Co děláme pro dárce Klubíčka

Soukromý dárce

  • Vaše velkorysost nám přinese užitek, podporou našich činností se budete podílet na dobré a smysluplné věci.
  • Darovanou částku přesahující 1000 ,- Kč můžete uplatnit jako položku snižující základ daně v Přiznání k dani z příjmu (dle zákona č. 586/1992 Sb.§ 15 a 20)

Firma

  • Naplníte společenskou zodpovědnost své firmy. Získáte vyšší společenskou prestiž u svých klientů, partnerů i zaměstnanců. Vaše velkorysost nám přinese užitek, podporou našich činností se budete podílet na dobré a smysluplné věci.
  • Darovanou částku přesahující 2000 ,- Kč můžete uplatnit jako položku snižující základ daně v Přiznání k dani z příjmu (dle zákona č. 586/1992 Sb.§ 15 a 20)

Můžeme Vás prezentovat následujícími způsoby:

  • Na webových stránkách naší organizace v sekci Podporují nás
  • V tištěných prezentačních materiálech (např. letáky, výroční zpráva)
  • Na akcích pořádaných pro veřejnost na seznamech dárců, v případě dodání Vašeho loga jeho prezentace ve formátu A4.

Po ukončení účetního roku, ve kterém použijeme finanční dar, zasíláme dárci informaci o činnosti, na kterou přispěl a v případě zájmu i detailní vyúčtování využití finančního daru.

Jak nás můžete ještě podpořit?

Pravidelným zasíláním DMS

Podporou našich projektů prostřednictvím portálu Daruj správně

Nákupem výrobků našich klientů na našich charitativních akcích nebo na portálu Pomáháme dárkem

Nákupem v internetových obchodech prostřednictvím GIVT.cz

Zakoupením nebo pronájmem Knihobudky

Zadáním práce chráněné dílně našeho Sociálního podniku Klubák, z.ú.