• Pojeďte s námi na výlet
    Pojeďte s námi na výlet
  • Návštěva našich klientů na koncertu
    Pojďte s námi na koncert

Podporují nás v roce 2018

 

Děkujeme všem naši dárcům a příznivcům za důvěru a podporu naší organizace, díky níž jsme můžeme i nadále rozvíjet činnost a naplňovat naše poslání a vizi.

Velice si této pomoci vážíme a oceňujeme ji.

DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE POMÁHAT.

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčka pomoci dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, naleznete v sekcí "Jak můžete pomoci?"

 

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací

Jméno a sídlo dárce

Dotace na projekt/ Finanční příspěvek/ Grant

Částka

Obec Chrustenice
Zajištění ozdravných pobytů občanovi obce Chrustenice/ Příspěvek na účastnické poplatky
10 000 Kč
Lékárna Dr. Max
Penzion Klubíčko Vráž/ Zvýšení kapacity pobytových služeb pro klienty s těžkým postižením
30 000 Kč
Úřad práce
Sociální podnik Klubák z. ú./ Příspěvky na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce/ Mzdové náklady
78 000 Kč
Město Hořovice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Hořovice/ Navýšení kapacity služeb a zvýšení jejich časové, místní i finanční dostupnosti pro obyvatele ORP Hořovice a vybudování chybějících veřejně prospěšných služeb
41 100 Kč
Město Hostomice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům Města Hostomice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
12 000 Kč
Obec Hředle
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Hředle/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
5 000 Kč
Obec Tetín
Příspěvek na charitativní akce "Tetín pro Klubíčko" pořádané v roce 2018 na Tetíně
15 000 Kč
Město Dobřichovice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi Města Dobřichovice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
 
5 000 Kč
Městys Komárov
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi městyse Komárov/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
5 000 Kč
Obec Tlustice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce  Tlustice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
5 000 Kč
Obec Kyšice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce  Kyšice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
3 000 Kč
Obec Velká Dobrá
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Velká Dobrá/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
3 000 Kč
Obec Vinařice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce  Vinařice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
3 000 Kč
Fond pomoci Siemens
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce sociálního penzionu v souladu s protipožárními předpisy
80 000 Kč
Obec Chrustenice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce  Chrustenice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
10 000 Kč
Obec Loděnice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Loděnice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
5 000 Kč
Statutární město Kladno
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Kladno/ Příspěvek na nákup vybavení, kancelářských potřeb a potřeb pro činnosti klientů
130 000 Kč
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Penzion Klubíčko Vráž/ Vybudování požárního schodiště a úpravy bezbariérového přístupu pro klienty se zdravotním postižením
30 000 Kč
Město Beroun
Sociální podnik Klubák/ Beroun - město bez bariér/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady pracovníků mapovacích týmů - MZDOVÉ NÁKLADY
40 000 Kč
Město Beroun
Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady/ Asistovaná doprava osob se zdravotním postižením a seniorů
30 000 Kč
Město Beroun
Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Osobní asistence
40 000 Kč
Město Beroun
Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Týdenního stacionáře
60 000 Kč
Město Beroun
Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Odlehčovacích služeb
40 000 Kč
Město Beroun
Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
21 500 Kč
Úřad práce
Příspěvky na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání/ Mzdové náklady
60 000 Kč
Středočeský kraj
Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Týdenního stacionáře
1 436 100 Kč
Středočeský kraj
Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Osobní asistence
 2 364 100 Kč
Středočeský kraj
Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 2 729 700 Kč
Středočeský kraj
Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Odlehčovacích služeb
 1 057 700 Kč

CELKEM k 15. 8. 2018

8 349 200 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční dary

Jméno a sídlo dárce

Využití finančního daru

Částka

Mgr. Hampejs Tomáš
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
2 000 Kč
Cruise summer day 2018 - 30. 6. 2018/ Výtěžek veřejné sbírky
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
6 116 Kč
Anonymní dárce
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
5 000 Kč
Anonymní dárce
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
3 000 Kč
Vaňkovi, Hlásná Třebaň
Poukázky na nákup zboží v Alza.cz - použito na nákup fotoaparatátu pro Fotografocký kroužek
3 000 Kč
Představme se/ Hořovice - 20. 5. 2018/ Výtěžek veřejné sbírky
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček 
808 Kč
Hrnčířské trhy/ Beroun - 5. - 6. 5. 2018/ Výtěžek veřejné sbírky - dobrovolné parkovné
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
20 583 Kč
Ing. Trejbal Zdeněk, Trejbalová Lucie
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
20 000 Kč
Anonymní dárce
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
1 500 Kč
15 000 Kč
Den otevřených dveří/ Penzion Klubíčko Vráž -  21. 3. 2018/ Výtěžek veřejné sbírky
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
7 900 Kč
Beneš Josef, Praha
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
50 000 Kč
Účastníci akce "Ledová Praha"/ Dobrovolný příspěvek za akci Ledová Praha
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
1 270 Kč
Bc. Smolíková Martina, Praha/ Pravidelný měsíční příspěvek
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
1 200 Kč
Ing. Frnka Tomáš, Praha/ Pravidelný měsíční příspěvek
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
600 Kč
Šromová Blanka, Beroun/ Pravidelný měsíční příspěvek
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
3 500 Kč
Fialovi, Lhotka u Lochovice/ Pravidelný měsíční příspěvek
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
700 Kč
Daruj správně/ Anonymní dárce
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
1 299 Kč
DMS
Tréninkové pracoviště Klubák/ Nákup potřeb pro činnosti klientů
728 Kč
Burian Petr, Poděbrady
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
10 000 Kč

