• Pojeďte s námi na výlet
  Pojeďte s námi na výlet
 • Návštěva našich klientů na koncertu
  Pojďte s námi na koncert

Poskytované služby

Pomáháme rodinám, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem.

Pravidelně i nárazově dle aktuálních potřeb můžeme převzít péči o dítě, dospělého či seniora se zdravotním postižením a jeho blízkým umožnit  skloubit náročnou péči se zaměstnáním, koníčky i odpočinkem s vědomím, že o jejich blízké je po všech stránkách postaráno.

 

Penzion Klubíčko Vráž - Centrum péče o handicapované a aktivit pro všechny

Částečně bezbariérový penzion rodinného typu - s nepřetržitým celoročním provozem s kapacitou 13 lůžek a 4 přistýlky.

Centrum péče o handicapované a aktivit pro všechny provozované v Penzionu Klubíčko Vráž, je jedinečné tím, že CELOROČNĚ poskytuje komplex registrovaných sociálních služeb, vzdělávání, terapií a integrovaných volnočasových aktivit dětem, dospělým a seniorům s těžkým zdravotním postižením v malém penzionu rodinného charakteru s vysokým důrazem na individuální potřeby klientů.

Poskytované ambulantní a pobytové služby

 • Týdenní stacionář je pobytovou službou pro klienty, kteří potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních činnostech a mají zájem o dlouhodobou komplexní péči, atraktivní celotýdenní program, pravidelné terapie, celoživotní vzdělávacívolnočasové aktivity.
  Služba je určena lidem se zdravotním postižením ve věku 1 – 64 let a více let s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje, kteří ji chtějí využívat PRAVIDELNĚ v rozsahu minimálně 60 hodin/ týdně.
 • Odlehčovací pobytové, ambulantní a terénní služby poskytujeme klientům, kteří potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních činnostech. Cílem je nabídnout na přechodnou dobu pečujícím osobám časový prostor, který mohou využít podle svých potřeb, a zajistit po tuto dobu jejich blízkému se zdravotním postižením či seniorovi komplexní péči, nabídnout mu atraktivní program a umožnit kontakty s dalšími postiženými i zdravými lidmi.
  Služba je určena lidem se zdravotním postižením ve věku 1 – 64 let a více let  z celé ČR. Využívat ji mohou PRAVIDELNĚ I NÁRAZOVĚ - podle aktuálních potřeb.
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytujeme všem, kteří chtějí využívat naši nabídku vzdělávání, terapií, kroužků a výletů nebo se chtějí naučit zvládat běžné domácí práce a posílit tak svou samostatnostsoběstačnost a zároveň být v kontaktu s dalšími lidmi v podobné situaci.
  Služba je určena lidem se zdravotním postižením ve věku 1 – 64 let a více let s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje a Prahy, kteří ji chtějí využívat PRAVIDELNĚ v rozsahu minimálně 2 hodiny/ týdně.
 • Tréninkové pracoviště Klubák je sociálně aktivizační službou, kde klienti  získávají základní pracovní návyky, nacvičují jednoduché pracovní činnosti v provozním zázemí Penzionu Klubíčko Vráž nebo se zaměřují na výrobu drobných dárkových předmětů. Cílem je příprava na budoucí zaměstnání na chráněných pracovních místech v našem Sociálním podniku Klubák, z. ú. nebo v jiných chráněných dílnách.
  Služba je určena mladistvým a dospělým ve věku od 15 do 50 let  s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje a Prahy, kteří ji chtějí využívat PRAVIDELNĚ v rozsahu minimálně 15 hodin/ týdně.
 • Aktivity, terapie a vzdělávání probíhají buď přímo v Penzionu Klubíčko nebo je zajišťujeme podle zájmu klientů v jiných institucích, které je provozují. Tím napomáháme i integraci našich klientů.
  Vzdělávání se speciálním pedagogem navazuje na znalosti klientů získané ve školách s cílem tyto znalosti upevnit a využívat v běžném životě. Vzdělávání poskytujeme pouze klientům, kteří naše služby využívají PRAVIDELNĚ.
  Klienti si aktivity, terapie a vzdělávání mohou nasmlouvat podle svého zájmu a aktuálních potřeb.

 

Terénní sociální služby

 • Osobní asistence je terénní službou pro klienty, kteří potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních činnostech.
  Asistenci poskytujeme přímo v domácnostech klientů nebo doprovázíme klienty kamkoliv potřebují (do školy, do práce, k lékaři, na úřady, za zábavou, na výlety, do lázní, na tábory a jiné pobyty, ...).
  Služba je určena lidem se zdravotním postižením ve věku 1 – 64 let a více let s trvalým bydlištěm na území okresu Beroun, Kladno, Rakovník a Praha – Západ. Využívat ji mohou PRAVIDELNĚ I NÁRAZOVĚ - podle aktuálních potřeb.
 • Asistovaná doprava je zajišťována automobilem Dacia Dokker se speciálním zařízením pro přesun imobilních osob do automobilu (Invalift). Asistovaná doprava je poskytována jako fakultativní (doplňková) služba ke sjednaným sociálním službám (na základě uzavřené smlouvy).
  Služba je určena klientům s omezenou schopností pohybu a orientace s bydlištěm na území okresu Beroun, Kladno, Rakovník a Praha - Západ. Využívat ji mohou PRAVIDELNĚ I NÁRAZOVĚ - podle aktuálních potřeb.

