Odlehčovací služby

Pobytové odlehčovací služby pro klienty, kteří potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních činnostech.
Na dočasnou dobu můžeme převzít veškerou péči o dítě, dospělého či seniora se zdravotním postižením a jeho blízkým tak umožnit odpočinek nebo nalézt čas na vyřízení svých záležitostí. 

Cíl služby

Cílem odlehčovacích služeb je nabídnout na přechodnou dobu pečujícím osobám časový prostor, který mohou využít podle svých potřeb, a zajistit po tuto dobu jejich blízkému se zdravotním postižením či seniorovi komplexní odbornou péči, nabídnout mu atraktivní program a umožnit širší sociální kontakt.

Cílová skupina

Děti, mladiství, dospělí a senioři s různými typy a stupni zdravotního postižení ve věku 7 – 64 a více let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Provozní doba poskytování služby

Pobytová forma:

  • Nepřetržitý celoroční provoz (24 hod/denně) včetně víkendů, svátků a prázdnin vždy po předchozí dohodě.
  • Službu je možné využívat pravidelně dle rozpisu i nárazově.

Metody práce s klientem

Klienti pravidelně i nepravidelně dochází, dojíždí nebo jsou dle potřeb ubytováni v Centru péče o handicapované a aktivit pro všechny (Penzion Klubíčko, Květnová 109, Vráž u Berouna) v dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích a mají zajištěno celodenní stravování a pitný režim.
Během dne jsou klienti rozděleni do skupin podle svého zájmu a svých schopností. Každá skupina (cca 3 - 5 klientů) má během dne program přizpůsobený specifickým potřebám klientů.
  • Zajištění úkonů dle § 10 vyhlášky č. 505/ 2006 Sb., které si klient nasmlouvá.
  • Nezbytná podpora ke zvládnutí úkonů péče o svou osobu, pomoc nebo dohled při běžných denních činnostech klienta, zajištění jeho bezpečí, stravování, pitného režimu a hygieny, tepelné pohody a individuálního denního režimu.
  • Atraktivní program přizpůsobený specifickým potřebám a schopnostem klientů, nabídka terapií a různých forem aktivit a činností (rukodělné práce, výtvarné činnosti, zpívání, čtení, hry a soutěže, vycházky a výlety apod.).

Dále nabízíme

  • Nabízíme řadu integrovaných volnočasových aktivit a pobytů pro samotné klienty, zdravě děti a  pro rodiny s postiženými i zdravými dětmi.

  • Klientům a jejich rodinám poskytujeme základní sociální poradenství a pomáháme jim s vyřizováním různých záležitostí.

  • Dle dohody může klient využívat i nabízené fakultativní služby.

  • Dále můžeme klientovi zprostředkovat různé návazné služby institucí z našeho regionu.

Informace ke stažení

Kontakt

Sociální pracovník/ Metodik
Mgr. Barbora Strnadová

sluzby@klubickoberoun.cz
+420 601 097 477

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky 
v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.