Realizované projekty

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Maecenas faucibus mollis interdum.

PLÁNUJEME  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2011 - 2013  |  1997 - 2011  |  DLOUHODOBÉ

Plánujeme

 • Jaro 2017
  • Otevření Centra péče o handicapované a aktivit pro všechny v Penzionu Klubíčko, Květnová 109, Vráž u Berouna - přístavba další místnosti, rekonstrukce podkroví a zvýšení kapacity pobytových služeb, rozšíření ambulantních služeb o nabídku pravidelných terapií, integrovaných kroužků a výletů
 • Rozšíření kapacity Tréninkového pracoviště Klubák
 • Rozšíření ubytovací kapacity o 8 jednolůžkových pokojů 
 • Rozšíření nabídky pracovního uplatnění pro OZP

Projekty realizované v roce 2017

Benefice s Divokými husami

V letošním roce tým Klubíčka slaví významné výročí - 20 let svého fungování v oblasti poskytování kvalitních sociálních služeb a volnočasových aktivit pro rodiny, které pečují o děti a dospělé s těžkým zdravotním postižením a seniory.

V sobotu 8. dubna 2017 od 16:00 do 22:00 do Kulturního domu Plzeňka budeme slavit naše DVACETINY na akci s názvem  "Klubíčko pomáhá již 20 let".

A na co se můžete těšit?

 • Prodejní výstavka výrobků klientů NNO
 • Tvořivé dílny pro děti
 • „Nešišlej“ – představení pro děti s logopedickými písničkami
 • Taneční vystoupení - skupina Shakeelah Tribe
 • Koncert Petry Černocké
 • ... a mnohá překvapení

Naše dvacetiny podpoří Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí výtěžek naší slavnostní akce až do výše 60 000 Kč.
Celý výtěžek bude použit na rekonstrukci podkroví Penzionu Klubíčko Vráž tak, aby vyhovovalo hygienickým a požárním předpisům.
Po rekonstrukci bude možné zvýšit kapacitu poskytovaných služeb.

Projekty realizované v roce 2016

 • Přístavba multifunkční místnosti, rekonstrukce podkroví Penzionu Klubíčko Vráž

  • Pro rozšíření kapacit našich služeb a činností klientů potřebujeme v našem Penzionu Klubíčko Vráž přistavit další místnost, ve které bude dílna pro pracovní a výtvarné činnosti klientů a společenský a relaxační koutek. A také zrekonstruovat podkroví tak, aby vyhovovalo hygienickým a požárním předpisům.

  • S projektem "Rozšíření kapacity služeb bezbariérového Penzionu Klubíčko Vráž - 2. etapa" jsme uspěli jsme ve výběrovém řízení na Adventní koncerty České televize 2016 a zařadili se tak mezi 104 vybraných organizací z celé ČR, které byly během 26 let fungování této sbírky podpořeny. Během našeho koncertu dárci zaslali úžasných 1.582.674 Kč, ale sbírka probíhala až do 15. 2. 2017. Po jejím ukončení Klubíčko získalo 2.052.010,80 Kč.

  • Dále náš projekt na přístavbu a rekonstrukci podpořil klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Vánek, z.ú. z Náchoda částkou 85.000 Kč a Nadace GCP částkou 100.000 Kč.

  • Budovat a rekonstruovat začneme na jaře 2017. Díky této podpoře bude možné rozšířit zázemí pro klienty a zvýšit kapacitu poskytovaných služeb.

 • Nákup a instalace stropního zvedacího systému Erilans

 • Rozšíření nabídky fakultativních služeb o pravidelné celoživotní vzdělávání klientů a terapie

  • Díky příspěvku Nadace Jedličkova ústavu ve výši 20.000 Kč jsme mohli rozšířit nabídka fakultativních služeb o pravidelné celoživotní vzdělávání klientů a terapie.

 • Poskytování Odlehčovacích služeb klientům z celé ČR

  • Naše Odlehčovací pobyty využívají pravidelně klienti z celé ČR. Službu však financuje pouze Středočeský kraj. Klientům z jiných krajů pomohla služby financovat Nadace Agrofert částkou 75.000 KčNadace Dětský mozek částkou 15.000 Kč. Díky těmto příspěvkům jsme mohli poskytnout Odlehčovací služby 30 klientům z celé ČR.

Projekty realizované v roce 2015

 • Vybudování relaxačního koutku pro snoezzelen
  • V Penzionu Klubíčko Vráž jsme díky výtěžku ze sběru plastových víček v Rehabilitačním ústavu Kladrubydíky mnoha dárců a z výtěžku veřejné sbírky vybudovali relaxační koutek pro multismyslovou terapii snoezzelen. Místnost je zatemněná tak, aby klienti mohli sledovat speciální světelné obrazce promítané na stropě, vodní sloup s bublinkami a rybičkami a řadu dalších světelných efektů. Dále si zde klienti mohou užívat příznivých účinků aromaterapie a poslouchat relaxační hudbu - například zpěv ptáků či zvuky moře.
 • Bezbariérové úpravy automobilu Dacia Dokker
 • Automobil pro asistovanou dopravu Dacia Dokker
  • Reklamní agentura Kompakt spol. s.r.o. - Českomoravská reklamní agentura, Poděbrady získala formou reklam finanční prostředky na zakoupení automobilu Dacia Dokker pro naši neziskovou organizaci Klubíčko.
  • Automobil je speciálně upraven pro převoz imobilních osob a využíván pro asistovanou přepravu klientů se zdravotním postižením - zejména klientů Penzionu Klubíčko Vráž, kteří tak mohou využívat síť návazných služeb (např. rehabilitace, bazén, solná jeskyně), jezdit na výlety, kulturní a sportovní akce apod., což napomůže jejich další integraci do většinové společnosti.
  • Svoz umožní využívání našich služeb i těm klientům, kteří mají zájem o ambulantní formy našich služeb, terapie a kroužky.
  • Pro další zájemce bude možno zajistit kromě dopravy i osobní asistenci (např. doprovod k lékaři a při obstarávání dalších osobních záležitostí).

Projekty realizované v roce 2014

 • Oprava zvedáků pro přesun imobilních klientů
 • Vybudování Penzionu Klubíčko Vráž - 1 etapa
  • Díky podpoře 64 dárců a aktivní pomoci 16 dobrovolníků se nám podařilo během 11 týdnů na Vráži u Berouna vybudovat částečně bezbariérový Penzion Klubíčko s kapacitou 13 lůžek + 4 přistýlky. Toto zařízení je jedinečné tím, že CELOROČNĚ poskytuje komplex registrovaných sociálních služeb, terapií a integrovaných volnočasových aktivit dětem, mladistvým a dospělým s těžkým zdravotním postižením v malém penzionu rodinného charakteru s vysokým důrazem na individuální potřeby klientů. Služby soustředěné v tomto penzionu střídavě využívá cca 45 klientů z celé ČR.

Projekty realizované v období 2011 - 2013

Rok 2012

 • Zpracování investičního projektu na vybudování bezbariérového penzionu. V něm budou moci nárazově i celoročně bydlet lidé se zdravotním postižením a budou zde zaměstnáni dospělí se zdravotním postižením a pečující osoby.

Rok 2011

 • Zapojení do vzdělávacího projektu Nadace NESsT, která učí neziskové organizace posoudit podnikatelské nápady pro sociální podnikání a vybrat z nich ty, které budou opravdu přínosné a konkurenceschopné, aby neziskovky nebyly tolik závislé na státních dotacích.
 • Vzdělávání v sociálním podnikání v organizaci Start UP, která nám také bude připomínkovat naše projekty, popř. nás propojí s donátory a odborníky.
 • Zapojení do projektu Vodafon „Rozjezdy roku“, kde byl náš projekt na vybudování bezbariérového penzionu, v němž budou moci nárazově i celoročně bydlet lidé se zdravotním postižením a budou zde zaměstnáni dospělí se zdravotním postižením a pečující osoby, nominován do užšího výběru Středočeského kraje.
 • Účast v projektech, ze kterých byly dotovány mzdové náklady našich pracovníků
ESF - projekt č. CZ.1.04/2.1.01/74.00020 
"Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby"
1. 1. 2013 - 28. 2. 2014 336.000 Kč
ESF - projekt č. CZ.1.04./1.1.00/82.00010 
"Vzdělávejte se pro růst! - pracovní činnosti"
16. 12. 2013 - 15. 12. 2014 300.000 Kč

ESF - projekt č. CZ.1.04/3.3.05/75.00264 
"Umělecká řemesla- nástroj pro návrat osob ve věku 50+ na trh práce"

20. 5. 2013 - 19. 11. 2013 40.000 Kč

Projekty našeho týmu realizované v období 1997 - 2011

Aktivity realizované v době našeho působení v řídících orgánech Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. – Klub Klubíčko Beroun, na něž navazujeme:

 • 12. dubna 1997

  • 24 rodin s postiženými dětmi založilo berounský klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klubíčko Beroun.

 • 1997 – 2000

  • Organizování akcí pro rodiny s postiženými dětmi, vzdělávání rodičů postižených dětí (přednášky odborníků, besedy apod.), zajištění informací pro rodiny s postiženými dětmi.

