Odlehčovací služby

Pobytové odlehčovací služby pro klienty, kteří potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních činnostech.
Na dočasnou dobu můžeme převzít veškerou péči o dítě, dospělého či seniora se zdravotním postižením a jeho blízkým tak umožnit odpočinek nebo nalézt čas na vyřízení svých záležitostí. 

Cíl služby

Cílem odlehčovacích služeb je nabídnout na přechodnou dobu pečujícím osobám časový prostor, který mohou využít podle svých potřeb, a zajistit po tuto dobu jejich blízkému se zdravotním postižením či seniorovi komplexní odbornou péči, nabídnout mu atraktivní program a umožnit širší sociální kontakt.

Cílová skupina

Děti, mladiství, dospělí a senioři s různými typy a stupni zdravotního postižení ve věku 7 – 64 let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Provozní doba poskytování služby

Pobytová forma:

  • Nepřetržitý celoroční provoz (24 hod/denně) včetně víkendů, svátků a prázdnin vždy po předchozí dohodě.
  • Službu možné využívat pravidelně dle rozpisu i nárazově.

Ambulantní forma:

  • Denní provoz od 7:00 do 19:00.
  • Služby jsou možné využívat pravidelně dle rozpisu i nárazově.

Informace ke stažení

Kontakt

Sociální pracovník/ Metodik
Mgr. Barbora Strnadová

sluzby@klubickoberoun.cz
+420 601 097 477

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky 
v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.