Aktuality archiv - 2014

Ohlédnutí za rokem 2014

11.12.2014 14:32 
Vážení přátelé,
je na čase ohlédnout se za právě končícím rokem 2014 a všem našim příznicům zaslat přání k novému roku 2015.
 
Rok 2014 byl pro naši organizaci velmi hektický, ale také velmi radostný.
Na základě požadavků klientů jsme v roce 2014 výrazně rozšířili kapacity a provoz našich služeb.
Podařilo se nám naplnit naší vizi a od 1. 3. 2014 provozujeme na Vráži u Berouna bezbariérový Penzion Klubíčko s kapacitou 13 lůžek + 4 přistýlky pro celoroční bydlení i přechodné ubytování dětí i dospělých s různými typy a stupni zdravotního postižení.
Díky podpoře řady dárců jsme mohli provést potřebné úpravy a vybudovat příjemné prostředí navozující rodinnou atmosféru s dostatkem soukromí pro klienty.
Ubytovaným klientům zde v nepřetržitém provozu (vč. víkendů, svátků a prázdnin) poskytujeme komplexní celodenní odbornou péči včetně stravování a nabídky volnočasových aktivit a terapií.
 
Oproti plánované kapacitě podpořené dotacemi, došlo ke značnému nárůstu klientů zejména s těžkým zdravotním postižením a zvýšení počtu hodin přímého výkonu základních činností služeb a individuální péče.

Služby soustředěné v Penzionu Klubíčko využívá pravidelně (střídavě) 24 klientů a dalších 16 klientů využívá služby Penzionu nárazově - podle aktuálních potřeb.

Dále poskytujeme terénní služby 21 klientům, celkem našich služeb využívá 61 klientů.

Většina našich klientů (91%) má vysoký stupeň závislosti na péči jiné osoby, z toho je 31 osob trvale upoutaných na vozík.

Většina našich klientů je naprosto odkázána na naši péči – podáváme jim jídlo a pití, kompletně zajišťujeme jejich hygienu, polohujeme a snažíme se jim zpříjemnit život pomocí terapií a zapojovat je do různých aktivit.
Pro klienty s lehčími stupni postižení postupně budujeme Tréninkové pracoviště Klubák, kde si za pomoci JOB-asistentů osvojují základní pracovní návyky a řadu praktických dovedností – péči o domácnost (příprava jídla a pití, úklidy, praní a žehlení/mandlování, péče o zahradu, …), péči o drobná domácí zvířata, učí se samostatně cestovat veřejnou dopravou, hospodařit s penězi, pracovat s internetem a obstarávat své osobní záležitosti. Také si zkouší drobné administrativní práce, výrobu drobných upomínkových předmětů, natěračské a zahradnické práce, čištění interiérů aut, úklid sněhu apod.
Cílem je posílit samostatnost a soběstačnost klientů a jejich samostatné rozhodování, umožnit jejich seberealizaci a připravit je na budoucí pracovní uplatnění v provozním zázemí penzionu, na veřejných zakázkách obcí státních i nestátních institucí, zakázkách firem i veřejnosti nebo v podporovaném zaměstnávání mimo naši NNO.
 
Naše služby soustředěné v  Penzionu Klubíčko začali pravidelně v nepřetržitém režimu využívat i klienti společnosti Dobromysl o.p.s. (se sídlem Bezručova 928, 266 01 Beroun, IČO 24198412).
Dobromysl o.p.s. ukončila v červnu roku 2014 provoz jediného Týdenního stacionáře pro děti/mladistvé a dospělé se zdravotním postižením v okrese Beroun.
Tento stacionář vybudovali rodiče postižených dětí sdružených v Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun a fungoval v Berouně od roku 2006. Společnost Dobromysl o.p.s. jej provozovala od 1. 2. 2012.
Stacionář byl velmi dobře vybaven a plně přizpůsoben potřebám klientů s těžkým zdravotním postižením a v minulosti jim poskytoval komplexní služby včetně individuální i skupinové rehabilitace a dalších terapií (canisterapie, hipoterapie, snoezelen, aromaterapie…), vzdělávání, kroužků a dopravy bezbariérově upraveným mikrobusem.
Doufáme, že se nám díky naším příznivcům podaří pro klienty znovu zajistit široký komplex potřebných služeb, na který byli v Týdenním stacionáři zvyklí.
 
Na tyto skutečnosti musela naše organizace reagovat přijetím většího počtu pracovníků přímé péče a zvýšením jejich úvazků, než jsme plánovali.Nepřetržitý provoz služeb zajišťuje tým 28 pracovníků přímé péče (z toho: 8 v HPP, 20 pracovníků = pravidelná i nepravidelná výpomoc na DPP/DPČ) a řada dobrovolníků. Vedení organizace a veškerou administrativu (sociální dokumentace, podklady pro účetnictví, personalistika, P-R a fundraisingové aktivity, jednání s úřady apod.) zajišťují 2 pracovníci (1,5 HPP).
 

