Aktivity, terapie
a vzdělávání

Naše zařízení, Centrum péče o handicapované a aktivit pro všechny provozované v Penzionu Klubíčko Vráž, je jedinečné tím, že CELOROČNĚ poskytuje komplex registrovaných sociálních služeb, terapií a integrovaných volnočasových aktivit dětem, mladistvým a dospělým s těžkým zdravotním postižením v malém penzionu rodinného charakteru s vysokým důrazem na individuální potřeby klientů.

 • Uživateli poskytujeme prostor pro seberealizaci, posilujeme jeho samostatnost a soběstačnost a pomáháme mu maximálně rozvinout jeho potenciál s respektem k jeho potřebám.
 • S klientem pracujeme dle konceptu bazální stimulace®, což je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka.
 • Ošetřovatelská péče je v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) klienta.
 • Využíváme augmentativní a alternativní komunikaci - tzn. všechny formy dorozumívání, které doplňují nebo nahrazují řeč, ať už přechodně nebo trvale. AAK užívá cílené pohledy očí, gesta, manuální znaky (např. jazykový program Makaton), předměty, fotografie, obrázky, symboly (Makaton, Bliss, PCS aj.), piktogramy, písmena a psaná slova, komunikační tabulky, technické pomůcky s hlasovým výstupem a počítače.
 • V rámci celoživotního vzdělávání klientů denně probíhá nácvik praktických dovedností – sebeobsluha a běžné domácí práce (stolování, příprava jídla a pití, hygiena, udržování pořádku v osobních věcech i ve společných prostorách, péče o osobní prádlo, …). Klienty učíme pracovat s internetem, cestovat MHD, nakupovat a hospodařit s penězi, obstarávat své osobní záležitosti a snažíme se, aby byli aktivními účastníky všech jednání, kterých se jich týkají (lékaři, úřady, zajištění potřebných pomůcek, ...).
 • Denně dle vzdělávacích plánů zpracovaných speciálním pedagogem probíhá vzdělávání klientů, které navazuje na znalosti klientů získané ve školách s cílem tyto znalosti upevnit a využívat v běžném životě (čtení, psaní a počítání a procvičování znalostí z různých oborů, nácvik hospodaření s penězi, práce s počítačem, internetem, ...).
 • Využíváme návazných služeb různých institucí v regionu. Naši klienti pravidelně navštěvují rehabilitace a masáže v Rehabilitační nemocnici v Berouně, kroužky keramiky v Muzeu berounské keramiky a další tvořivé dílny v okolí, nebo navštěvují ekofarmy, kde se setkávají  s domácími i exotickými zvířaty a mohou pomáhat s péčí o ně.
 • Společně se svými zdravými vrstevníky a mladými dobrovolníky jezdí naši klienti na různé výlety, víkendové i prázdninové pobyty, tábory, společně navštěvují kulturní představení a sportovní turnaje v našem okolí.

Klienti si aktivity a terapie mohou nasmlouvat podle svého zájmu a aktuálních potřeb:

Dále můžeme klientovi zprostředkovat různé návazné služby institucí z našeho regionu:

 • Dovoz stravy dle vlastního výběru z různých stravovacích zařízení z regionu
 • Zdravotní péče a rehabilitace v Rehabilitační nemocnici v Berouně
 • Mobilní zdravotní péče
 • Mobilní masérské, kadeřnické, kosmetické a pedikérské služby, služby optika
 • Návštěvy bezbariérových zdravotnických, relaxačních a sportovních center (solná jeskyně, bowling, minigolf, bazén,…)
 • Návštěvy kulturních představení a sportovních utkání v berounském regionu, v Praze aj. (kino, koncerty, divadlo, muzikály, sportovní zápasy,...)
 • Návštěvy pamětihodností a přírodních zajímavostí v berounském regionu, v Praze aj.
 • Ubytování v bezbariérových ubytovacích zařízeních v berounském regionu, v Praze aj.
 • Integrované volnočasové aktivity pořádané různými institucemi v regionu (kurzy, kroužky, pobyty,…)

Kontakt

Vedoucí aktivizačních činností
Andrea Vaníčková

služby@klubickoberoun.cz

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky 
v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.