 

Integrované akce, akce pro veřejnost

 • Integrované akce pro děti i dospělé s postižením a zdravé děti (tábory, víkendové pobyty, výlety a jiné akce)
  Tábory a víkendové pobyty pro děti a dospělé se zdravotním postižením a děti zdravé pořádáme ve spolupráci s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. – Klub Uzlík.
  Akce jsou přednostně určeny pro členy ARPZPD v ČR, z. ú., ale využívat je mohou i další klienti z celé ČR.
 • Integrované akce pro rodiny s postiženými i zdravými dětmi (výlety, pobyty)
  Pravidelně pořádáme ozdravné rodinné pobyty v areálu termálního koupaliště ve Štúrovu (SR) s nabídkou zajištění osobní asistence či hlídání malých dětí. Dále rodinám nabízíme víkendové pobyty a různé jednodenní výlety.
  Nabídku akcí mohou využívat rodiny pečující o blízké se zdravotním postižením, rodiny zdravými dětmi, senioři aj. z celé ČR.
 • Akce pro veřejnost (koncerty, sportovní utkání, prodejní trhy, ...)
  Pravidelně několikrát ročně pořádáme ve spolupráci s různými organizacemi a firmami akce pro veřejnost.

 

Další služby

 • Základní sociální poradenství
  Klientům a jejich rodinám poskytujeme základní sociální poradenství a pomáháme jim s vyřizováním různých záležitostí.
  Pravidelně zasíláme všem klientům i dalším zájemcům novinky týkající se problematiky zdravotního postižení. Novinky můžeme zasílat zájemcům z celé ČR.

 

Kritéria pro přijímání a odmítnutí zájemců

Komu jsou služby určeny:

Naším klientem může být každý, kdo splňuje základní kritéria. Služby nabízíme klientovi na míru podle toho, jaký problém mu mají pomoci vyřešit. Průběh služeb se řídí individuálním plánem, který je zpracován pro každého klienta, a pravidelně vyhodnocujeme naplnění stanovených cílů.
Služby jsou určeny dětem, dospělým a seniorům se zdravotním postižením ve věku 1 - 64 a více let.

Služby nemůžeme poskytovat v případě, že:

 • Klient je mladší 1 roku.
 • Klient na některé běžné situace reaguje nezvladatelným agresivním chováním.
 • Klient nedodržuje písemně stvrzené podmínky poskytování služby.
 • Naplnění kapacity služby.
 • Dále nemůžeme přijmout klienta v terminálním stadiu nemoci, klienta s akutním onemocněním (od běžných infekcí, psychiatrické onemocnění, parazitární onemocnění apod.), klienta v destabilizovaném zdravotním stavu, klienta závislého na návykových látkách (alkohol, drogy apod.), klienta, který nedodržuje hygienické podmínky.
 • V našem zařízení, Centru péče o handicapované a aktivit pro všechny v Penzionu Klubíčko Vráž, nemůžeme přijmout klienty, kteří nemohou zvládnout pobyt v kolektivním zařízení a fungovat ve skupině s dalšími cca 2 - 4 klienty.
  Toto omezení také platí pro osoby s dietním režimem, který nedokážeme zajistit. Ve výjimečných případech (např. bezlepková dieta) je však možný dovoz vlastních jídel a potravin a jejich ohřev v mikrovlnné troubě.
  Vzhledem k tomu, že máme volně přístupnou tréninkovou kuchyň, nemůžeme přijmout klienta s Prader - Willi syndromem,

 

Na co se můžete těšit?

Pro uživatele je připravena řada kreativních činností od výukových aktivit, nácviky sebeobsluhy a péče o domácnost, různě zaměřené kroužky až po aktivity probíhající v přirozeném prostředí jako je nakupování, výlety a další. 
Naši klienti pravidelně navštěvují rehabilitace a masáže v Rehabilitační nemocnici v Berouně, kroužky keramiky v Muzeu berounské keramiky a další tvořivé dílny v okolí, nebo navštěvují ekofarmy, kde se setkávají  s domácími i exotickými zvířaty a mohou pomáhat s péčí o ně. Společně se svými zdravými vrstevníky a mladými dobrovolníky jezdí naši klienti na různé výlety, víkendové i prázdninové pobyty, tábory, společně navštěvují kulturní představení a sportovní turnaje v našem okolí.
Klienti si aktivity a terapie mohou nasmlouvat podle svého zájmu a aktuálních potřeb.

Co určitě můžete očekávat?

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • a další...

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele, respektuje a zachovává jeho důstojnost.

 

Jaké  to má výhody pro rodiny a pro pečující?

Rodině a pečujícím osobám využívání služeb umožní skloubit náročnou péči se zaměstnáním, koníčky i odpočinkem s vědomím, že o jejich blízké je po všech stránkách postaráno.

 

Jednání se zájemcem o poskytování služby:

Zaujaly Vás naše služby a splňujete Kritéria pro přijímání a odmítnutí zájemců, nebo potřebujete více informací?

Kontaktujte nás na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod:
     
Vedoucí sociálních služeb Mgr. Barbora Strnadová tel. +420 601 097 477

Nebo vyplňte a odešlete Dotazník zájemce o poskytované služby na výše uvedený email nebo na adresu:
Klubíčko Beroun, z.ú., Damilská 172, 266 01 Tetín. 

Ředitelka, vedoucí služby nebo sociální pracovnice Vás seznámí s možnostmi poskytnutí služby. Poté sociální pracovnice provede sociální šetření, předá klientům k vyplnění vstupní dotazník a společně sepíšete Smlouvu o poskytování sociálních služeb a další potřebné dokumenty.
Zájemce o službu absolvuje adaptační pobyt v dohodnutém termínu v délce minimálně 50 hodin. Po vyhodnocení adaptačního pobytu je s klientem dohodnut rozsah využívání služeb a termíny.

 

Ke stažení