Seznam podporovatelů za rok 2024

Děkujeme všem našim dárcům a příznivcům za důvěru a podporu naší organizace, díky čemuž můžeme pokračovat v rozvoji činnosti a plnění našich úkolů a vizí. Vaší pomoci si velice vážíme a nesmírně ji oceňujeme.

Děkujeme Vám, že pomáháte pomáhat.

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčky pomáhat dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, najdete v sekci "Jak můžete pomoci?"

Letos nás již podpořili

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a z nadací

Nadace VINCI 

Příspěvek na rozšíření kapacit tréninkových pracovišť

100 000,-

Loděnice

Příspěvek na  asistovanou dopravu.

10 000,-

Chrustenice

Příspěvek na  asistovanou dopravu.

15 000,-

Kyšice

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce  Kyšice

3 000,-

Svatá

Příspěvek na  asistovanou dopravu.

2 000,-

Středočeský kraj

Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Týdenního stacionáře

2 349 500,-

Středočeský kraj

Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Osobní asistence

3 274 700,-

Středočeský kraj

Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

2 194 600,-

Středočeský kraj

Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady Odlehčovacích služeb

2 414 200,-

Dobřichovice

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi Dobřichovic

5 000,-

Vráž

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce  Vráž

5 000,-

Hostomice

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce  Hostomice

10 000,-

Nižbor

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce  Nižbor

10 000,-

Chyňava

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Chyňava

15 000,-

Hudlice

Příspěvek na  asistovanou dopravu.

5  000,-

Beroun

Poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun na činnosti Osobní asistence pro občany ORP Beroun.

30 000,-

Beroun

Poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun na činnosti Odlehčovací služby pro občany ORP Beroun.

20 000,-

Beroun
Poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun na činnosti Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP z ORP Beroun / Ambulantní forma

30 000,-

Beroun
Poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun na činnosti Osobní asistence pro seniory a OZP z ORP Beroun / Terénní forma / Asistovaná doprava

10 000,-

Beroun
Poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun na činnosti Týdenní stacionář  služby pro občany ORP Beroun

10 000,-

Městečko

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Městečko

20 000,-

Nadační fond Klub Srdcařů
Dar na podporu propagačních činností 

30 000,-

Benešov

Zajištění financování a úhrady běžných provozních nákladů při poskytování sociální služby týdenní stacionář pro občany města Benešov.

50 438,-

Finanční dary - firmy a fyzické osoby

ISOTRA a.s.

Finanční dar

HDL Projekt s.r.o.

Finanční dar

Strabag s.r.o.

Finanční dar

Mgr. Petr Tichý

Finanční dar

TJ Sokol Hudlice - HudliceFest

Finanční dar

MIS s.r.o.

Finanční dar

MUDr. Tatarová Alena

Finanční dar

Pyroco s.r.o. - BONTÉ YOGA

Finanční dar

Věcné dary - firmy a fyzické osoby

ALBI Česká republika a.s.

Knihy kouzelné čtení - Můj svět a Naše tradice

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Spotřebiče - Pračka a lednice

Miloš Vrbka 

Televize

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.