• Pojeďte s námi na výlet
  Pojeďte s námi na výlet
 • Návštěva našich klientů na koncertu
  Pojďte s námi na koncert

Aktivity, terapie a vzdělávání

Naše zařízení, Centrum péče o handicapované a aktivit pro všechny provozované v Penzionu Klubíčko Vráž, je jedinečné tím, že CELOROČNĚ poskytuje komplex registrovaných sociálních služeb, terapií a integrovaných volnočasových aktivit dětem, mladistvým a dospělým s těžkým zdravotním postižením v malém penzionu rodinného charakteru s vysokým důrazem na individuální potřeby klientů.

 • Uživateli poskytujeme prostor pro seberealizaci, posilujeme jeho samostatnost a soběstačnost a pomáháme mu maximálně rozvinout jeho potenciál s respektem k jeho potřebám.
 • S klientem pracujeme dle konceptu bazální stimulace®, což je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka.
  Ošetřovatelská péče je v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) klienta.
 • Využíváme augmentativní a alternativní komunikaci - tzn. všechny formy dorozumívání, které doplňují nebo nahrazují řeč, ať už přechodně nebo trvale. AAK užívá cílené pohledy očí, gesta, manuální znaky (např. jazykový program Makaton), předměty, fotografie, obrázky, symboly (Makaton, Bliss, PCS aj.), piktogramy, písmena a psaná slova, komunikační tabulky, technické pomůcky s hlasovým výstupem a počítače.
 • V rámci celoživotního vzdělávání klientů denně probíhá nácvik praktických dovednostísebeobsluha a běžné domácí práce (stolování, příprava jídla a pití, hygiena, udržování pořádku v osobních věcech i ve společných prostorách, péče o osobní prádlo, …). Klienty učíme pracovat s internetem, cestovat MHD, nakupovat a hospodařit s penězi, obstarávat své osobní záležitosti a snažíme se, aby byli aktivními účastníky všech jednání, kterých se jich týkají (lékaři, úřady, zajištění potřebných pomůcek, ...).
 • Denně dle vzdělávacích plánů zpracovaných speciálním pedagogem probíhá vzdělávání klientů, které navazuje na znalosti klientů získané ve školách s cílem tyto znalosti upevnit a využívat v běžném životě (čtení, psaní a počítání a procvičování znalostí z různých oborů, nácvik hospodaření s penězi, práce s počítačem, internetem, ...).
 • Využíváme návazných služeb různých institucí v regionu.
  Naši klienti pravidelně navštěvují rehabilitace a masáže v Rehabilitační nemocnici v Berouně, kroužky keramiky v Muzeu berounské keramiky a další tvořivé dílny v okolí, nebo navštěvují ekofarmy, kde se setkávají  s domácími i exotickými zvířaty a mohou pomáhat s péčí o ně.
  Společně se svými zdravými vrstevníky a mladými dobrovolníky jezdí naši klienti na různé výlety, víkendové i prázdninové pobyty, tábory, společně navštěvují kulturní představení a sportovní turnaje v našem okolí.

 

Klienti si aktivity a terapie mohou nasmlouvat podle svého zájmu a aktuálních potřeb:

 

Dopolední blok

Odpolední blok 1

Odpolední blok 2

Čas 9:30 - 12:30 hod. 14:30 - 16:00 hod. 16:00 - 17:30 hod.

Cena - 1. a 2. stupeň závislosti na péči

Blok aktivizací je zdarma + stravování, popř doprava, vstupné, aj. Podmínkou je každodenní využívání alespoň 1 celého aktivizačního bloku v uvedeném čase.

 

Pokud bude klient využívat službu i mimo blok aktivizací, bude hradit částku 30 Kč/hod.

Cena - 1. a 2. stupeň závislosti na péči

Blok aktivizací je zdarma + stravování, popř doprava, vstupné, aj. Podmínkou je každodenní využívání alespoň 1 celého aktivizačního bloku v uvedeném čase.
  Pokud bude klient využívat službu i mimo blokaktivizací, bude hradit částku 45 Kč/hod.
Ceník výrobků:

Odkoupení výrobku klientem - 50 Kč.  Porce vyrobeného pokrmu klientem - dle ceníku stravování.

Pondělí - střídavě

 

 
 

Skupinové cvičení pro protažení a dobrou náladu

Skupinové cvičení pro protažení a dobrou náladu

Zdravé vaření  

vyhledávání receptů, nákupy a společné vaření v tréninkové kuchyňce

Zdravé vaření  

vyhledávání receptů, nákupy a společné vaření v tréninkové kuchyňce

Tvořivá dílna  

pracujeme s různými materiály- papírem, textilem, tiskneme i malujeme

Tvořivá dílna  

pracujeme s různými materiály- papírem, textilem, tiskneme i malujeme

 Individuální vzdělávání s pedagogem
Pobyt venku, vycházka
Perličková koupel, Snoezzelen, Bazální stimulace, relaxace

Úterý - střídavě

 

Skupinové cvičení pro protažení a dobrou náladu Skupinové cvičení pro protažení a dobrou náladu
Zdravé vaření  

vyhledávání receptů, nákupy a společné vaření v tréninkové kuchyňce

Zdravé vaření  

vyhledávání receptů, nákupy a společné vaření v tréninkové kuchyňce

Škola hrou

upevňování školních znalostí ze všech oblastí

Hrátky

stolní hry, zábavné soutěže

 Cestovatel

Poznáváme přírodu i města, učíme se prostorovou orientaci na mapě i v terénu. 

