Seznam podporovatelů 2011

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčka pomáhat dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, najdete v sekci "Jak můžete pomoci?"

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací

Jméno a sídlo dárce

Dotace na projekt / Finanční příspěvek / Grant

Částka

Nadace NESsT

Dotace na zpracování Studií proveditelnosti našich investičních záměrů - zejména Analýzy trhu, konzultace podkladů ke studiím.

6 225 Kč

Finanční dary - firmy a fyzické osoby

Frnka Tomáš, Praha

Pravidelné zasílání finanční podpory na transparentní
účet společnosti u Fiobanky Praha č. 2600168295/ 2010.

50 Kč/měs.

Ing. Liška Květoslav, Praha

Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti.

2 000 Kč

Preisinger Josef

Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti.

10 000 Kč

Rodiče postižených dětí, členové ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Uzlík
Beroun

Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti.    www.klubuzlik.webnode.cz

600 Kč

Řičicová Pavla, Praha

Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti.

2 000 Kč

Bc. Smolíková Martina, Praha

Pravidelné zasílání finanční podpory na transparentní
účet společnosti u Fiobanky Praha č. 2600168295/ 2010.

200 Kč/měs.

Susová Marie a její přítelkyně, Praha
Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti.

2 900 Kč

Věcné dary - firmy a fyzické osoby

Ing. Bouda Milan, Beroun
Darování staršího počítače včetně obrazovky, klávesnice a myši.
Ing. Kovařík Jaroslav - servis výpočetní techniky, Hudlice
Darování drobného příslušenství k počítači - externí disk.
Pecka Ladislav, Tetín
Darování staršího počítače včetně obrazovky, klávesnice a myši.

700 Kč

Pecková Alena, Tetín
Darování tiskárny.

1500 Kč

Bc. Smolíková Martina, Praha
Darování tonerů do tiskárny.

1 700 Kč

Služby 

JUDr. Deverová Lenka, Praha
Právnické služby - konzultace.
Ing. Kovařík Jaroslav - servis výpočetní techniky, Hudlice
IT služby.
Peckovi, Tetín 172
Poskytnutí zázemí pro fungování společnosti.

6 075 Kč

Dobrovolnická práce

Jiroutová Jitka, Kladno
V roce 2011 odpracovala 146 hodin dobrovolnické práce ve prospěch společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
Pecková Alena, Tetín
V roce 2011 odpracovala 1.232 hodin dobrovolnické práce ve prospěch společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
Bc. Smolíková Martina, Praha
V roce 2011 odpracovala 133 hodin dobrovolnické práce ve prospěch společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.