Seznam podporovatelů 2013

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčka pomáhat dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, najdete v sekci "Jak můžete pomoci?"

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací

Jméno a sídlo dárce

Dotace na projekt / Finanční příspěvek / Grant

Částka

MPSV ČR, Dotace z kapitoly 313 – MPSV na poskytování sociálních služeb, evidenční číslo
P0197/2013

Dotace na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. Na
osobní asistenci 875.000 Kč, na odlehčovací služby 439.000 Kč a na sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené 627.000 Kč. www.mpsv.cz

1 941  000 Kč

Město Beroun, Příspěvek na projekt "Poskytování veřejně prospěšných služeb občanům Města Beroun"
Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.

50 000 Kč

Příspěvek na projekt "Beroun - město bez bariér"
Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.

65 000 Kč

ESF - projekt č. CZ.1.04/2.1.01/74.00020 s názvem "Cesta k zaměstnání v oblasti
péče o handicapované osoby" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ/GG 2.1/74/3/00020 ze dne 16. 2. 2012,

Dotace na mzdové prostředky (včetně odvodů organizace) 2 rekvalifikovaných pracovníků v sociálních službách zajišťujících přímou péči o klienty sociálních služeb v období 1. 1. 2013 - 30. 9. 2013.  Dotace na mzdové prostředky (včetně odvodů organizace) 2 rekvalifikovaných pracovníků v sociálních službách zajišťujících přímou péči o klienty sociálních služeb v období 30. 9. 2013 do 28. 2. 2014.www.arpzpd.cz/#/esf

204 000 Kč

132 000 Kč

ESF - projekt č. CZ.1.04/3.3.05/75.00264 s názvem "Umělecká řemesla - nástroj pro
návrat osob ve věku 50+ na trh práce",
Dotace na mzdové prostředky (včetně odvodů organizace) 1 rekvalifikovaného pracovníka v sociálních službách zajišťujího přímou péči o klienty sociálních služeb v období 20. 5. 2013 - 19. 11. 2013. www.krusnohorskaremesla.cz

40 000 Kč

ESF - projekt č. CZ.1.04./1.1.00/82.00010 s názvem "Vzdělávejte se pro růst! - pracovní činnosti"
Dotace na mzdové prostředky (včetně odvodů organizace) 1 účetní v období 16. 12. 2013 - 15. 6. 2013. Cílem projektu je zaměstnání 1 dlouhodobě nezaměstnané osoby po ukončení mateřské dovolené, která uplatní svou nově získanou kvalifikaci.

60 000 Kč

Finanční dary - firmy a fyzické osoby

Anonymní dárce

Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti Klubíčko.

2 000 Kč

MUDr. Frausová Alena

Finanční dar do Veřejné sbírky. Dar bude použit na náklady spojené s organizováním odlehčovacích pobytů pro klienty s těžkým zdravotním postižením.

1 000 Kč

Jordáková (Lhotáková) Tereza, instruktorka Zumby a její příznivci.

Výtěžek Charitativního narozeninového Zumbathonu pro Klubíčko.
Výtěžek byl použit na vybavení tréninkového pracoviště Klubák.

14 980 Kč

Ing. Frnka Tomáš

Pravidelně zasílání finanční podpory na transparentní účet společnosti u Fiobanky Praha č. 2600168295/ 2010.

100 Kč/měs.

MDG servis - Janků Jaroslav, Varnsdorf

Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti Klubíčko.Varnsdorf, www.mdg-servis.cz

2 000 Kč

Sdružení Strollering® – Mateřská v pohybu, Mgr. Edita Berková,
Teplice

Výtěžek ze startovného byl použit na vybavení tréninkového pracoviště pro klienty s různými typy zdravotního postižení, kteří si v něm osvojí řadu praktických dovedností – péči o domácnost (vaření, praní, žehlení, uklízení), péči o drobná domácí zvířata, vyzkouší si drobné administrativní práce, výrobu drobných upomínkových předmětů, natěračské a zahradnické práce, čištění interiérů aut, úklid sněhu a budou se postupně učit samostatně cestovat veřejnou dopravou, hospodařit s penězi, pracovat s internetem, obstarávat své osobní záležitosti apod. Startovalo se na 26 místech ČR dne 7. 4. 2013:    Praha, Stromovka – 1.940 Kč, Praha, Pankrác - 660 Kč, Chrudim – 1.770 Kč, Vlašim – 600 Kč, Litvínov – 4.000 Kč, Velké Přílepy – 480 Kč, Plzeň – 1.200 Kč, Klatovy – 990 Kč, Praha Hamr – 1.080 Kč, Lomnice nad Popelkou – 630 Kč, Benešov – 1.700 Kč, Zábřeh – 720 Kč,
Teplice – 1.404 Kč, Vimperk – 990 Kč, Ostrava 1.360 Kč, Měšice – 1.135 Kč, Rakovník – 1.380 Kč, Louny – 740 Kč, Kostelec – 360 Kč, Praha Kroužky na Vltavě – 360 Kč, Brno – 1.050 Kč, Karviná – 540 Kč, Kladno – 795 Kč, Litoměřice – 600 Kč, Olomouc – 1.400 Kč.                           

27 844 Kč

Bc. Smolíková Martina, Praha
Pravidelně zasílání finanční podpory na transparentní účet společnosti u Fiobanky Praha č. 2600168295/ 2010.

