Sociální poradenství

Klientům a jejich rodinám poskytujeme základní sociální poradenství a pomáháme jim s vyřizováním různých záležitostí.

Informační servis z oblasti sociálních služeb a legislativy

Pravidelně zasíláme všem klientům i dalším zájemcům novinky týkající se problematiky zdravotního postižení.
Novinky můžeme zasílat zájemcům z celé ČR. 

V případě zájmu o zasílání novinek nás neváhejte kontaktovat na:

Užitečné odkazy

 • Alfabet - Informační portál pro pečující jež provozuje organizace Alfa Human Service, z.s.
 • ARPZPD - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR.
 • Asistence - Organizace podporující lidi s postižením, aby mohli svobodně a samostatně žít.
 • AVPO ČR - Asociace veřejně prospěšných organizací.
 • Beroun - Sociální služby (Stará verze) - Informace o poskytovatelích sociálních služeb aj.
 • Beroun - Sociální služby - Souhrnné informace o poskytovatelých soc. služeb v okrese Beroun.
 • Bezbatour - Cestovní agentura zaměřená na problematiku cestování lidí s postižením. 
 • Cerebrum - Organizace, jenž pomáhá udržovat popřípadě zlepšovat stav osob s poškozením mozku.
 • Česká Asociace Ergoterapeutů - Dobrovolná profesní organizace ergoterapeutů České republiky.

 • Centrum pro komunitní práci (CpKP) - Organizace koordinující spolupráci mezi veřejnou správou a občany.

 • CpKP- Rady pro zvládnutí dlouhodobé péče - Návodná videa se zdrojem informací pro rodiny či jednotlivce, kteří doma pečují o své blízké.

 • Helpnet - Informační portál pro osoby se specifickými potřebami.

 • Hořovice - průvodce pomocí - Informace o sociálních a návazných služebách pro město Hořovice a spádové obce.

 • Informuji.cz - Kulturní portál nejen pro střední čechy.

 • Jedličkův ústav a školy - kvalitní bezbariérová škola s ucelenou rehabilitací připravující mladé s tělesným postižením k integraci do života.

 • Klub Afasie - Organizace podporující lidi s afázií, lidi, pro které přestala být řeč samozřejmostí.

 • Klub Uzlík - Nabídka integrovaných volnočasových aktivit pro postižené děti, mladistvé i dospělé organizovaná ARPZPD.

 • Logo OS - Občanské sdružení pro potřeby osob se závažnou poruchou komunikace a hybnosti.

 • MPSV - Webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.

 • MPSV - iregistr - Registr poskytovatelů sociálních služeb hlavní stránka

 • MPSV - iregistr - Registrace sociálních služeb Klubíčka Beroun, z.ú.

 • Nadace Neziskovky.cz - Informace a know-how v neziskovém sektoru.

 • Návraty - Organizace pomáhající lidem ohroženým sociálním vyloučením či znevýhodněným při vstupu na trh práce. 

 • Sdružení CMP - Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách.

 • Speciálně pedagogické centrum (SPC) - Centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci.

 • Společenství Dobromysl - Provozovatel Týdenního stacionáře Dobromysl a Informačního a kulturního centra Dobromysl.

 • Středočeský kraj - Výseč webových stránek Středočeského kraje týkající se oblasti sociálních služeb.