Klubíčko již druhým rokem funguje jako sociální firma - 52% z celkového počtu našich pracovníků jsou osoby znevýhodněné na trhu práce a ohrožené sociálním vyloučením.

PŘEDNOSTNĚ zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením, osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené).
V rámci vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením realizujeme již druhým rokem ve spolupráci s městem Beroun projekt „Beroun - město bez bariér“. Týmy vozíčkářů a jejich asistentů vyměřují architektonické bariéry s cílem informovat o nich veřejnost. Na základě těchto výstupů postupně město Beroun odstraňuje drobné bariéry a zpracovává projekty na komplexní řešení mobility v Berouně. Dalším pozitivním dopadem je zaměstnání osob s těžkým tělesným postižením a pečujících osob, jimž zdravotní stav neumožňuje zapojení do pracovního procesu s pravidelným pracovním režimem.
 
Fungování Klubíčka je transparentní
Klubíčko Beroun o.p.s. je členem Asociace veřejně prospěšných organizací, která sdružuje organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání veřejně prospěšné činnosti. Jako jediná berounská neziskovka zveřejňujeme výsledky našeho hospodaření včetně součtu tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů) na stránkách
http://www.avpo.cz/kataloghttp://www.avpo.cz/katalog_detail/165/klubicko-beroun-o-p-s-socialni-firma-prospesna-nejen-lidem-se-zdravotnim-postizenim/
Zřídili jsme transparentní účty za účelem poskytnutí detailních informací o našich transakcích široké veřejnosti. Na https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2600168295tak mohou dárci i další veřejnost jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky.
 
Cítíme veliké uspokojení, že jsme dokázali za tak krátkou dobu vybudovat komplex potřebných služeb pro klienty s nejtěžšími typy a stupni zdravotního postižení, který je klienty plně využíván a proto funguje velmi efektivně.
A také nás samozřejmě těší, že naši práci klienti a jejich rodiny oceňují, váží si jí a velmi pozitivně hodnotí.
Velice si vážíme toho, že na naplňování smysluplného poslání Klubíčka se podílí řada příznivců, dárců a dobrovolníků a rádi bychom všem touto cestou poděkovali za podporu.
Konkrétními činy jsme společně usnadnili nelehký životní úděl 61 dětem a dospělým se zdravotním postižením a jejich rodinám.
Do nového roku přejeme všem hodně sil, pevné zdraví, moře štěstí a pohodu a těšíme se na další prospěšnou spolupráci.
 
Alena Pecková,
jedna ze zakladatelů a dlouholetá ředitelka občanského sdružení ARPZPD v ČR, o. s. - Klub Klubíčko Beroun
(1997 - 2011)
zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Klubíčko Beroun, o.p.s (od r. 2011)
 
Tetín, 11. prosince 2014

Podpořte Klubíčko na darujsprávně.cz

11.12.2014 13:48

Nově můžete smyslplnou činnost Klubíčka podpořit prostřednictvím portálu Daruj správně.cz

Darujsprávně.cz prověřuje a doporučuje dárcům zapojené neziskové organizace a je jedinečný v tom, že přináší možnost vybrat si neziskovou organizaci nebo její projekt v různých oblastech a jednoduše ho podpořit. Ambicí Fóra dárců, které projekt připravilo, je každému poskytnout návod, jak se stát dobrým a odpovědným dárcem a hlavně mu přinést možnost si vybrat z prověřených organizací a podpořit ty, co ho zaujmou. Každý si může zvolit podle zaměření například životní prostředí, sociální oblast, vzdělávání a další.  Značka darujspravne.cz přináší dárcům jistotu, že darují správně.
Portál přináší nové a moderní platební nástroje pro charitu a nabízí široké veřejnosti možnost přispět na dobrou věc jedním kliknutím. Již nyní se nabízí platby kartami, přes elektronickou peněženku PaySec nebo pomocí DMS. Další nástroje budou přibývat.
Darujspravne.cz rozvíjí a doplňuje stávající možnosti dárcovství. Projekt zároveň nekonkuruje individuálním fundraisingovým kampaním, naopak nabízí přidanou hodnotu pro neziskovou organizaci a její projekt.
 
(viz http://www.darujspravne.cz/klubicko-beroun-ops-treninkove-pracoviste-klubak)


Více zde: http://www.klubicko-ops.cz/news/podporte-nasi-smysluplnou-cinnosn-na-darujspravne-cz/

Charitativní Vánoční hvězda vynesla Klubíčku 2.000 Kč

16.11.2014 14:23 

Majitel známého pražského kadeřnického salonu Frisage, kadeřník Martin Šmíd, uspořádal se svým týmem pro naše Klubíčko další charitativní akcí.
Tentokrát v sobotu 15. listopadu 2014 v pražském Restaurantu Suterén. 
Hosté se skvěle pobavili při kadeřnické show, účesové a módní přehlídce i vtipném travesti show. Řada z hostů vyhrála hodnotné ceny v tombole a všichni ochutnali dobrůtky na rautu..
Výtěžek z akce ve výši 2.000 Kč je určen na zakoupení potřeb pro činnosti klientů Penzionu Klubíčko.
Panu Martinu Šmídovi a jeho týmu děkujeme za uspořádání velkolepé show a za vytvoření příjemné a pohodové atmosféry.
A všem zúčastněným a sponzorům děkujeme za další podporu naší činnosti.