200 Kč/měs.

Manželé Trejbalovi, Beroun
Finanční dar na vybavení tréninkového pracoviště Klubák pro klienty se zdravotním postižením.

15 000 Kč

Věcné dary - firmy a fyzické osoby

Bornová Jana, Králův Dvůr
Rukodělné výrobky na „Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem“.
Cukrárna na Londě, Slaný
Dort s logem Klubíčka na „Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem“ a  mikulášský dort na prosincový pobyt na Čabárně.         www.cukrarnanalonde.cz

1 600 Kč

Manželé Červenkovi, Tetín
Dárky na „Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem“.
Manželé Egrtovi, Zaječov
Rukodělné výrobky a domácí pečivo na „Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem“.
Matějková Alena
Plyšové hračky.
Lidl, Králův Dvůr
Sladkosti a minerálky na „Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem“.

2 500 Kč

Firma Dr.Oetker
Potravinářské výrobky k pečení značky Dr.Oetker, které budou využívány v tréninkové kuchyni klienty sociální firmy Klubák a na pobytových akcích při přípravě moučníků.                www.oetker.cz
HOBBY LAND f.o.- Bc. Roman Hošek - počítače na zakázku
Příslušenství k počítači.

100 Kč

Jíchová Kamila, Zaječov
Rukodělné výrobky na „Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem“.
Langová Hana, Libomyšl
Zánovní elektrický sporák, který je využíván našimi klienty v
tréninkové kuchyňce. Pařeniště, květinová výzdoba a další drobné vybavení.

4000 Kč

Přibylová Marie, Beroun
Domácí pečivo na „Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem“.
Bc. Smolíková Martina, Praha
Propagační materiály na „Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem“.

2 064 Kč

Vávrová Libuše, Kyšice
Rukodělné výrobky na „Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem“.

Služby

CMS CONSULTING, s.r.o., Beroun
Sleva na poskytnutí internetových služeb ve výši 474 Kč/ měsíčně, tj. celkem za rok 2013 sleva v hodnotě 5.688 Kč. Klubíčko tak hradí za internetové připojení pouze symbolickou 1 Kč měsíčně. Sleva na poskytnutí internetových služeb ve výši 100 Kč/ měsíčně (v období červenec - prosinec
2013), tj. celkem za rok 2013 sleva v hodnotě 600 Kč.

6288 Kč

Dostál Igor, Tiskárna Fryšták
Dobrovolník zapojený v projektu Um sem um tam - Profesonálové
neziskovkám, www.umsemumtam.cz. Zpracování plakátu na charitativní akci, sleva na vytisknutí plakátů.          www.tiskarnafrystak.cz/
InfinityShop.cz, Beroun
Zpracování banneru Klubíčka a prezentace naší organizace formou umístění banneru na www.infinityshop.cz.
Kadeřnictví u Kačky, Beroun
Zpracování banneru Klubíčka a prezentace naší organizace formou umístění banneru na www.salonukacky.cz.
Kučera David, Spectrum-Art-Print, Praha
Dobrovolník zapojený v projektu Um sem um tam - Profesonálové
neziskovkám, www.umsemumtam.cz. Zpracování nového loga (3 typů).

Dobrovolnická práce

Pecková Alena, Tetín
Výkon funkce statutárního orgánu a ředitelky společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. Ke dni 31. 12. 2013 odpracovala 477 hodin dobrovolnické práce ve prospěch společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.                                 Koordinátor projektu "Beroun - město bez bariér". Ke dni 31. 12. 2013 odpracovala 205 hodin dobrovolnické práce v rámci projektu "Beroun -
město bez bariér".
Bc. Smolíková Martina, Praha
Výkon funkce předsedkyně Správní rady společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. Ke dni 31. 12. 2013 odpracovala 205,5 hodin dobrovolnické práce ve prospěch společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
Foltýnová Martina, Knížkovice
Výkon funkce člena Dozorčí rady Klubíčko Beroun, o.p.s. Ke dni 31. 12. 2013 odpracovala 144 hodin dobrovolnické práce ve prospěch společnosti
Klubíčko Beroun, o.p.s.
Kurušta Pavel, Beroun
Administrativní pracovník projektu "Beroun - město bez bariér"                  Ke dni 31. 7. 2013 odpracoval 179 hodin dobrovolnické práce v rámci projektu "Beroun - město bez bariér".
Sadílková Romana, Beroun
Job-asistent projektu "Beroun - město bez bariér"
Ke dni 31. 8. 2013 odpracovala 90 hodin dobrovolnické práce v rámci projektu "Beroun - město bez bariér".
Přibylová Marie, Beroun
Administrativní pracovník projektu "Beroun - město bez bariér"
Ke dni 31. 8. 2013 odpracovala 27,5 hodin dobrovolnické práce v rámci projektu "Beroun - město bez bariér".
Košíková Anna, Komárov
Job-asistent projektu "Beroun - město bez bariér"
Ke dni 31. 8. 2013 odpracovala 13 hodin dobrovolnické práce v rámci projektu "Beroun - město bez bariér".
Smolík Vojtěch, Praha
Návrh nového loga - odpracováno 10 hodin dobrovolnické práce.
Pomoc při „Charitativním řemeslném tržišti s hudebním odpolednem“ -
odpracováno 10 hodin dobrovolnické práce.
Lišková Martina, Praha
Pomoc při „Charitativním řemeslném tržišti s hudebním odpolednem“ -
odpracováno 35 hodin dobrovolnické práce

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.