Pobyt venku, vycházka
Perličková koupel, Snoezzelen, Bazální stimulace, relaxace

Středa - střídavě

 

 

 

 

 
Skupinové cvičení pro protažení a dobrou náladu Skupinové cvičení pro protažení a dobrou náladu
Zdravé vaření  

vyhledávání receptů, nákupy a společné vaření v tréninkové kuchyňce

Zdravé vaření  

vyhledávání receptů, nákupy a společné vaření v tréninkové kuchyňce

Zooterapie 

pečujeme o domácí zvířata (kočky, osmáci, rybičky)

Muzikoterapie 

používáme hudbu nebo hudení elementy (zvuk, rytmus, melodii)

Výtvarná dílna 

používáme různé výtvarné techniky

 Individuální vzdělávání s pedagogem
Pobyt venku, vycházka
Perličková koupel, Snoezzelen, Bazální stimulace, relaxace

Čtvrtek - střídavě

 
Skupinové cvičení pro protažení a dobrou náladu Skupinové cvičení pro protažení a dobrou náladu
Zdravé vaření  

vyhledávání receptů, nákupy a společné vaření v tréninkové kuchyňce

Zdravé vaření  

vyhledávání receptů, nákupy a společné vaření v tréninkové kuchyňce

Cvičení

cvičíme v tělocvičně i venku s použitím náčiní (gymbaly, overbaly)

Dramaťák

divadlem, tancem a zpěvem prohlubujeme vlastní projev osobnosti a emoce

Cvičení

cvičíme v tělocvičně i venku s použitím náčiní (gymbaly, overbaly)

Pobyt venku, vycházka
Perličková koupel, Snoezzelen, Bazální stimulace, relaxace

Pátek - střídavě

 
Skupinové cvičení pro protažení a dobrou náladu Skupinové cvičení pro protažení a dobrou náladu
Zdravé vaření  

vyhledávání receptů, nákupy a společné vaření v tréninkové kuchyňce

Zdravé vaření  

vyhledávání receptů, nákupy a společné vaření v tréninkové kuchyňce

Finanční gramotnost 

Modelové situace i praktický nácvik nákupů, cestování MHD..

Párty  

Páteční odpoledne patří oslavám, povídání tanci a zábavě

Pobyt venku, vycházka
Perličková koupel, Snoezzelen, Bazální stimulace, relaxace

Sobota

1x měsíčně dle rozpisu

Jednodenní výlet: 

Cena: jednodenní výlet zdarma + stravování, doprava, vstupné aj. Nutno uhradit zálohu 300 Kč za 1 výlet (při neomluvené účasti propadá)

Odlehčovací víkendovka s výletem:

První 3 víkendovky za cenu 1.400 Kč + stravování, doprava, vstupné aj.        Další 3 víkendovky za cenu 1.200 Kč + stravování, doprava, vstupné aj.      Další    víkendovky za cenu 1000 Kč stravování, doprava, vstupné aj.        Nutno uhradit zálohu 700 Kč za 1 víkend (při neomluvené účasti propadá)

Neděle

2x měsíčně dle rozpisu

Canisterapie

Cena: 50 Kč / hod.( skupina), 150 Kč / hod. (individuálně)

Dle termínů akcí

Krátké výlety na různá místa v okolí - do přírody, za zvířaty, na bowling, minigolf, za kulturou či za sportem a šude tam, kde se bude dít něco zajímavého.

 

Dále můžeme klientovi zprostředkovat různé návazné služby institucí z našeho regionu:

 • Dovoz stravy dle vlastního výběru z různých stravovacích zařízení z regionu
 • Zdravotní péče a rehabilitace v Rehabilitační nemocnici v Berouně
 • Mobilní zdravotní péče
 • Mobilní masérské, kadeřnické, kosmetické a pedikérské služby, služby optika
 • Návštěvy bezbariérových zdravotnických, relaxačních a sportovních center (solná jeskyně, bowling, minigolf, bazén, …)
 • Návštěvy kulturních představení a sportovních utkání v berounském regionu, v Praze aj. (kino, koncerty, divadlo, muzikály, sportovní zápasy, ...)
 • Návštěvy pamětihodností a přírodních zajímavostí v berounském regionu, v Praze aj.
 • Ubytování v bezbariérových ubytovacích zařízeních v berounském regionu, v Praze aj.
 • Integrované volnočasové aktivity pořádané různými institucemi v regionu (kurzy, kroužky, pobyty, …)

 

Kontakt

Vedoucí aktivizačních činností Jitka Jiroutová email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel.

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.