Seznam podporovatelů

Děkujeme všem našim dárcům a příznivcům za důvěru a podporu naší organizace, díky čemuž můžeme pokračovat v rozvoji činnosti a plnění našich úkolů a vizí. Vaší pomoci si velice vážíme a nesmírně ji oceňujeme.

Děkujeme Vám, že pomáháte pomáhat.

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčky pomáhat dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, najdete v sekci "Jak můžete pomoci?"

Letos nás již podpořili

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a z nadací

Obec Chrustenice
Poskytování registrovaných sociálních služeb občanům obce Chrustenice.

15 000 Kč

Obec Nižbor
Poskytování registrovaných sociálních služeb občanovi obce Nižbor.

10 000 Kč

Obec Kačice

2 500 Kč

Obec Chyňava
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Chyňava/ Uvedený dar bude použit na podporu hl. činností

20 000 Kč

Obec Kyšice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Kyšice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

3 000 Kč

Obec Vinařice
Poskytování registrovaných sociálních služeb občanovi obce Vinařice..

5 000 Kč

Nadace Charty 77
Účelový dar na signalizační zařízení do Penzionu Klubíčko Vráž

20 000 Kč

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Účelový dar na signalizační zařízení do Penzionu Klubíčko Vráž

20 000 Kč

Finanční dary - firmy a fyzické osoby

Dentnap Kladno, Mudr.Jirsová Marie
Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2021/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

5 000 Kč

Věcné dary - firmy a fyzické osoby

Hájkovi - Tetín
Povlečení
Vávrovi
Perníky, látková vajíčka pro klienty
Požárková Markéta
Sladkosti
Schulhofová
Perníky
Jandová Jenny
Hrnečky

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.