeb pro rekonstrukci podkroví (rozšíření kapacity ubytování).
2000 Kč
Vápenka Čertovy schody a.s., Tmaň
Penzion Klubíčko Vráž/ Sleva na nákup stavebnin  
Richter + Frenzel s.r.o., Praha
Penzion Klubíčko Vráž/ Sleva na nákup sanity  
Barvy-Laky-Drogerie Josef Petrus, Beroun
Penzion Klubíčko Vráž/ Sleva na nákup malířských potřeb ve výši 50%, tj v hodnotě cca
4 000 Kč
Ledko a.s., Králův Dvůr
Penzion Klubíčko Vráž/ Darování osvětlení do všech prostor v hodnotě
28 152 Kč
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Penzion Klubíčko Vráž/ Sleva na nákup malířských potřeb  
Českomoravský beton, a.s.
Penzion Klubíčko Vráž/ Sleva na nákup stavebnin  
CEMIX Borovany
Penzion Klubíčko Vráž/ Sleva na nákup stavebnin ve výši 60%  
Koberce Breno, Praha
Penzion Klubíčko Vráž/ Sleva na nákup vybavení ve výši 20%  
Kejlovi, Slaný

Dort k 20. narozeninám Klubíčka

1 000 Kč
Vlasatá Marie, Praha 

Tiskárna se scanerem

 1 500 Kč
Hruška Martin, Rock Club Prdel, Beroun

Penzion Klubíčko Vráž/ Nákup potřeb pro rekonstrukci podkroví /rozšíření kapacity.

  17 500 Kč
p. Kvapilová

 Výtvarné potřeby

 500 Kč
ŠTUK - studentský klub Fakulty stavební ČVUT 

Výtvarné potřeby 

  2 000 Kč
Fencl Luboš, Komárov

Zatemňovací rolety do oken v podkroví, vč. montáže

 2 000 Kč
Černých, Městečko u Křivoklátu

Darování 3 balíků kancelářských papírů

300 Kč
Pecková Alena

Darování 3 domovních zvonků

900 Kč
   
CELKEM k 10.1. 2018  
 60 852 Kč 

 

Služby

Jméno a sídlo dárce

Poskytnutá služba nebo sleva za poskytnutí služby

V hodnotě

Modrej Beroun
Volné vstupenky na pořádané akce  
Motl Jiří, Praha
Kurz 1. Pomoci  
JOHNNY SERVIS, s.r.o.
Sleva na zapůjčení stanů a lavic na akci "Tetín pro Klubíčko"  
Zednictví Ing. Jan Lorenz
Penzion Klubíčko Vráž/ Slevy na odborné stavební práce  
Chalupa GGS, s.r.o., Beroun
Penzion Klubíčko Vráž/ Odborné geodetické práce poskytnuté zdarma
5 000 Kč
Ing.arch. Kryštof Kreisinger, Hořovice
Penzion Klubíčko Vráž/ Slevy na odborné architektonické práce  
TUZUR s.r.o., Zdeněk Vrána
Penzion Klubíčko Vráž/ Sleva na výrobu a instalaci venkovního požárního schodiště 21%, tj. v hodnotě 
35 700 Kč
Malířství Vrobel, Beroun
Penzion Klubíčko Vráž/ Sleva na vymalování prostor  
JOHNNY SERVIS, s.r.o.
Sleva na zapůjčení stanů a lavic na akci CRUISE SUMMER DAY  
 EKUS Beroun 
Sleva na zpracování účetnictví a personalistiky/ Měsíčně sleva činí cca 3.000 Kč 
 36 000 Kč
 Družstvo EUROSIGNAL, Beroun
Připojení internetu zdarma (1 odběrné místo)/ Měsíčně sleva činí cca 450 Kč
 5 400 Kč
Petra Gregušová
Grafické služby www.gregusova.cz  
 MUDr. Hamouzová Tereza, Beroun
Sleva na poskytování závodní lékařské péče
 2 400 Kč
POLTI, Michal Roškot, Praha
Sleva na zakoupení parního vysavače
1 500 Kč

 CELKEM k 10. 1. 2018 

86 000 Kč