Profil NNO Klubíčko Beroun, z.ú.

Klubíčko Beroun, z. ú. je nezisková, transparentní a veřejně prospěšná organizace pečující o děti a dospělé převážně s těžkým zdravotním postižením a seniory.

Od roku 1997 využíváme zkušenosti osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem, a znalosti odborníků ku prospěchu našich klientů. Klademe vysoký důraz na dialog s rodinou-  praktické rady pečujících, jejich prožitky a znalost problematiky jsou pro fungování Klubíčka neocenitelným přínosem.

Aktivity Klubíčka vždy vycházely z aktuálních potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými, jež se nachází v obtížné životní situaci. Je pro nás důležité podat pomocnou ruku těm, kteří sami život s handicapem znají a obtížně hledají příležitost se uplatnit.

Naše poslání

Posláním nestátní neziskové organizace (NNO) Klubíčko Beroun, z.ú. je sdílet s rodinami pečujícími o blízkého se zdravotním postižením či seniora náročnou péči takovou formou a v takovém v rozsahu, jaký rodina aktuálně potřebuje a umožnit tak uživateli žít v jeho přirozeném prostředí.

Náš cíl

Naším cílem je poskytovat komplex terénních, ambulantních i pobytových sociálních služeb, terapií, celoživotního vzdělávání, integrovaných volnočasových aktivit, který umožní uživatelům žít v jejich přirozeném prostředí a zároveň uživatelům vytvářet podmínky pro navazování přirozených sociálních kontaktů mimo rodinu, poskytnout prostor pro seberealizaci uživatele, posilovat jeho samostatnost a soběstačnost a pomoci mu maximálně rozvinout jeho potenciál s respektem k jeho potřebám.

Naše vize

Klubíčko Beroun, z.ú. je stabilní, nezávislá a konkurenceschopná nezisková organizace poskytující dětem a dospělým se zdravotním postižením a seniorům komplex terénních, ambulantních i pobytových sociálních služeb, terapií, celoživotního vzdělávání, integrovaných volnočasových aktivit, možnost přechodného ubytování i celoročního bydlení a nabídku pracovního uplatnění.

Principy fungování

Transparentnost a profesionalita

Klubíčko Beroun z. ú. je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR), která sdružuje organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání veřejně prospěšné činnosti.
Zřídili jsme transparentní účty za účelem poskytnutí detailních informací o našich transakcích široké veřejnosti. Pomocí internetu tak mohou dárci i veřejnost jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky.


Sociální podnikání

Naším cílem je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro skupinu osob výrazně znevýhodněných na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. Těmito osobami jsou lidé se zdravotním postižením, pečující osoby a dlouhodobě nezaměstnaní.
Dne 23. 3. 2016 Klubíčko založilo "Sociální podnik Klubák, z. ú.", ve kterém vytváříme nová chráněná pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postižením.

Integrace

Nabízíme řadu integrovaných volnočasových aktivit a pobytů pro rodiny se postiženými i zdravými dětmi.
Aktivně využíváme návazných služeb jiných institucí a napomáháme tak integraci našich klientů.
Naši klienti pravidelně navštěvují rehabilitace a masáže v Rehabilitační nemocnici v Berouně, kroužky keramiky v Muzeu berounské keramiky, ekofarmy, kde se setkávají  s domácími i exotickými zvířaty. Společně se svými zdravými vrstevníky a mladými dobrovolníky jezdí naši klienti na různé výlety, víkendové i prázdninové pobyty, tábory, společně navštěvují kulturní představení a sportovní turnaje v našem okolí.

Způsob fungování, identifikace

Název organizace
Klubíčko Beroun, z. ú.
IČO
241 51 262
Sídlo
Květnová 109, 267 11 Vráž u Berouna
Datová schránka
9q72ykp
Právní forma

Od 31. 8. 2011 do 31. 12. 2016 obecně prospěšná společnost, od 1. 1. 2017 zapsaný ústav.
NNO Klubíčko Beroun, o.p.s. byla založena dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a dne 31. 8. 2011 zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 841.
Od 1. 1. 2017 změna právní formy na zapsaný ústav dle § 405 zákona č. 89/ 2012 Sb., Občanský zákoník - zapsáno v rejstříku ústavů vedeného Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 510.

Bankovní spojení

Transparentní účet organizace u ČS, a.s.: ​9039039309/0800
Transparentní účet veřejné sbírky u FIO banky: 2900220753/2010
Transparentní účet organizace u FIO banky: 2600168295/2010

Působnost
Klubíčko Beroun, z. ú. působí na území Středočeského kraje, především v regionech Berounsko, Hořovicko, Kladensko a Rakovnicko.
Členství v jiných organizacích
Asociace veřejně prospěšných organizací - https://www.avpo.cz/
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. - Klubu Uzlík - http://klubuzlik.webnode.cz/
Spolupráce s jinými organizacemi
Zakladatelka NNO Klubíčko Beroun, z. ú. je od r. 2000 členem Republikového výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. - ARPZPD v ČR
Zakladatelka NNO Klubíčko Beroun, z. ú. je od r. 2004 členem Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun