Daruj správně

Činnost Klubíčka můžete podpořit prostřednictvím portálu Daruj správně, který doporučuje dárcům prověřené neziskové organizace, přináší dárcům jistotu, že darují správně a umožňuje přispět na dobrou věc jedním kliknutím nebo zasláním DMS.

1. Volnočasové aktivity a terapie klientů

Nezisková organizace Klubíčko Beroun, z.ú. vznikla dne 31. 8. 2011 z iniciativy zakládajících a dlouholetých členů organizační jednotky Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun a navazuje na jejich patnáctiletou historii a činnosti. Na Vráži u Berouna provozujeme částečně bezbariérový penzion rodinného typu - s nepřetržitým celoročním provozem. Poskytujeme zde registrované sociální služby a nabízíme různé volnočasové a vzdělávací činnosti a terapie přizpůsobené specifickým potřebám a možnostem našich klientů.

Naše registrované sociální služby:

 • Odlehčovací služby nám umožňují na dočasnou dobu převzít veškerou péči o klienta a jeho blízkým tak umožnit odpočinek nebo čas na vyřízení svých záležitostí.
 • Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením jsou zaměřené na nácvik praktických dovedností – sebeobsluha a běžné domácí práce (stolování, příprava jídla a pití, hygiena, udržování pořádku v osobních věcech i ve společných prostorách, péče o osobní prádlo, …)
 • Osobní asistence, při které klientům pomáháme při zvládání úkonů péče o vlastní osobu přímo v jejich domácnostech nebo je doprovázíme např. do škol, do zaměstnání, k lékaři, na úřady, na nákupy, při dopravě veřejnými dopravními prostředky, do lázní, na pobyty a různé akce, na volnočasové aktivity (kroužky, pobyty, výlety, …) apod.
 • Asistovaná přeprava osob se zdravotním postižením, pomocí které zajišťujeme dopravu osob se zdravotním postižením a seniorů automobilem Dacia Dokker se speciálním zařízením pro přesun imobilních osob do automobilu (Invalift).

Cílem našeho projektu je získání finančních prostředků na volnočasové aktivity a terapie klientů.

2. Tréninkové pracoviště Klubák

Pro klienty s lehčími stupni postižení postupně budujeme Tréninkové pracoviště Klubák, kde si za pomoci JOB-asistentů osvojují základní pracovní návyky a řadu praktických dovedností:

 • péči o domácnost (příprava jídla a pití, úklidy, praní a žehlení/mandlování, péče o zahradu, ...)
 • péči o drobná domácí zvířata,
 • učí se samostatně cestovat veřejnou dopravou,
 • hospodařit s penězi,
 • pracovat s internetem,
 • obstarávat své osobní záležitosti, 
 • zkouší drobné administrativní práce,
 • výrobu drobných upomínkových předmětů,
 • natěračské a zahradnické práce,
 • čištění interiérů aut,
 • úklid sněhu apod.

Cílem je posílit samostatnost a soběstačnost klientů a jejich samostatné rozhodování, umožnit jejich seberealizaci a připravit je na budoucí pracovní uplatnění v provozním zázemí Penzionu Klubíčko, na veřejných zakázkách obcí státních i nestátních institucí, zakázkách firem i veřejnosti nebo v podporovaném zaměstnávání mimo naši NNO.

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.