Atuality

Aneb Co se děje v Klubíčku

Klubíčko vyhlašuje výběrové řízení na instalaci vertikální zvedací plošiny pro bezpečný přesun imobilních klientů "na klíč"

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace vertikální zvedací plošiny pro přepravu imobilních klientů do 1. patra v objektu Penzionu Klubíčka Vráž pro potřeby neziskové organizace Klubíčko Beroun, z. ú.

Předpokládaná hodnota předmětu zakázky:                                                                                                                                                                      Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí cca 550 000,- Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 3. 8. 2023 v 10 hod.

Doba plnění zakázky:                                                                                                                                                                                                      Předpokládané uzavření smlouvy o dílo – neprodleně po ukončení výběrového řízení, na základě písemné výzvy zadavatele (kupujícího) - předpoklad 4. 8. 2023.                                                                                                                                                                                                            Požadovaný termín dodávky: do 27. 10. 2023.

Místo plnění zakázky:                                                                                                                                                                                                                  Místem převzetí zakázky je sídlo zadavatele na adrese Květnová 109, 267 11 Vráž.

Dokumenty ke stažení:

Klubíčko_Plošina_Výzva_2023-08-03

Klubíčko_Plošina_Příloha č. 1 - Krycí list_2023-08-03

Klubíčko_Plošina_Příloha č. 2 - Zadávací podmínky_2023-08-03

Klubíčko_Plošina_Příloha č. 2b - ZP_Podrobný popis a TS_2023-08-03

Klubíčko_Plošina_Příloha č. 3 - Technická způsobilost_2023-08-03

Klubíčko_Plošina_Příloha č. 4_Smlouva o dílo_Návrh_2023-08-03

Děkujeme za zvážení naší výzvy

V časopisu Můžeš vyšel článek o Klubíčku a Klubáku

Začátkem února nás navštívil pan Radek Gális, kterému děkujeme za krásný článek pro časopis Konta Bariéry Můžeš, o Klubíčku, Klubáku a naší činnosti www.muzes.cz

Článek najdete na 14-18 straně https://www.muzes.cz/.../2023/03/MUZES-01_2023-STRANY.pdf

DĚKUJEME

Klubíčko a Klubák

Plánujeme budoucnost Klubíčka a jeho klientů. 

Děkujeme Nadaci ČEZ za finanční příspěvek na proces strategického plánování. Čekají nás změny a už se moc těšíme, jakými novinkami všechny překvapíme.

A zároveň bychom chtěli poděkovat za bezplatné zapůjčení prostor berounskému Klubu důchodců a ústředí „naší“ Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. ????

Děkujeme

Za organizaci Klubíčko, paní učitelky ,ale především za děti z adaptační skupiny MiniŠkolka Klubíčko vřele DĚKUJEME firmě LEGO a především AVPO za dar ve formě stavebnic. 

Děti měli ze stavebnic velikou radost, a co je víc než úsměv na dětské tváři?


  • Klubíčko Beroun, z.ú. nabízí volnou kapacitu sociálních služeb.

  • Máme volná místa v adaptační skupince.