Návštěvníci akce "Tetín pro Klubíčko" zakoupili výrobky klientů v hodnotě 5.707 Kč

22.09.2014 12:13 

Díky zapojení řady tetínských občanů a firem proběhla ve dnech 20. - 21. 9. 2014 již tradiční akce "Tetín pro Klubíčko"
Akce byla zahájena slavnostní dělostřelbou pana Utratila.
Stánky opět nabízely přírodní produkty - burčák, domácí bio produkty, bylinné přípravky, preclíky, koláče, pagáčky, sýry, med, grilované pochoutky, cidr, čaje, mastičky, tinktury aj. Prodávaly se i drobné dárkové předměty z keramiky, skla, batiky, skleněné šperky a další rukodělné výrobky.
Tradiční program nově rozšířila i výstavka produktů tetínských zahrádkářů a možnost svezení na poníkovi.
Klubíčko po oba dny prezentovalo svou činnost, prodávalo výrobky svých klientů i ochutnání sladké i slaných dobrůtek.
Dále Klubíčko připravilo i tvořivou dílnu, kde si mohli podle své fantazie ozdobit svíčku či plátěnou tašku.
Návštěvníci akce zakoupil na stánku Klubíčka výrobky klientů v hodnotě 5.707 Kč.
Pro dobrou pohodu všem hrály kapely Blue time, Po sezóně, Stopaři a v sobotní podvečer vystoupil divadelní soubor J. K  Tyla z Mýta s veselohrou "Lysistrata".
Děkujeme všem spolupořadatelům (obec Tetín, Tetín Víno Hruška, p. Utratil z Tetína, rodina Smetanových z Tetína a kapely Blue time, Po sezóně, Stopaři, Divadelní soubor J.K.Tyla z Mýta, Velkostatek Tetín, JOHNNY SERVIS) za pomoc se zajištěním akce a návštěvníkům za podporu naší činnosti.

Nadační fond Letorosty přispěl Klubíčku na opravu zvedáků

20.09.2014 14:09 

Nadační fond Letorosty založený panem senátorem Jiřím Oberfalzerem podporuje od roku 2005 neziskové organizace s různým zaměřením z našeho regionu. A jeho festival Letorosty je znám svou pohodovou atmosférou, kterou si již tradičně návštěvníci užívají za každého počasí. Spojení zajímavého programu a dobré zábavy s charitativním záměrem pomáhá podpořeným organizacím nejen finančně, ale dává i možnost seznámit širokou veřejnost s činností těchto organizací, což pokládáme za neméně důležité.
Nadační fond Letorosty přispěl již v minulosti úctyhodnou částkou ve výši 225.550 Kč na zajištění potřeb pro klienty Klubíčka s těžkým zdravotním postižením (rok 2006 - bezbariérová úprava automobilu ford, r. 2010 vybavení pro rehabilitaci a terapie).
Letošní finanční příspěvek z Letorostů 2014 ve výši 20.000 Kč použijeme na opravu koleček u našeho staršího zvedáku ARJO Trixie Life, který umožňuje bezpečný transport trvale ležících klientů z vozíku na WC, do vany, do postele apod.
 
Velice si vážíme důvěry pana senátora a jeho dlouhodobé podpory a děkujeme za ni.
Oceňujeme i rychlou reakci a okamžitou pomoc pana senátora s řešením naší situace. Oprava zvedáků nám umožní i nadále poskytovat kvalitní a bezpečné služby mnoha klientům s těžkým kombinovaným zdravotním postižením.

Charitativní Frisage Fashion Party vynesla Klubíčku 5.000 Kč

21.06.2014 13:28 

Majitel známého pražského kadeřnického salonu Frisage, kadeřník Martin Šmíd, si vybral naši organizaci k upořádání svých tradičních charitativních akcí.
Ta první probíhala v pátek 20. června 2014 v pražském Chicago Muzik Baru. 
Hosté se skvěle pobavili při kadeřnické show, účesové a módní přehlídce, řada z nich vyhrála hodnotné ceny v tombole a všichni si dobře zatančili.
Výtěžek z akce ve výši 5.000 Kč doputoval do Klubíčka a je určen na zakoupení potřeb pro činnosti klientů Penzionu Klubíčko.
Panu Martinu Šmídovi a jeho týmu děkujeme za uspořádání velkolepé show a za vytvoření příjemné a pohodové atmosféry.
A všem zůčastněným a sponzorům děkujeme za podporu naší činnosti.

