Sociální služby

Přehled našich registrovaných sociálních služeb

TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Rodinu nenahradíme, ale rodinnou péči zvládáme skvěle!

Pobytová služba pro klienty, kteří potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních činnostech a mají zájem o dlouhodobou komplexní péči, atraktivní celotýdenní program, pravidelné terapie, celoživotní vzdělávací a volnočasové aktivity.

OSOBNÍ ASISTENCE

Nevodíme za ručičku, podáváme pomocnou ruku!

Terénní služba pro klienty, kteří potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních činnostech. Asistenci poskytujeme přímo v domácnostech nebo doprovázíme klienty kamkoliv potřebují.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

I jeden den, volně se nadechnout, může znamenat restart!

Pobytová služba pro klienty, kteří potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních činnostech. Cílem je nabídnout na přechodnou dobu pečujícím osobám časový prostor, který mohou využít podle svých potřeb.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 

Přes veškerou naši pomoc, první krok je vždy Tvůj!

Službu poskytujeme všem, kteří chtějí využívat naši nabídku vzdělávání, terapií, kroužků a výletů nebo se chtějí naučit zvládat běžné domácí práce a posílit tak svou samostatnost a soběstačnost a zároveň být v kontaktu s dalšími lidmi v podobné situaci.

Doplňkové služby

Nepokrývá nabídka Sociálních služeb vše, co potřebujete? Podívejte se na naše doplňkové služby.