Výrobky našich klientů

Činnost Klubíčka můžete podpořit prostřednictvím portálu Pomáháme dárkem, který vytváří prostor pro vystavení výrobků chráněných dílen a organizací neziskového sektoru.

Naše výrobky jsou „Dárky s příběhem“. Příběhem dětí i dospělých s postižením, kteří spolu se svými rodinami prožívají jedinečné životní osudy. Denně se musí potýkat s překážkami, které si jiní neumí ani představit, a přesto díky svým obětavým rodinám a přátelům je jejich život plný radostných okamžiků, pocitů štěstí a sounáležitosti. Výroba dárků umožňuje našim klientům zažívat i pocity úspěchu a uspokojení z dobře odvedené práce.Jak se jim dílo povedlo, posuďte sami.

Při zakoupení dárků uděláte radost nejen sobě a svým blízkým, ale dozvíte se také, kdo dárek vyrobil a jak se na výrobě podílel, co ho baví.

Věříme, že díky tomuto portálu nalezneme řadu dalších příznivců, kteří budou cítit uspokojení z toho, že zakoupením dárku osobně poskytli konkrétní pomoc některému z cca 60 klientů Klubíčka.

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.