Penzion Klubíčko Vráž již bude otevřen nepřetržitě

09.06.2014 17:49 

Od slavnostního otevření Penzionu Klubíčko Vráž neuplynuly ani 3 měsíce a jeho služby již střídavě využívá 31 klientů.
Na základě jejich zájmu rozšiřujeme provozní dobu. Od 1. 7. 2014 budeme mít již otevřeno po celý rok, včetně víkendů a svátků.
Na stránkách Fotogalerie/ Rok 2014 si můžete prohlédout, jakv náš penzionek vypadá po rekonstrukci a co vše s klienty v našem rodinném prosředí děláme.

Návštěvníci tetínského "2. Charitativního řemeslného tržiště s hudebním odpolednem" přispěli Klubíčku částkou 1.441 Kč

19.05.2014 10:05 

Ve dnech 17. - 18. 5. 2014 proběhlo v rámci Tetínské pouti Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem na podporu našeho Klubíčka Beroun, o.p.s.
Zahájení proběhlo slavnostní dělostřelbou pana Utratila.
Stánky nabízely přírodní produkty - čaje, mastičky, tinktury; veselou keramiku; pečivo slané i sladké; rukodělné výrobky klientů Farní Charity Beroun a Koniklece Suchomasty – originální batiky, keramické výrobky, textilní výrobky; hračky a grilované občerstvení.
Odpoledne nám ke všemu hrály kapely Blue time – bluegrass, Po sezóně – trampské písničky, country, Stopaři – country Blue Time a Tetínské kytary.
Klubíčko po oba dny prezentovalo svoji činnost a plány, nabízelo k ochutnání drobné sladké výrobky klientů. Také mělo připravenou zábavu pro děti - závody v tahání autíček, lovení ryb, hod klubíčkem do košíku - a za odměnu si děti odnesli „klubíčkové“ balónky a dobroty.
Návštěvníci akce podpořili Klubíčko částkou 1.441 Kč.
Jediným nezvaným a vytrvalým hostem byl déšť, který v neděli dokonce předčasně ukončil celou akci.
Příjemným a vstřícným útočištěm všech návštěvníků a hlavně „účastníků“ byla opět Vinotéka Tetín. Plánovaná májová „růžová slavnost„ byla operativně nahrazena nabídkou svařených nápojů všeho druhu. V září si vše určitě vynahradíme.
Děkujeme všem spolupořadatelům (obec Tetín, Tetín Víno Hruška, p. Utratil z Tetína, rodina Smetanových z Tetína a kapely Blue time, Farmáři, Po sezóně, Stopaři, Velkostatek Tetín, JOHNNY SERVIS) za pomoc se zajištěním akce a návštěvníkům za podporu naší činnosti.
Těšíme se II. ročník Charitativního řemeslné tržiště s hudebním odpolednem v rámci Tetínského posvícení 20. - 21. 9. 2014.

Bezbariérový Penzion Klubíčko na Vráži slavnostně otevřen

25.03.2014 16:53

Slavnostní otevření nového bezbariérového Penzionu Klubíčko na Vráži v sobotu 22. března 2014 si nenechalo ujít více než 80 pozvaných příznivců neziskové organizace Klubíčko Beroun, o.p.s.

„S první etapou budování Penzionu Klubíčko pomohlo 64 dárců a 16 dobrovolníků. Díky nim mohli rodiče postižených dětí a další příznivci naší organizace již po 11 týdnech příprav slavnostně přestřihnout pásku a prohlédnout si náš penzion“, říká Alena Pecková, ředitelka neziskové organizace Klubíčko Beroun, o.p.s. „Zápisy do knihy návštěv svědčí o tom, že se všem přítomným rodinné prostředí našeho penzionu velmi líbilo. A těší nás i to, že řada rodin, které dlouhodobě pečují o blízkého se zdravotním postižením, si hned sjednala využívání našich služeb".
Kapacita Penzionu Klubíčko je 13 lůžek + 4 přistýlky. V přízemí jsou 2 třílůžkové pokoje pro imobilní klienty, v podkroví 2 dvoulůžkové a 1 třílůžkový pokoj. V současné době naše služby pravidelně využívá 16 klientů s různými typy a stupni zdravotního postižení a dalších cca 15 rodin si na rok 2014 sjednalo nárazové odlehčovací služby.
Případní další zájemci o celoroční bydlení nebo o pravidelné nebo nárazové využívání odlehčovacích služeb či o zaměstnání se mohou informovat na emailu info@klubicko-ops.cz nebo na telefonu 722 955 596.
 
Pro všechny jsme přichystali Den otevřených dveří, který se bude konat v neděli 6. dubna 2014 od 11:00 do 18:00 hod v Penzionu Klubíčko, Květnová 109, 267 11 Vráž.

Penzion Klubíčko Vráž - Den otevřených dveří

05.03.2014 08:50 

Zveme všechny zájemce i širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se bude konat v neděli 6. dubna 2014 od 11:00 do 18:00 hod v Penzionu Klubíčko, Květnová 109, 267 11 Vráž.
Aktuální informace o  našich službách naleznete zde
Aktuální leták_Klubíčko Beroun, o.p.s.