 • Podzim r. 2000

  • Založení Informačního centra Naděje v budově Medicentra, zaměstnání prvního placeného zaměstnance.

 • 2001 – 2003

  • Rozšíření stávajících aktivit o poskytování sociálních služeb – poradny pro rodiny s postiženými dětmi, osobní asistenci pro postižené děti ve školách, pořádání táborů pro samotné postižené děti a děti s dlouhodobými zdravotními problémy.

 • 2003 – 2006

  • Přestěhování do větších prostor a rozšíření stávajících činností o terapie, pravidelné volnočasové aktivity pro postižené děti (kroužky), pořádání integrovaných víkendových pobytů a táborů pro samotné postižené, dlouhodobě nemocné i zdravé děti.

 • 1. 5. 2006 - 30. 4. 2008

  • Zpracování a realizace projektu „Rozšíření sociálních služeb Integračního centra Klubíčko“, který byl podpořen z programu SROP částkou 19.795.059,56 Kč.

  • Realizací projektu se podařilo rozšířit činnosti IC KLUBíčko Beroun a vrátit na trh práce osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a vytvořit nová pracovní místa pro zdravotně postižené a další osoby ohrožené sociálním vyloučením, které ztratily nebo vůbec neměly pracovní návyky.

 • 14. 6. 2006 – 13. 6. 2007

  • Zpracování a realizace projektu „Prevence Syndromu vyhoření u pečující osoby”, který byl podpořen z programu: Blokový grant pro NNO finančních mechanismů EHP/Norska částkou 55.501 €.

  • Realizací projektu se podařilo poskytnout pečujícím osobám čas k regeneraci sil, aktivnímu i pasivnímu odpočinku, relaxaci a nabídnutí možnosti vzdělávání a dalšímu zapojení do běžného života apod. jako prevenci syndromu vyhoření.

 • 21. 8. 2006 - 20. 2. 2008

  • Zpracování a realizace projektu „Zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením, zajištění vzdělávacích programů, rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb IC Klubíčko”, který byl podpořen z programu: OP RLZ částkou 600.000 Kč.

  • Realizací projektu se podařilo zajistit vzdělávání pro pečující osoby a zdravotně postižené lidi v oblasti získání pracovních návyků počítačové gramotnosti a komunikačních dovedností, zajistit vzdělávání manažerského týmu v oblasti týmové spolupráce a nastavení vnitřních procesů organizace.

 • 1. září 2006 - dosud

  • Otevření a provozování Integračního centra KLUBíčko v Komunitním centru Beroun.

 • Září 2009

  • Z finančních a organizačních důvodů dochází k oddělení volnočasových aktivit od sociálních služeb. Vzniká nový klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, .o.s. Uzlík Beroun jako rodičovské sdružení fungující na dobrovolnické bázi, který přebírá od Klubíčka pořádání volnočasových aktivit pro děti, mladistvé i dospělé se zdravotním postižením.

  • V ARPZPD v ČR, o.s. – Klubu Klubíčko Beroun zůstávají zaměstnanci organizace a klub se zaměřuje na poskytování sociálních služeb

 • 2009 – 2010

  • Zapojení do projektu KPMG ROK společně - KROK dopředu - vítězství v hlasování zaměstnanců KPMG naší organizaci přineslo roční spolupráci a možnost vzdělávání a konzultací s odborníky z této renomované firmy.

 • K 31. 5. 2011 disponovala Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klub Klubíčko Beroun majetkem v pořizovací ceně cca 3.500.000 Kč a Rezervním fondem ve výši cca 940.000 Kč.

 • V období 12. 4. 1997 - 31. 5. 2011 Klubíčko čerpalo finanční dotace ze zahraničních zdrojů v celkové výši 21.250.000 Kč a realizovalo desítky grantů podpořených z českých finančních zdrojů. 

  • Výstupem těchto projektů bylo vybudování Integračního centra Klubíčko (v budově Komunitního centra Beroun, Bezručova 928), kde

  • Klubíčko poskytovalo komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií a volnočasových aktivit cca 70 klientům ročně a zaměstnávalo cca 50 osob.

  • Od 1. 2. 2012 toto zařízení v Komunitním centru Beroun provozuje společnost Dobromysl, o. p. s. (IČ 24198412, sídlo Bezručova 928, 266 01  Beroun). Představiteli společnosti Dobromysl o. p. s. jsou bývalí zaměstnanci ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun, kterým se podařilo prosadit změny ve vedení organizace a převést toto fungující zařízení do své nově vzniklé o. p. s.

