Osobní asistence

Je terénní službou pro klienty, kteří potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních činnostech.
Asistenci poskytujeme přímo v domácnostech nebo doprovázíme klienty kamkoliv potřebují (do školy, do práce, k lékaři, na úřady, za zábavou, na výlety, do lázní, na tábory a jiné pobyty, ...).


Cíl služby

Cílem služby Osobní asistence je poskytnout klientům nezbytnou podporu ke zvládání běžných denních činností v domácnosti i při jejich dalších aktivitách. To umožní klientům žít v jejich přirozeném prostředí po maximální možnou dobu.

Cílová skupina

Děti, mladiství, dospělí a senioři s různými typy a stupni zdravotního postižení ve věku 1 – 64 a více let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Provozní doba

 • Nepřetržitý celoroční provoz (24 hod/denně) včetně víkendů, svátků a prázdnin vždy po předchozí dohodě.
  (v domácnostech klientů, doprovázení klientů při jejich různých pochůzkách, asistovaná doprava aj.).
  • Individuální péče o klienta v jeho přirozeném prostředí
   (v domácnostech klientů, doprovázení klientů při jejich různých pochůzkách, asistovaná doprava aj.).
  • Službu je možné využívat pravidelně dle rozpisu i nárazově.
    
 • V předem stanovených termínech
  • Na integrovaných volnočasových akcích organizovaných NNO Klubíčko Beroun, z.ú.
   (výlety, tábory a jiné pobyty).
 Je zajišťována automobilem Dacia Dokker se speciálním zvedacím zařízením pro přesun imobilních osob do automobilu (Invalift) nebo automobilem Citroën Berlingo se zabudovanou plošinou pro převoz osob na invalidním vozíku.

Informace ke stažení

Kontakt

Sociální pracovník/ Metodik
Mgr. Barbora Strnadová

sluzby@klubickoberoun.cz
+420 601 097 477

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky 
v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.