Klubíčko otevřelo na Vráži u Berouna bezbariérový penzion

05.03.2014 08:46 
Na základě poptávky klientů Klubíčka i dalších zájemců a za podpory řady dárců vybudovala obecně prospěšná společnost Klubíčko Beroun, o.p.s. na Vráži u Berouna bezbariérový penzion a rozšířila tak své služby o možnost celoročního ubytování i využívání odlehčovacích služeb. Klienti Klubíčka dosud žijí ve svých rodinách, které jim zabezpečují veškeré zázemí, navštěvují speciální školy a jiná zařízení, v Klubíčku využívají sociální služby a jezdí s ním na tábory, výlety a rodinné pobyty. Vzhledem k věku klientů a zdravotnímu stavu jejich rodičů vyvstala potřeba urychleně vybudovat možnost trvalého bydlení i přechodného ubytování klientů mimo rodinu. V létě r. 2013 se nám podařilo nalézt větší rodinný dům v běžné zástavbě v obci Vráž (cca 6 km od Berouna, dobrá dopravní dostupnost z Berouna i z Prahy), jehož dispozice splňují většinu našich požadavků a umožňují pro klienty vybudovat pohodlné bydlení s dostatečným soukromím pro klienty vybudovat pohodlné bydlení s dostatečným soukromím a od 1. března 2014 zde provozujeme částečně bezbariérový penzion rodinného typu pro celoroční bydlení a pravidelné i nárazové odlehčovací pobyty dětí a dospělých ve věku 1 - 64 let s různými typy a stupni zdravotního postižení. Někteří z klientů jsou velmi šikovní a po absolvování Tréninkového pracoviště Klubák budou zaměstnáni v kuchyni, při úklidech, v prádelně na zahradě, dílně apod. Další klienti jsou naprosto odkázáni na naši péči – podáváme jim jídlo a pití, kompletně zajišťujeme jejich hygienu, polohujeme a snažíme se jim zpříjemnit život pomocí terapií a zapojovat je do různých aktivit.
O všechny klienty se nepřetržitě stará tým kvalifikovaných pracovníků.

Bezbariérový Penzion Klubíčko Vráž nabízí pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením v provozním zázemí Penzionu Klubíčko Vráž:

Pomocný/á kuchař/ka – pomoc při vaření, nákupech, nádobí, …
Pomocný uklízeč/ka – úklid prostor vč. péče o prádlo – praní, sušení, žehlení a skladování prádla
Pomocný zahradník/ce – péče o zahradu a květinovou výzdobu
Pomocný údržbář/ka – drobné opravy, péče o služební auto.
Všechny tyto činnosti budou pomocní pracovníci vykonávat za pomoci Job-asistenta.
Po absolvování 6i-měsíčního zácviku v tréninkovém pracovišti Klubák bude sepsána Dohoda o provedení práce se mzdou cca 50 Kč/ hod. Pokud se pracovník osvědčí, může se stát našim stálým zaměstnancem.
Předpokládáme, že tito pracovníci budou zaměstnáni na cca 2 – 6 hod/ denně podle jejich individuálních možností.
Po zbytek dne se mohou na Vráži zapojit i do dalších činností spolu s ostatními klienty v rámci sociálních služeb.
 
Případní další zájemci o celoroční bydlení nebo o pravidelné nebo nárazové využívání odlehčovacích služeb či o zaměstnání se mohou informovat na emailu info@klubicko-ops.cz nebo na telefonu 722 955 596.

Penzion Klubíčko přivítá nové klienty

27.02.2014 08:25 

Přípravy na otevření bezbariérového Penzionu na Vráži vrcholí a všichni se těšíme, že od pondělí 3. března 2014 budeme postupně přijímat nové klienty.
Až se v penzionu trochu zabydlí a vše bude na svém místě, pozveme naše příznivce a dárce na slavnostní otevření. Tuto akci plánujeme na sobotu 22. března 2014 ve 14 hodin.
A na neděli 6. dubna připravujeme Den otevřených dveří, při které bychom rádi představili naši činnost široké veřejnosti.
Těšíme se na hojnou účast.

Penzion Klubíčko přivítá nové klienty

27.02.2014 08:25 

Přípravy na otevření bezbariérového Penzionu na Vráži vrcholí a všichni se těšíme, že od pondělí 3. března 2014 budeme postupně přijímat nové klienty.
Až se v penzionu trochu zabydlí a vše bude na svém místě, pozveme naše příznivce a dárce na slavnostní otevření. Tuto akci plánujeme na sobotu 22. března 2014 ve 14 hodin.
A na neděli 6. dubna připravujeme Den otevřených dveří, při které bychom rádi představili naši činnost široké veřejnosti.
Těšíme se na hojnou účast.

