Zadejte nám práci

Využívejte služeb našeho sociálního podniku a pomozte tak vytvořit pracovní příležitosti pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem.

Sociální podnik Klubák, z.ú. je od svého vzniku v roce 2016 zaměstnavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Tato skutečnost nás opravňuje dodávat v rámci náhradního plnění výrobky nebo služby nebo realizovat zadané zakázky ve smyslu §81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti.

Obcím, různým institucím a firmám a občanům nabízíme:

 • Drobné dárkové předměty
 • KnihoBudky (včetně instalace a pravidelného servisu)
 • Provozování mobilní šatny (např. ve zdravotnických zařízeních, v knihovnách, při různých akcích, ...)
 • Péči o domácnost – úklidové služby, praní a žehlení prádla.
 • Venčení psů.
 • Mandlování prádla.
 • Zahradnické práce (sečení trávy, výsadba a péče o zeleň, shrabání listí a sněhu).
 • Čištění bazénů vysavačem.
 • Natírání (lavičky, ploty, zábradlí, ...).
 • Ruční čištění interiérů aut.
 • Drobné administrativní práce (skartace, balení, vkládání dokumentů do obálek, …).
 • Zmapování přístupnosti objektů a komunikací pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Výhody spolupráce s naším Sociálním podnikem Klubák, z.ú.

 • Podpoříte zaměstnávání osob s handicapem.
 • Splníte si zákonem stanovený limit náhradní plnění.
 • Ušetříte částku, kterou byste bez užitku odvedli státu.
 • Spolupráce přináší oboustranný prospěch.
 • Pomáháte zaměstnavatelům poskytovat handicapovaným dobré pracovní podmínky.

Kontakt

Pokud máte zájem o služby našeho sociálního podniku, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.