Seznam podporovatelů 2012

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčka pomáhat dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, najdete v sekci "Jak můžete pomoci?"

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací

Jméno a sídlo dárce

Dotace na projekt / Finanční příspěvek / Grant

Částka

ESF - projekt č. CZ.1.04/2.1.01/74.00020 s názvem "Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované
osoby" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ/GG
2.1/74/3/00020 ze dne 16. 2. 2012.

Dotace na mzdové prostředky (včetně odvodů organizace) 2 rekvalifikovaných pracovníků v sociálních službách zajišťujících
přímou péči o klienty sociálních služeb v období 1. 9. 2012 - 31.12. 2010.                                    http://www.arpzpd.cz/#/esf

84 000 Kč

Finanční dary - firmy a fyzické osoby

Anonymní dárci

Finanční dar na podporu hlavních (poskytování odlehčovacích služeb) a veřejně prospěšných činností společnosti.

1 264 Kč

Angel’s Accounting s.r.o., Praha

Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti (poskytování odlehčovacích služeb).       www.angelsgroup.cz

5 000 Kč

Fialovi, Lhotka u Hostomic

Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti.

600 Kč

Foltýnovi, Knížkovice a Tmaň

Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti.

1 000 Kč

Formanovi/ Klímovi, Nové Veselí

Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti.

1 600 Kč

Frnka Tomáš, Praha

Pravidelné zasílání finanční podpory na transparentní
účet společnosti u Fiobanky Praha č. 2600168295/ 2010.

50 Kč/měs.

MVDr. Fuchs Václav, Velká Dobrá
Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti.

100 Kč

Gaube Petr, Litoměřice
Finanční příspěvek na rodinný turnaj v bowlingu (akce Štúrovo 2012).

230 Kč

MUDr. Jirsová Marie, Kladno
Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti.

5 000 Kč

Klabanová Eva, Litoměřice
Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti.

200 Kč

Kyselová Lenka, Kladno
Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti.

500 Kč

Lišková Martina, Praha
Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti.

800 Kč

Cvičitelka Zumby Tereza Lhotáková, její příznivci a Sport Eden Beroun
Výtěžek veřejné sbírky na podporu hlavních činností společnosti (poskytování odlehčovacích služeb).     terezalhotakova.zumba.com

29 722 Kč

Mošovská Lucie, Praha
Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti (poskytování odlehčovacích služeb).

5 000 Kč

p. Pipková a přítelkyně
Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti.

600 Kč

Plecitý Emil, Hostomice
Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti.

400 Kč

Přibylová Marie, Beroun
Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti.

775 Kč

Ing. Řičica Jindřich, Praha
Finanční dar do veřejné sbírky

1 000 Kč

Bc. Smolíková Martina, Praha
Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti a
pravidelné zasílání finanční podpory na transparentní
účet společnosti u Fiobanky Praha č. 2600168295/ 2010.

160 Kč  a  200Kč/měs.

Šteflovi, Zdice
Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti.

500 Kč

Ing. Trejbal Zdeněk,  Beroun
Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti (poskytování odlehčovacích služeb).

25 000 Kč

Trnková Kateřina, Lety u Dobřichovic
Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti.

572 Kč

Věcné dary - firmy a fyzické osoby

Anonymní dárce
Darování staršího počítače Compaq včetně obrazovky, klávesnice a myši.
Bílých, Králův Dvůr
Darování kancelářských potřeb.

500 Kč

Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, Mokrá
Darování 3 starších počítačů Pentium včetně obrazovek, klávesnic a myší.    www.heidelbergcement.com
Černá Marie, Městečko u Křivoklátu
Darování 8 balíků kancelářského papíru A4.
Jiroutová Jitka, Kladno
Darování cca 3 kg velikonočních vlastnoručně vyrobených velikonočních perníčků - odměny dětem na velikonočním odlehčovacím pobytu.
KPMG ČR, s.r.o., Praha
Darování staršího notebooku Latitude D610, taška na počítač, flash disk.
Ryndová Drahoslava, Chyňava - Libečov
Darování staršího notebooku Fujitsu Siemens.
Bc. Smolíková Martina, Praha
Darování externí velkokapacitní paměti.

1 700 Kč

Služby

El Paso Beta, s.r.o., Hausler Ivan, Štúrovo (SR)
Sleva na ubytování v apartmánech El Paso ve výši cca 30.000 Kč na akci "Pobyt rodin s postiženými dětmi v areálu termálního koupaliště ve Štúrovu" v termínu 27. 4. - 8. 5. 2012.
JUDr. Karabec David, Praha
Sleva na právnické služby ve výši 6.075 Kč.           www.karabec.cz
Lišková Milena, Praha
Zpracování daňového přiznání společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
Peckovi, Tetín 172
Poskytnutí zázemí pro fungování společnosti.
Mgr. Wachtlová Renata, Hořovice
Právnické služby - konzultace.                   www.wachtlova.cz

Dobrovolnická práce

Jiroutová Jitka, Kladno
Ke dni 31. 12. 2012 odpracovala 267 hodin dobrovolnické práce ve
prospěch společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
Pecková Alena, Tetín
Ke dni 31. 12. 2012 odpracovala 1.910 hodin dobrovolnické práce ve
prospěch společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
Bc. Smolíková Martina, Praha
Ke dni 31. 12. 2012 odpracovala 195 hodin dobrovolnické práce ve
prospěch společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.