Nabídka zaměstnání pro OZP

Hledáte různorodou práci v malém týmu pohodářů? Pak právě pro Vás je zde náš Klubák.

 • Máte zdravotní postižení a hledáte zaměstnání přizpůsobené Vašim možnostem?
 • Pečujete o blízkého se zdravotním postižení a hledáte práci, kde byste uplatnili své zkušenosti?
 • Jste dlouhodobě nezaměstnaný - absolvent, rodič po mateřské dovolené, 50+ a hledáte práci s posláním, které by Vás naplňovalo?
 • Jste odborníkem a máte zájem pracovat s klienty s různými typy a stupni zdravotního postižením, nabízet klientů pestré smysluplné činnosti a napomáhat rozvíjet jejich potenciál?

Pak právě Vám nabízíme pracovní uplatnění!

Všechny níže popsané pracovní pozice jsou vhodné i pro OZP

 • Pro zařazení na pracovní pozici je rozhodující kvalifikace uchazeče, jeho znalosti a dovednosti.
 • Výše úvazku, délka pracovní doby je uzpůsobena zdravotnímu stavu pracovníků.
 • Pro některé pracovní pozice využíváme moderní formy zaměstnávání jako je například home office či sdílení pracovního místa

Nabídka pracovního uplatnění:

Práce označené * jsou vhodné pro osoby s mentálním postižením - mohou je vykonávat za podpory Job-asistenta.
Pracovníci jsou zaměstnáni na cca 2 – 6 hod / denně podle jejich individuálních možností. 

Pracoviště Kuchyň v Penzionu Klubíčko (Květnová čp. 109 a čp. 80, Vráž u Berouna)

 • Vedoucí kuchyně/ Job-asistent - kompletní zajištění provozu kuchyně, příprava jídel pro klienty a pracovníky Penzionu Klubíčko Vráž, vedení evidencí a podkladů pro účetnictví a mzdy, vedení týmu pracovníků
 • *Pomocný/á kuchař/ka –  příprava jídel pro klienty a pracovníky Penzionu Klubíčko Vráž, nákupy potřavin, příprava stolování, mytí nádobí

Pracoviště Úklidy v Penzionu Klubíčko (Květnová čp. 109 a čp. 80, Vráž u Berouna)

 • Vedoucí úklidů/ Job-asistent - kompletní zajištění úklidů, vedení evidencí a podkladů pro účetnictví a mzdy, vedení týmu pracovníků
 • *Pomocný uklízeč/ka – úklid prostor vč. péče o prádlo (praní, sušení, žehlení a skladování prádla)

Pracoviště Údržba v Penzionu Klubíčko (Květnová čp. 109 a čp. 80, Vráž u Berouna)

 • Vedoucí údržby/ Job-asistent - kompletní zajištění údržby domů a zahrad, vedení evidencí a podkladů pro účetnictví a mzdy, vedení týmu pracovníků

 • *Pomocný zahradník/ce – péče o zahradu a květinovou výzdobu
 • *Pomocný údržbář/ka – drobné opravy, péče o služební automobily

Pracoviště Pekárna (Květnová čp. 80, Vráž u Berouna)

 • Vedoucí pekárny/ Job-asistent - kompletní zajištění provozu pekárny, příprava různých sladkých a slaných pokrmů pro Pojízdnou kavárnu KlubkoCafé, vedení evidencí a podkladů pro účetnictví a mzdy, vedení týmu pracovníků
 • *Pomocný/á pekař/ka - příprava různých sladkých a slaných pokrmů pro Pojízdnou kavárnu KlubkoCafé, nákupy potravin, mytí nádobí
 • *Pomocná/ý cukrář – příprava různých sladkých a slaných pokrmů pro Pojízdnou kavárnu KlubkoCafé, nákupy potravin, mytí nádobí

Pracoviště Pojízdná kavárna KlubkoCafé

 • Vedoucí Pojízdné kavárny/ Job-asistent - kompletní zajištění provozu kavárny, vaření kávy aj, horkých nápojů, opékání oplatek, prodej občerstvení a drobných dárkových předmětů, vedení evidencí a podkladů pro účetnictví a mzdy, vedení týmu pracovníků
 • *Pomocný prodejce/ barista – vaření kávy aj, horkých nápojů, opékání oplatek, prodej občerstvení a drobných dárkových předmětů.

Pracoviště Asistovaná doprava seniorů a osob s omezenou schopností pohybu a orientace

 • Dispečer/ka - přijímání objednávek, vedení evidencí a podkladů pro účetnictví a mzdy, vedení týmu řidičů
 • Řidič - doprava a doprovody seniorů aj. všude kam potřebují

Nabídka pracovního uplatnění v administrativě NNO Klubíčko Beroun, z.ú. a SP Klubák z.ú.

