Seznam podporovatelů 2020

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčka pomáhat dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, najdete v sekci "Jak můžete pomoci?"

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a z nadací

Jméno a sídlo dárce

Dotace na projekt / Finanční příspěvek / Grant

Částka

Nadace TIPSPORT

Nadační příspěvek poskytnutý za účelem pokrytí nákladů specifikovaných v předmětu grantové žádosti (oprava automobilu Citroen Berlingo k využívání asistované dopravy)

50 000 Kč

Nadace Adra

Nadační příspěvek na projekt č.21: "Poskytování pobytových odlehčovacích služeb s nepřetržitým celoročním provozem dětem a dospělým se zdravotním postižením"

100 000 Kč

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Nadační příspěvek na pořízení speciálně upraveného vozu pro dopravu imobilních klientů.

15 000 Kč

Obec Chyňava

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce  Chyňava/ Uvedený dar bude použit na podporu hl. činností

20 000 Kč

Město Hořovice

Poskytování  sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb obyvatelům města Hořovice a ORP Hořovice/ Navýšení kapacity služeb a zvýšení jejich časové, místní i finanční dostupnosti pro obyvatele ORP Hořovice a vybudování chybějících veřejně prospěšných služeb

60 000 Kč

Město Dobřichovice

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi Města Dobřichovice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

  5 000 Kč 

Město Beroun

Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady/ Sociálně aktivizační služby pro OZP

40 000 Kč

Město Beroun

Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Osobní asistence

45 000 Kč

Město Beroun

Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Týdenního stacionáře

30 000 Kč

Město Beroun

Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Odlehčovacích služeb

35 000 Kč

Obec Bratronice

Poskytování sociálních služeb v roce 2020/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

10 000 Kč

Obec Vráž

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

5 000 Kč

Obec Vinařice

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce  Vinařice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

  3 000 Kč 

Statutární město Kladno

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Kladno/ Příspěvek na odlehčovací služby, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář.

180 000 Kč

Město Benešov

Zajištění financování a úhrady běžných provozních nákladů při poskytování sociální služby týdenní stacionář pro občany města Benešov.

15 000 Kč

Obec Zaječov

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce  Zaječov/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

  5 000 Kč 

Obec Nižbor

Poskytování registrovaných sociálních služeb občanovi obce Nižbor.

  10 000 Kč 

Obec Kyšice

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce  Kyšice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

  3 000 Kč 

Obec Tlustice

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce  Tlustice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

10 000 Kč

Město Černošice

Poskytování registrovaných sociálních služeb občanovi města Černošice.

5 000 Kč.

Středočeský kraj

Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Týdenního stacionáře

 1 763 200 Kč

Středočeský kraj

Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Osobní asistence

             3 028 600 Kč 

Středočeský kraj

Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

3 304 400 Kč

Středočeský kraj

Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Odlehčovacích služeb

599 900 Kč

MPSV

Zvýšené provozní výdaje a sanace výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténích a krizových opatření, na poskytnutí kompenzačního bonusu v souvislost s epidemií COVID-19 / Penzion Klubíčko,Týdenní stacionář

508 599 Kč

MPSV

Zvýšené provozní výdaje a sanace výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténích a krizových opatření, na poskytnutí kompenzačního bonusu v souvislost s epidemií COVID-19 / Osobní asistence

173 299 Kč

MPSV

Zvýšené provozní výdaje a sanace výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténích a krizových opatření, na poskytnutí kompenzačního bonusu v souvislost s epidemií COVID-19 / Odlehčovací služby

191 268 Kč

MPSV

Na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 / Osobní asistence

178 390 Kč

Úřad práce

Program Antivirus

50 820 Kč

Finanční dary - firmy a fyzické osoby

DMS / Fórum dárců

Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2020/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

  2 004 Kč 

Spal Antonín, Mudr.

Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2020/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

  5 000 Kč 

Řičica Jindřich
Penzion Klubíčko Vráž

  2 000 Kč 

Burian Petr Ing.
Penzion Klubíčko Vráž

  10 000 Kč 

Tatarová Alena, Mudr.

Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2020/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

  30 000 Kč 

Trejbalovi Lucie a Zdeněk
Penzion Klubíčko Vráž

  25 000 Kč 

Jana Bornová

Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2020/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

  1 000 Kč 

paní Janovská

Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2020/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

  10 000 Kč 

Karel Fiala
Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2020/ pravidelný dárce

  1 200 Kč 

Martina Smolíková
Penzion Klubíčko Vráž / pravidelný dárce

  2 400 Kč 

Blanka Šromová
Penzion Klubíčko Vráž / pravidelný dárce

  8 400 Kč 

Tomáš Frnka
Penzion Klubíčko Vráž / pravidelný dárce

  1 200 Kč 

Tenisový hokejka Cup 2020

Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2020/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

  5 000 Kč 

Tenisový hokejka Cup 2020
Veřejná sbírka

500 Kč 

Karel Přibil

Poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2020/ pravidelný dárce

  3 600 Kč 

Haso Fest 2020
Veřejná sbírka

6 689 Kč 

Benefiční bazar
Veřejná sbírka

  13 570 Kč 

Městské slavnosti Zdice 2020

Veřejná sbírka

             3 716 Kč

Obecní slavnosti 700 let obce Vráž

Veřejná sbírka

             6 359 Kč 

Putovní dlouhodobá pokladnička

Veřejná sbírka

             1 496 Kč

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.