Seznam podporovatelů

Děkujeme všem našim dárcům a příznivcům za důvěru a podporu naší organizace, díky čemuž můžeme pokračovat v rozvoji činnosti a plnění našich úkolů a vizí. Vaší pomoci si velice vážíme a nesmírně ji oceňujeme.

Děkujeme Vám, že pomáháte pomáhat.

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčky pomáhat dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, najdete v sekci "Jak můžete pomoci?"

Letos nás již podpořili

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a z nadací

Město Benešov 

Provozní náklady při poskytování registrované sociální služby týdenní stacionář a za účelem zajištění co nejvyšší dostupnosti této sociální služby pro občany města Benešov.

56 827 Kč

Město Beroun

Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady/ Sociálně aktivizační služby pro OZP, Týdenní stacionář, Osobní asistence, Odlehčovací služby.

135 000 Kč

Město Hořovice 

Poskytování sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb obyvatelům města Hořovice a ORP Hořovice/ Navýšení kapacity služeb a zvýšení jejich časové, místní i finanční dostupnosti pro obyvatele ORP Hořovice a vybudování chybějících veřejně prospěšných služeb.

50 000 Kč

Obec Chrustenice
Poskytování registrovaných sociálních služeb občanům obce Chrustenice.

15 000 Kč

Obec Chyňava
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Chyňava/ Uvedený dar bude použit na podporu hl. činností.

20 000 Kč

Statutární město Kladno
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Kladno/ Příspěvek na odlehčovací služby, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář.

200 000 Kč

Obec Kyšice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Kyšice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.

3 000 Kč

Obec Loděnice 

5 000 Kč

Obec Nižbor
Poskytování registrovaných sociálních služeb občanovi obce Nižbor.

10 000 Kč

Obec Kačice

2 500 Kč

Město Králův Dvůr

Celoroční poskytování asistované dopravy pro občany města.

9 000 Kč

Obec Tmaň

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Tmaň.

20 000 Kč

Obec Vinařice
Poskytování registrovaných sociálních služeb občanovi obce Vinařice.

5 000 Kč

Nadace Charty 77
Účelový dar na signalizační zařízení do Penzionu Klubíčko Vráž.

20 000 Kč

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Účelový dar na signalizační zařízení do Penzionu Klubíčko Vráž.

20 000 Kč

MPSV
Zvýšené provozní výdaje a sanace výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténích a krizových opatření, na poskytnutí kompenzačního bonusu v souvislost s epidemií COVID-19 / Penzion Klubíčko,Týdenní stacionář, Osobní asistence, Odlehčovací služby, SAS

719 101 Kč

Finanční dary - firmy a fyzické osoby

Bělohlávková Helena
Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2021/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.

500 Kč

Fiala Karel
Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2021/ 
Pravidelný dárce - 100 Kč/měs.

600 Kč

Frnka Tomáš
Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2021/ 
Pravidelný dárce - 100,- Kč od května 800,- Kč 

1 900 Kč

Horázná Jana,MUDr.
Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2021/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.

1 000 Kč

Janovská Václava
Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2021/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.

5 000 Kč

Jirsová Marie MUDr. - Dentnap Kladno
Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2021/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.

5 000 Kč

Malíková Šárka
Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2021/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.

1 000 Kč

Přibyl Karel
Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2021/ 
Pravidelný dárce - 300 Kč/měs.

1800 Kč

Smolíková Martina
Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2021/ 
Pravidelný dárce - 200 Kč/měs.

1 200 Kč

Šromová Blanka
Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2021/ 
Pravidelný dárce - 700,- Kč od června 1000,- Kč 

4 500 Kč

Trejbalovi Lucie a Zdeněk

Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2021/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.

30 000 Kč

Věcné dary - firmy a fyzické osoby

Hájkovi - Tetín
Povlečení
Harenčáková L.
Dárkové předměty a výrobky
Jandová Jenny
Hrnečky
Požárková Markéta
Sladkosti
Schulhofová
Perníky
Štěpánková
Sazenice truhlíkových rajčat a Jiřin
Vávrovi
Perníky, látková vajíčka pro klienty
Zambagová Kamila
Oplatky, jahody

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.