Město Beroun spustilo interaktivní mapu s vyznačením přístupnosti veřejných budov

26.02.2014 17:07 

V roce 2013 pracovníci sociální firmy Klubíčko Beroun, o.p.s. vyměřili přístupnost 29 veřejných budov a zastávek MHD v centru města Beroun.
 
Výstupy měření slouží pracovníkům městského úřadu jako prvotní podklady pro zpracování investičního projektu na odstranění architektonických bariér v centru města.
Informace o přístupnosti budov byly doplněny i do interaktivní mapy, kterou naleznete http://www.mesto-beroun.cz/modules/mapy/poi.php?lang=cs&web=beroun_&active=735#m=cesko75&z=0&x=433039&y=5535245&l=vozickari
V mapě naleznete popis přístupnosti všech budov Městského úřadu v Berouně (Husovo nám. 67, Politických vězňů, Pod Kaplankou, Tyršova), Úřadu práce v Okružní ul. i Pod Kaplankou, OSSZ, Finančního úřadu a Policie ČR, Katastrálního úřadu, Pošty Beroun - Centrum, Okresního soudu, Veřejného WC, Městské knihovny, Penzionu pro Seniory, zdravotnických zařízení Medicentrum, Nemocnice Beroun - Závodí, BeMed a Derma, Lékárny na Husově nám, České spořitelny, ČSOB, Uni Credit bank, pojišťoven VZP, ČPZP, Kooperativa a České pojišťovny, zastávek MHD Wagnerovo nám., Plzeňská brána a U Černého koně.
U každé zmapované budovy se při prokliknutí objeví v záhlaví popisků znak vozíčkáře s nápisem "Dostupnost". Po kliknutí na tento nápis se otevře okno, ve kterém se dočtete základní informace. Dalším proklikem si můžete otevřít přiložený popis s podrobnějšími informacemi a piktogramy „vozíčkář“ nebo „vozíčkář s doprovodem“ a dalšími relevantními pikrogramy a vytisknout si ho. Interaktivní mapa je snadno aktualizovatelná a umožní tak lidem se zdravotním handicapem, seniorům ale i rodinám s dětmi na kočárku zjistit, zda pro ně je objekt aktuálně dostupný bez pomoci, nebo jestli naopak pomoc druhé osoby budou potřebovat, případně, že se do objektu nedostanou vůbec. Velmi bychom uvítali připomínky veřejnosti i majitelů a správců budov k popiskům v mapě, k nutnosti její aktualizace, i návrhy na zmapování dalších veřejných budov.
Kontaktovat nás můžete na info@klubicko-ops.cz  nebo na tel. 722 955 596.
 
Klubíčko zároveň jedná s majiteli budov o možnostech odstranění zjištěných nedostatků. V řadě případů postačí jen drobné úpravy a zlepšení informačního systému v budově, jinde jde o nákladnou rekonstrukci nevyhovujícího stavu, se kterou by mohl pomoci plánovaný investiční projekt.
„Během vyměřování většina majitelů či správců budov projevovala velký zájem o naši práci a ochotu pomoci. Ke zlepšení snad pomůže i to, že jsme mohli přímo na místě vysvětlit co a proč vozíčkářům a dalším osobám s omezenou schopností pohybu a orientace nevyhovuje a ukázat vše v praxi“, říká ředitelka Klubíčka a dobrovolný koordinátor projektu Alena Pecková.
Nejvíce nedostatků však bylo zjištěno na přístupových komunikacích - chodníky plné výmolů, nesjízdné či chybějící nájezdy na chodníky, chybějící vyhrazená parkovací místa a nevyhovující přístupy z parkovišť na chodníky vedoucí k budovám, nevyhovující povrch parkovišť – (zatravňovací tvárnice, výmoly na parkovišti, špatný sklon), nevyhovující přístup k nájezdovým rampám. Tyto překážky leckde nemůže vozíčkář překonat bez pomoci další osoby. A právě s tím by mohl pomoci investiční projekt Města Beroun.
Do té doby se musí vozíčkáři a další lidé s omezenou schopností pohybu a orientace spolehnout na pomoc svých blízkých či si sjednávat sociální službu osobní asistence u poskytovatelů sociálních služeb.
 
Sociální firma Klubíčko Beroun, o.p.s. vyměřování přístupnosti veřejných budov prováděla v rámci projektu „Beroun - město bez bariér“, který Město Beroun podpořilo částkou 65.000 Kč. Díky této zakázce mohlo Klubíčko zaměstnat 4 vozíčkáře a 2 osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením. Na projektu se podílela i řada dobrovolníků - bylo odpracováno dalších 448 dobrovolnických hodin v celkové hodnotě 52.440 Kč.
Velmi nám pomohla i Pražské organizaci vozíčkářů, která nám poskytla metodickou pomoc, vzory dokumentů, řadu dobrých rad a informací a doporučila nám pracovní postupy. Díky jejich pomoci jsme se v celé problematice zorientovali rychleji.
 