 • Manažer projektů zaměstnávání OZP (DPP, pokud projekt uspěje, pak HPP, možnost home office)
  • Spolupráce na zpracování projektu na zaměstnávání OZP.
  • Vedení týmu pracovníků
  Marketingový manažer, fundraiser (DPP / DPČ, možnost home office)
  • Zajištění prodeje našich produktů - stánkový prodej, catering
  • Zajištění prodeje našich produktů - KnihoBudky a jiné výrobky klientů.
  • Zajišťování zakázek na veřejně prospěšné práce od obcí, státních i nestátních institucí, firem i veřejnosti.
 • Pracovník P- R (DPP / DPČ, možnost home office)
  • Zajištění prezentace organizace.
  • Příprava charitativních akcí a akcí pro veřejnost.
 • Správce IT, aktualizace www-stránek (DPP / DPČ, možnost home office)
  • Správa IT techniky, aktualizace www-stránek, FB.
 • Koordinátor projektu "Beroun - Město bez bariér" (DPP, možnost home office)
  • Koordinace aktivit projektu a pracovníků, zpracování výstupů z terénu, P-R projektu, spolupráce s úřady, institucemi aj. poskytovateli služeb pro veřejnost – předávání výstupů měření, jednání o odstranění nedostatků.
  • Administrativa dotace.
 • Mapovač / Administrativní pracovník projektu "Beroun - Město bez bariér" (DPP / DPČ, možnost home office)
  • Mapování přístupnosti veřejných objektů a komunikací pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
   Zpracování výstupů z mapování pro majitele/ správce objektů a popisů pro interaktivní mapu

Nabídka pracovního uplatnění v přímé péči o klienty

 • Speciální pedagog nebo pedagog s relevantní praxí v oblasti vzdělávání dětí a dospělých se zdravotním postižením (DPP / DPČ)
  • Vzdělávání klientů (pravidelně cca 5 hod./ týdně).
  • Zpracování metodik práce s klienty a individuálních plánů (pružná pracovní doba).
 • Ergoterapeut (DPP / DPČ)
  • Přímá práce s klienty (pravidelně cca 2 hod/ týdně).
  • Zpracování metodik práce s klienty a individuálních plánů
 • Muzikoterapeut (DPP / DPČ)
  • Přímá práce s klienty (pravidelně cca 2 hod/ týdně).
 • Arteterapeut (DPP / DPČ)
  • Přímá práce s klienty (pravidelně cca 2 hod/ týdně).
 • Vedoucí výtvarného kroužku (DPP / DPČ)
  • Přímá práce s klienty (pravidelně cca 3 hod/ týdně).
 • Vedoucí rukodělného kroužku (DPP / DPČ)
  • Přímá práce s klienty (pravidelně cca 3 hod/ týdně).
 • Pracovník v sociálních službách - směny v nepřetržitém provozu (DPP / DPČ, HPP)
  • Přímá péče o děti i dospělé se středně těžkým až těžkým stupněm mentálního a kombinovaného postižení.
  • Nezbytná pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů klientů (osobní hygiena, oblékaní, stravování).
  • Zajištění dohledu při činnostech klientů.
  • Nácvik jednoduchých denních činností a podpora soběstačnosti klientů.
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti dle plánů.
  • Zprostředkování kontaktu klientů se společenským prostředím.
  • Vedení dokumentace a individuální plánování

PŘIPRAVUJEME: Nabídka pracovního uplatnění při zajišťování zakázek od obcí, firem a veřejnosti

Plánujeme další rozšíření činnosti a získávání zakázek od obcí, firem a veřejnosti

Tyto práce mohou pracovníci se zdravotním postižením vykonávat za podpory Job-asistenta.
Předpokládáme, že tito pracovníci budou zaměstnáni na cca 2 – 6 hod / denně podle jejich individuálních možností. 

 • Výroba KnihoBudek
  • Broušení dřeva, natírání, instalace a údržba instalovaných KnihoBudek.
 • Šatnář - provozování mobilní šatny (např. ve zdravotnických zařízeních, v knihovnách, při různých akcích, ...)
 • Péče o domácnosti – úklidové služby, praní a žehlení prádla.
 • Venčení psů.
 • Mandlování prádla.
 • Zahradnické práce (sečení trávy, výsadba a péče o zeleň, shrabání listí a sněhu).
 • Čištění bazénů vysavačem.
 • Natírání (lavičky, ploty, zábradlí, ...).
 • Ruční čištění interiérů aut.
 • Drobné administrativní práce (skartace, balení, vkládání dokumentů do obálek, …).

Kontakt

Pokud máte zájem o nabízené pracovní pozice, neváhejte nás kontaktovat.

Alena Pecková

klubak@klubickoberoun.cz​​​​​​​
+420 722 955 596

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.