  • V červnu roku 2014 ukončila Dobromysl o.p.s. provoz jediného Týdenního stacionáře v našem regionu a omezila i provoz pobytových odlehčovacích služeb na cca 30 dnů v roce.

  • Bylo tak zrušeno jediné pobytové zařízení v našem regionu, které více jak 8 let poskytovalo péči imobilním klientům s těžkým kombinovaným postižením.

  • Klienti s těžkým zdravotním postižením tak přišli o své zázemí, které pro ně jejich rodiče vybudovali.

Výsledky spolupráce s jinými subjekty v době našeho působení v jejích orgánech Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. – Klub Klubíčko Beroun

 • 1999
  • Spolupráce při vzniku speciální třídy pro děti s nejtěžším postižením při Mateřské škole Pod Homolkou v Berouně, zajištění finančních prostředků na vybavení třídy pomůckami
 • 1999
  • Akce Laik - zorganizování celorepublikové ankety s cílem přizpůsobit kompenzační pomůcky zdravotně postiženým dětem. Od roku 2002 jsou i díky přispění Klubíčka na trhu k dostání výrobky upravené pro potřeby těžce postižených dětí hrazené zdravotními pojišťovnami
 • 2001 – 2007
  • Prosazování legislativních změn zlepšujících život zdravotně postižených a jejich rodin
 • 2003
  • Spolupráce při přípravě podmínek pro poskytování služeb z řad nestátních neziskových organizací na území Středočeského kraje. V říjnu 2003 vznikla Asociace nestátních neziskových organizací poskytujících na území Středočeského kraje sociální, sociálně-zdravotnické a vzdělávací služby, která mimo jiné zprostředkovává komunikaci mezi krajským úřadem a neziskovými organizacemi.
 • 2004 – 2006
  • Spolupráce s Odborem sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu v Berouně v oblasti koordinace procesu přípravy Komunitního plánování sociálních služeb města Berouna (KPSS), zmapování potřeb občanů, zpracování mapy služeb a adresáře poskytovatelů (2004), iniciování vzniku pracovního místa koordinátora KPSS – toto pracovní místo bylo zřízeno od března 2006).
 • 2005
  • Spolupráce s Městem Beroun při přípravě projektu výstavby Komunitního centra, aktivace partnerů projektu a dalších poskytovatelů sociálních služeb
 • 2006 – dosud
  • Činnosti v Koordinační skupině Komunitního plánu sociálních služeb Města Beroun

Projekty dlouhodobé

Beroun - Město bez bariér

Tento projekt realizujeme od roku 2013. Cílem projektu je zmapování architektonických bariér v městě Beroun, které znemožňují imobilním osobám samostatné vyřizování osobních záležitostí, využívání občanské vybavenosti, omezují jejich možnost vzdělávání a pracovního uplatnění a možností využívání volnočasových aktivit. Informace o přístupnosti objektů pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou zveřejněny v interaktivní mapě.

Město Beroun tento projekt podporuje dotacemi ve výši:

2013 2014 2015 2016 2017

65.000 Kč

50.000 Kč

60.000 Kč

60.000 Kč

40.000 Kč

Charitativní akce "Tetín pro Klubíčko"

Tento projekt realizujeme od roku 2013. V rámci tohoto projektu pořádáme ve spolupráci s Vinotékou Tetín čtyři akce pro veřejnost: jarní a podzimní Tetín pro Klubíčko, v červenci CRUISE SUMMER DAY (Netradiční setkání nejen amerických vozů), v listopadu Setkání k 17. listopadu (happening u příležitosti připomenutí svobodně prožitých let - ohňostroj, opékání buřtů)". Cílem projektu je obohatit společenský a kulturní život občanů Tetína a širší veřejnosti o volně přístupné kulturně-společenské akce pro děti i dospělé a vytvořit příležitost prezentovat činnost neziskových a veřejně prospěšných organizací působících přímo v obci Tetín nebo regionu Berounsko a podpořit jejich veřejně prospěšné projekty.

Obec Tetín tento projekt podporuje dotacemi ve výši:

2014 2015 2016 2017

10.000 Kč

12.000 Kč

15.000 Kč

Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb

Tento projekt realizujeme od roku 2013. Cílem projektu je zajištění finančních prostředků na poskytování registrovaných sociálních služeb. 

MPSV a Středočeský kraj tento projekt podporuje dotacemi ve výši:

2013 2014 2015 2016 2017

MPSV

1.941.000 Kč

1.802.000 Kč

Středočeský kraj 2.547.400 Kč 2.879.300 Kč