Město Beroun tyto aktivity Klubíčka podpořilo i v roce 2014. Postupně tedy budou doměřovány i další veřejné objekty a informace o nich budou postupně doplňovány do interaktivní mapy.
„Motivací pro nás opět je pomoc ostatním“, říká ředitelka Klubíčka Alena Pecková. „Pokud se podaří i nadále naplňovat cíle projektu "Beroun - město bez bariér" a postupně dojde k odstraňování technických, architektonických a informačních bariér, umožníme lidem se zdravotním handicapem a seniorům snadnější pohyb po městě. Tím se zvýší jejich samostatnost, soběstačnost a nezávislost a umožníme jim tak více se zapojit do občanského života. A to je hlavním cílem všech aktivit naší sociální firmy Klubíčko Beroun, o.p.s." 

Penzion Klubíčko Vráž - postup příprav k 8. 2. 2014

08.02.2014 20:23 

V tomto období pokračují práce v přízemí našeho Penzionu Klubíčko.
Máme již zabudované nové schody, vymalované 2 místnosti a připravené rozvody do nové kuchyně.
Také jsme odstranili smrky, což přineslo více světla do společenské místnosti a prostor pro plánovanou zimní zahradu.
V týdnu od 10. 2. 2014 začneme budovat novou bezbariérovou koupelnu a WC, pokládat kvalitní zátěžová lina v pokojích a připravovat prádelnu a žehlírnu. V dalším týdnu zabudujeme kuchyň, uklidíme a začneme pracovat na konečném desingu místností.
Po dokončení v přízemí vznikne 1x bezbariérový třílůžkový pokoj, 1x bezbariérový dvoulůžkový pokoj, společenská místnost s jídelnou a pracovním koutem propojená se zimní zahradou, bezbariérová koupelna, WC a rehabilitace a koutek pro relaxaci.
Stav k 8. 2. 2014 můžete shlédnout ve Fotogalerie
 
Postup bezbariérových úprav velmi dobře koordinuje p. Radomila Pražáková z Hořovic (IČO 43124089), která se spolu se svým manželem a partě šikovných řemeslníků  a odborníků snaží v "šibeničním" termínu vyhovět všem našim náročným požadavkům.
Veliké pochopení jsme nalezli i u oslovených dárců - bez jejich pochopení a pomoci bychom se neobešli.
Více na o těch, kteří nám pomáhají naleznete na: Penzion Klubíčko Vráž podporují
Předpokládáme, že nové klienty budeme moci v bezbariérovém Penzionu Klubíčko přivítat již 3. března 2014.
Doufáme, že se všem bude v našem penzionu líbit.

Charitativní rockový maratón vynesl Klubíčku více jak 14.000 Kč

08.02.2014 16:57 

Charitativní rockový festival, který ve prospěch Klubíčka uspořádal v sobotu 25. 1. 2014 ve svém Rock Clubu Prdel v Berouně pan Martin Hruška ve spolupráci s rockovými, punkovými a metalovými skupinami Valury, Mikywnuci, Murder inc., Uhr, Fenomen, Hate is beatiful, Gate 2017, Enola Gay, Brenda 5 a Bugr, vynesl Klubíčku úžasných 14.143 Kč.
Za tuto částku budou zakoupeny rehabilitační pomůcky pro klienty právě budovaného bezbariérového Penzionu Klubíčko na Vráži u Berouna.
Členové vystupujících kapel i přítomní "tvrdí" rockeřii si byli velmi dobře vědomi charitativního rázu této akce a vytvořili atmosféru nabitou nejen tradičními decibely a energií, ale i  porozuměním, souzněním a ochotou pomáhat, ve které jsme se - my Klubíčkáři - cítili opravdu velmi dobře.
Děkujeme pořadatelům, kapelám i účastníkům nejen za podporu našich klientů ale i za toto setkání s „LIDMI“ s drsnou slupkou a srdcem na správném místě.

Penzion Klubíčko Vráž - postup příprav k 25. 1. 2014

25.01.2014 18:12 

V patře našeho Penzionu Klubíčko již jsou položené nové podlahy, postavené skříně, postele, smontovaná rozkládací křesla a zapojená elektřina.
Funguje zde i samostaná koupelna a WC.
Po dokončení zde vzniknou 3 dvoulůžkové pokoje a 2 pokoje jednolůžkové.
Podívat se na stav k 25. 1. 2014 můžete ve Fotogalerie

Charitativní koncert "Prdel Rock pro Klubíčko"

19.01.2014 00:06 

I charita může být "PRDEL" - neboli legrace resp. sranda (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Prdel)
 