CELKEM k 15. 8. 2018 

154 204 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věcné dary

Jméno a sídlo dárce

Věcný dar

 Hodnota daru

EKUS Beroun
Kancelářská křesla
10 000 Kč
Pan Karel, Vráž
Zelenina, ovoce  
Anonymní dárce, Vráž
Omyvatelné skládačky - pěnové puzzle  
Jiroutová Alena, Stašov
Relaxační křeslo  
Pecková Alena, Tetín
Digitální váha
    500 Kč
KÄRCHER spol. s r.o., Modletice
Sleva na nákup potřeb ve výši 20%  
Fencl Luboš, Komárov
Zatemňovací rolety do oken v podkroví, vč. montáže  
Rážová Jaroslava, Hořovice
7 x pleny
 2 000 Kč
Anonymní dárce, Vráž
Talíře, konferenční stolky  
Kaprovi, Praha
Invalidní vozík  
Melicharová Soňa, Dobřichovice
Tiramisu dezert - 12 ks  
Bc. Smolíková Martina, Praha
chůvička, odsávačka, podložka do vany, rukavice - 3 páry, 2 x deka, 1 x náhradní duše na vozík  
Linhartovi, Beroun
Bonboniéra Mon Cheri, hroznové víno, medvídek z keramiky  
REKO - realitní kancelář, Beroun
Knihy  
Vaníčkovi, Beroun
2x mobil, záclony  
Jiroutová Jitka, Kladno
Povlečení, papiňák, pomůcky na bazální stimulaci  
Šrůtovi, Kladno
Nádobí a CD
CD, DVD, polštáře, police, stůl, židle
 
Rodina Černých, Městečko u Křivoklátu
Darování kancelářského papíru
 200 Kč
EKUS Beroun
4 monitory, wi-ifi, domovní zvonek, reproduktory se zdrojem, rádio Grundig  
Delikomat, s.r.o., Brno, p. Šťastná Veronika
Káva a čokoláda pro prezentační akce zdarma  
Hruška Martin, Rock Club Prdel, Beroun
Penzion Klubíčko Vráž/ Vybavení pro činnosti klientů  

CELKEM k 15. 8. 2018 

 12 700 Kč

 

Služby

Jméno a sídlo dárce

Poskytnutá služba nebo sleva za poskytnutí služby

V hodnotě

Mgr. Tichý Petr, Beroun
Advokátní služby zdarma  
Obec Vráž
Pronájem prostor v Hasičárně pro činnosti klientů - zdarma  
Koňařík Miroslav, Beroun
Zapůjčení venkovního plynového ohřívače zdarma na akci "Den otevřených dveří" v Penzionu Klubíčko Vráž (21. 3. 2018) - zdarma  
Phoenix Division Group,s.r.o., Hořovice
Nabídka a ochutnávka čajů zdarma na akci "Den otevřených dveří" v Penzionu Klubíčko Vráž (21. 3. 2018)
 
Software Production s.r.o., 
Sleva za užívání aplikace eQuip v hodnotě
7 787 Kč
Jiroutová Jitka, Kladno
Ušití záclon  
Vávrová Libuše, Kyšice
Ušití potahů  
Volková Marie, Kladno
Ušití potahů, pomůcek na BS, drobné opravy   
Zednictví Ing. Jan Lorenz
Penzion Klubíčko Vráž/ Slevy na odborné stavební práce  
Chalupa GGS, s.r.o., Beroun
Penzion Klubíčko Vráž/ Odborné geodetické práce poskytnuté zdarma  
Ing.arch. Kryštof Kreisinger, Hořovice
Penzion Klubíčko Vráž/ Slevy na odborné architektonické práce  
LMC s.r.o.
600 kreditů pro inzerci na portálech Jobs.cz a Prace.cz., neomezená inzerce pozic v mobilní službě Práce za rohem a možnost odkrýt detaily 100 CV kandidátů z naší databáze  
EKUS Beroun
Sleva na zpracování účetnictví a personalistiky/ Měsíčně sleva činí cca 3.000 Kč
 36 000 Kč
MUDr. Hamouzová Tereza, Beroun
Sleva na poskytování závodní lékařské péče  

CELKEM k 15. 8. 2018 

43 787 Kč