Někdo se možná pozastaví nad tím, jak může zavedená a tak solidní neziskovka, jakou je naše Klubíčko, zveřejnit na svých webových stránkách sprostá slova.
Ale když nás v červnu 2013 oslovil jeden ze zakladatelů původního Klubíčka - nyní majitel berounského Rock Clubu Prdel p. Martin Hruška s tím, že by pro nás rád ve svém klubu uspořádal charitativní koncert, pokládali jsme toto spojení za více než symbolické (:-)
My - rodiče postižených dětí - totiž dobře známe všechny významy tohoto slova.
V životní situaci, v níž se rodiny s postiženými dětmi nacházejí bývá pocit že je to "v pr...." dost intenzivní.
Za více jak 16 let budování Klubíčka jsme však společně zažili i plno radosti z úspěchů a plnohodnotné práce pro potřebné, obrovské souznění, fůru legrace, srandy a "velkou pr...".
Jen pocit kopnutí "do pr...." byl pro nás úplně nový.
Ten jsme zažili v r. 2012 - ve chvíli, kdy naše plně vybavené Integrační centrum KLUBíčko v Bezručově ulici č. 928 v Berouně bylo převedeno do nově vzniklé společnosti Dobromysl o.p.s. (IČO 24198412) a to včetně našetřeného milionu na vybudování bezbariérového penzionu.
Ale právě v tomto okamžiku jsme se znovu utvrdili v tom, jak cenná je pro nás vzájemné podpora a že je opravdu důležité nebýt sám.
Díky tomu jsme se nevzdali a začali znovu od nuly budovat nové Klubíčko.
Klubíčko, jehož služby v roce 2013 využilo 101 klientů -  tj. více jak 30.000 hodin sociálních služeb.
Klubíčko, jehož nabídku integrovaných volnočasových aktivit využilo v roce 2013 celkem 52 rodin se zdravými i postiženými dětmi – celkem 146 osob.
Klubíčko, které zaměstnává 15 osob znevýhodněných na trhu práce z důvodu zdravotního handicapu (osoby se zdravotním postižení a osoby dlouhodobě pečují o blízkého se zdravotním postižením) a 9 osob dlouhodobě nezaměstnaných (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené) a dalších 17 dalších pracovníků.
Klubíčko, které je prvním sociálním podnikem na Berounsku zařazeným v síti TESSEA, protože pracovníci ohroženi sociálním vyloučením tvoří 59% z celkového počtu pracovníků. 
Klubíčko, kterému pravidelně pomáhá cca 30 dobrovolníků - v r. 2013 odpracovali ve prospěch našeho Klubíčka více jak 3.600 dobrovolnických hodin v hodnotě cca 370.000 Kč.
Klubíčko, které v březnu 2014 - po cca 30 měsících nového fungování - otevře na Vráži v Květnové ulici č. 109 svůj vysněný bezbariérový penzion rodinného typu, ve kterém bude 10 lůžek pro trvalé bydlení dětí i dospělých se zdravotním postižením a 5 lůžek pro přechodné ubytování dalších klientů.
 
V dnešní době je velmi obtížné zajistit dostatek finančních prostředků na zakoupení potřeb pro lidi se zdravotním postižením. Velmi jsme tedy uvítali, že díky p. Hruškovi a jeho přátelům a příznivcům nebudeme "v pr...." a budeme moci potřebné vybavení pro naše klienty zakoupit.
Pan Martin Hruška domluvil spolupráci s rockovými, punkovými a metalovými skupinami Valury, Mikywnuci, Murder inc., Uhr, Fenomen, Hate is beatiful, Gate 2017, Enola Gay, Brenda 5 a Bugr a v sobotu 25. 1. 2014 od 14 hod společně pořádají v Rock Clubu Prdel velkolepý charitativní LIVE CONCERT, jehož výtěžek bude věnován našemu Klubíčku právě na zakoupení vybavení pro klienty budovaného penzionu.
Zveme VŠECHNY příznivce této muziky i Klubíčka na koncerty a těšíme se, že společně zažijeme PARÁDNÍ PRDEL !!!
Pomůžete tak dobré věci a ještě budete dobrým příkladem pro ostatní  (:-)
Ale jestli tento styl hudby není vaším šálkem kávy a přesto i Vy chcete přispět a podpořit Klubíčko, můžete si pouze zakoupit vstupenku, jako sponzorský dar. Objednávky vstupenek emailem  info@klubicko-ops.cz nebo telefonicky na 722 955 596)
Více informací naleznete na https://www.facebook.com/permalink.php?id=142499485870959&story_fbid=388446714609567 
http://www.midlife.cz/Charitativni_live_concert_v_Prdeli_2014

Penzion Klubíčko, Vráž, Květnová 109

09.01.2014 21:16 

V pátek 3. ledna 2014 jsme získali klíče od našeho domečku, o víkendu tam přestěhovali stávající provoz Klubíčka a přivítali první klienty.
Nyní - za provozu - se pustíme do bezbariérových úprav - zvětšíme koupelnu, položíme nové podlahové krytiny, vybudujeme pohodlnější schody do podkroví, nainstaujeme posuvné dveře a kuchyňskou linku pro vozíčkáře a doufáme, že koncem února budeme moci ubytovat všechny zájemce a rozšířit tak provoz Klubíčka.
Jednotlivé fáze budování našeho bezbariérového Penzionu Klubíčko Vráž můžete sledovat ve fotogalerii - Rok 2014